Wara: – Namsmannen best til å kreve inn lån

Mest sivilisert, mener justisministeren.