Sjåfør i Beijing tar med egen parkeringsoppmerking

Alle lar seg tilsynelatende lure.