ABC Nyheter

Skremmes av prinsen

Foto: @thewebstermWebb Musikk: Artlist Redigering: Anna Bergesen
HJELP Å FÅ: Mange telefontjenester tilbyr råd, veiledning og noen å snakke med, enten du er pårørende til psykisk syke eller trenger hjelp selv: Din lokale legevakt Mental helses hjelpetelefon 116 123 Kirkens SOS 22 40 00 40 Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) 22 49 19 22 Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) 22 41 35 90 LEVE, Landsforeningen for overlevende etter selvmord 22 36 17 00

Relaterte videoer