Vepsen spiser hodet til sommerfuglen

Naturen er skremmende….