Rune Øygard varsler nye opplysninger i saken

Øygard hevder opplysningene vil kaste nytt lys over overgrepssaken.