Havner på museum

Rockheim lager en stor utstilling om Wenche Myhres liv.