Er dette Hitlers bil?

Mercedesen oppbevares på hemmelig sted mens den undersøkes av eksperter.