ABC Nyheter

Straffesak vs. sivilsak: Slik er de ulike beviskravene

Hvordan kan man bli frikjent for en straffbar handling, men dømt til å betale erstatning? Credit: NTB / Insa advokater. Redigering: Inga Vinje Engvik.

Relaterte videoer