Fant beinrester fra neandertaler i Frankrike

Tre pinnelignende bein skal stamme fra et menneske som levde for rundt 200.000 år siden. Funnet ble gjort i Normandie i september.