Han dømmer dem til nedverdigelse

Michael Cicconetti er ikke som alle andre dommere.