Fotograferte han ånder?

Fotograf William H. Mumler ble på 1860-tallet kjent som åndefotograf. Folk lot seg villig vekk fotografere hos ham i håp om at avdøde venner og slektninger ville vise seg på bildene. Til høyre bildet av Mumler som startet det hele. Illustrasjon: photographymuseum.com.
Fotograf William H. Mumler ble på 1860-tallet kjent som åndefotograf. Folk lot seg villig vekk fotografere hos ham i håp om at avdøde venner og slektninger ville vise seg på bildene. Til høyre bildet av Mumler som startet det hele. Illustrasjon: photographymuseum.com.

<pHelt siden fotografiet ble oppfunnet har folk forsøkt å ta bilder av spøkelser og overnaturlige fenomener. William Mumler prøvde å overbevise om at han klarte det.</p

I 1861 tok den amerikanske hobbyfotografen William H. Mumler noen portretter av seg selv - og oppdaget til sin store forskrekkelse at en annen person også hadde dukket opp på bildet.

Rett bak seg, med venstrearmen varsomt over skulderen, stod det som så ut som hans egen kusine, død tolv år tidligere.

Det markerte et veiskille i karrieren til Mumler. Han sluttet i jobben som graverer hos en gullsmed i Boston, og flyttet til New York hvor han startet en ny og lønnsom karriere - som åndefotograf.

Åndefotografering

Det var spesielt i tiden etter den amerikanske borgerkrigen og første verdenskrig at åndefotografering vokste fram som en populær og lukrativ bransje. Bilder av avdøde venner og slektninger som plutselig dukket opp på bilder, ga mening og trøst til etterlatte familier.

William H. Mumler hevdet han kunne fotografere ånder. Illustrasjon: photographymuseum.com.William H. Mumler hevdet han kunne fotografere ånder. Illustrasjon: photographymuseum.com.

De aller fleste fotografier av denne typen var imidlertid produkter av pengebegjær og svindel, som på en kynisk måte spekulerte i de etterlattes savn.

Og selv om det aldri ble bevist, er det mye som tyder på at den største svindleren het William Mumler. Trolig skjønte han raskt at den unge jenta som tilsynelatende dukket opp ved siden av ham på bildet var et resultat av en dobbelteksponering.

Dobbelteksponering vil enkelt forklart si at to bilder blir lagt oppå hverandre, slik at det ser ut som ett. Men den lure fotografen forstod nok også at teknikken var en ypperlig måte å tjene lettjente penger på.

Spøkelsesaktige skikkelser

Åndefotografiene til Mumler ble kjennetegnet ved at bleke, spøkelsesaktige skikkelser dukket opp ved siden av de levende modellene. Kundene til Mumler bekreftet stadig at personene som viste seg på bildet minnet om deres egne nære familiemedlemmer eller venner som var gått bort.

Nyheten om den spesielle fotografen spredte seg straks, og Mumler ble snart kjent som «verdens første åndefotograf». Pågangen av mennesker som håpet på kontakt med en avdød kjær var stor, og Mumler kunne gjøre store penger på sine åndefotografier.

Et av de mest berømte bildene til Mumler viser Mary Todd Lincoln, med hennes døde ektemann Lincoln stående bak. Foto: Wikipedia.Et av de mest berømte bildene til Mumler viser Mary Todd Lincoln, med hennes døde ektemann Lincoln stående bak. Foto: Wikipedia.

I 1869 tok han ti dollar per bilde. En usedvanlig høy sum, tatt i betraktning at et vanlig fotografi på denne tiden bare kostet et par cent.

Et av de mest kjente bildene til Mumler viser Mary Todd Lincoln sittende på en stol med sin avdøde ektemann, Abraham Lincoln, stående bak, med hendene varsomt på hennes skuldre.

Kritiske

Riktignok var mange sterkt kritiske til den såkalte åndefotograferingen. Blant de mest prominente kritikerne var den store amerikanske sirkuskongen, P.T. Barnum. Barnum mente at Mumler utnyttet mennesker som på grunn av sorg og savn var villige til å betale en høy pris for å få kontakt med sine kjære.

William Mumler ble bedragerisiktet i april 1869. Barnum sa seg villig til å vitne mot ham, og i forkant av rettsaken fikk han hjelp av en fotograf til å lage et bilde av seg selv med Abraham Lincoln stående bak sin høyre skulder. Forfalskning, helt opplagt, men Barnum ville bevise at alle kunne lage bilder av denne typen.

Barnum var selv kjent for å lefle litt med sannheten. Han turnerte rundt med det han hevdet var verdens høyeste mann, verdens minste ektepar, utstoppede havfruer osv. I rettsaken følte Barnum for å understreke at selv om han hadde et rykte på seg for å narre publikum, ga han alltid valuta for pengene.

Henla saken

Sirkuskongen P.T. Barnum fikk laget dette bildet av seg selv og Lincoln for å bevise at åndefotografering bare var humbug.Sirkuskongen P.T. Barnum fikk laget dette bildet av seg selv og Lincoln for å bevise at åndefotografering bare var humbug.

Saken mot William Mumler fikk stor oppmerksomhet. Alle indisier pekte mot den kjente Boston-fotografen. Men i siste instans fikk Mumler uventet og god støtte fra en tidligere dommer som også var sterkt interessert i spiritisme. Han tok parti med Mumler og hevdet at den tiltalte var en rettskaffen mann og at bildene var ekte.

Rettsaken mot Mumler varte i syv dager før dommeren plutselig bestemte seg for å sette strek. Selv om det var all grunn til å tro at Mumler var en svindler, mente dommeren at bevisene ikke var gode nok. Han la vekk saken, og Mumler kunne fortsette åndefotograferingen.

Men selv om saken mot Mumler ble henlagt, hadde rettsaken krevd sitt både av Mumlers økonomi og omdømme. Han klarte aldri å betale tilbake de 3000 dollarene han hadde brukt på forsvaret, og rettsaken hadde avslørt av mange av de såkalte «spøkelsene» lignet mistenkelig mye på kjente, og ikke minst levende, borgere av Boston og New York.

Mumler døde i 1884. Like før sin død, ødela han alle negativene sine.

Se flere av Mumlers bilder her.

Kilder: Photography Museum, Museum of Hoaxes, ecollegetimes.com, Wikipedia.

Personvernpolicy