ABC Nyheter

Eksperten hørte skriket fra skogen – så la han ut eikenøtter

Da strømmet nøtteskrikene på, både voksne og unger.

Relaterte videoer