ABC Nyheter

Hvordan felle av på spiss kant

Når du skal felle av på en kant der du har øket for å lage en spiss, som f.eks på en poncho, så må du fortsette å øke på omgangen der du feller av - ellers vil kanten rulle seg. Videoen viser hvordan man øker én maske på hver side av midtmasken, samtidig som det felles av.

Relaterte videoer