ABC Nyheter

Julefilm – «The Nightmare Before Christmas» (1993)

Det tok tre år for et team på 100 mennesker å ferdigstille «Et førjulsmareritt». For et sekund med film, måtte det ofte gjøres inntil 12 stop motion-bevegelser.

Relaterte videoer