ABC Nyheter

Ubefruktet egg hjelper forksere med å bevare havørn-bestanden

Havørnforsker samler inn alle uklekka egg han finner på Smøla og sender de inn til analyse hos NINA.

Relaterte videoer