Laveste Arktis-is på 30 år

REKORDLITE ARKTIS-IS: Varme temperaturer gjør at isen trekker seg tilbake. Foto: Scapix
REKORDLITE ARKTIS-IS: Varme temperaturer gjør at isen trekker seg tilbake. Foto: Scapix

Isdekket i Arktis er rekordlite.

Isarealet i Arktis målt i desember 2010 er det laveste som er observert i denne måneden siden 1979, melder National Snow and Ice Data Center i USA. Isen strekker seg nå over 12 millioner kvadratkilometer, som er 270.000 kvadratkilometer mindre enn forrige rekord fra 2006. Siden man startet med målingene for over 30 år siden, har isen trukket seg tilbake med 3,5 prosent hvert tiende år, ifølge nettstedet.

Les også: Vil holde EU utenfor Arktis

Som i november, var isutbredelsen i desember 2010 uvanlig lav på begge sider av Arktis, men særlig i Hudson Bay, Hudson Strait (mellom Sør Baffin Island og Labrador), og i Davis-stredet (mellom Baffin Island og Grønland). Vanligvis er disse områdene helt fryst over av is i disse vintermånedene. Men i midten av desember stoppet isen fullstendig å øke i en ukes tid, noe som er uvanlig.

Den rekordlave isen har sammenheng med at temperaturene i området har vært over gjennomsnittet. Blant annet lå temperaturen over østlige Sibir 6-10 grader over normalt i desember. De varme temperaturene skyldes blant annet et uvanlig sirkulasjonsmønster som blåser varm luft inn over Arktis fra sør. Samtidig fortsetter de tinte områdene å frigjøre varme til atmosfæren.

Personvernpolicy