– Endelig! Dette bildet har jeg forsøkt å ta i årevis!

Så vakkert kan det skremmende farlige være.