– Forhandlingene blir svært krevende

Statens tilbud i jordbruksforhandlingene er en aktiv nedbygging av evnen til å produsere mat i Norge, mener Småbrukarlaget. – Det er et enda sterkere kjør mot å prioritere store bruk på bekostning av små og mellomstore bruk, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, om tilbudet. Hun mener staten ikke svarer på Stortingets mål om å øke norsk matproduksjon over hele landet.