Ringnes tildelt St. Hallvard-medalje

Hvis du ikke har lagt merke til Cristian Ringnes sitt bidrag til bybildet i Oslo har du rett og slett ikke prøvd å se etter det. Gjennom mange år har forretningsmann og kunstsamler Rignes pyntet opp Oslo med diverse fontener og kunstverker.