Skater går fra forstanden i trafikken

Slikt gjør man vel ikke, uansett hvor sint man er?