Bilistene fanges i livsfarlig flammeinferno

Skjærsilden sluker bil etter bil