ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true verden innvandring,Samfunn,Verden,Norge,nyheter
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no
Åpne grensene

Det er på tide at politikerne begynner å fokusere på det positive med innvandring, i stedet for å føre en debatt på fremmedfryktens premisser.

http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2008-3/nfi_2021_004255200_1200560057.jpg
http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2008-3/nfi_2021_004255200_1200560057.jpg

680 406

Faksimile fra Adresseavisa 16.01.2008.

Åpne grensene

Det er på tide at politikerne begynner å fokusere på det positive med innvandring, i stedet for å føre en debatt på fremmedfryktens premisser.

Adresseavisen skrev i går om toppforskeren Nadejda Sokolova ved NTNU som er i ferd med å kastes ut av Norge - uten mulighet for retur (se videosak). Hun jobber med å utvikle en spesiell form for satelittnavigasjon, et felt som hennes veileder beskriver som enormt betydningsfullt for Norge som industrinasjon. Samtidig jobber regjeringen med å lokke høyt kvalifiserte utlendinger til Norge.

I stadig flere rike, vestlige land blir spørsmålet om innvandring satt på den politiske dagsorden med et negativt fortegn. Dette til tross for at historien viser at land som har vært åpne for innvandring også har tjent på det. USA er selve symbolet på dette. Ifølge The Economist er rundt 40% av de som har en doktorgrad innen vitenskapsfag og ingeniørkunst innvandrere. En tredjedel av selskapene i Silicon Valley, de store IT-selskapenes vugge, er startet av indere og kinesere. Men det er ikke bare de høyt utdannede og kvalifiserte innvandrerne som bidrar til samfunnet og økonomien.

I land hvor eldrebølgen er i ferd med å slå inn, vil behovet for arbeidskraft innen helse- og omsorgssektoren bare øke. Kommunenes sentralforbund regner med at vi trenger 60 000 flere ansatte i eldreomsorgen. Uten arbeidsinnvandring fra Polen og Baltikum ville veksten i bygg- og anleggsindustrien stoppet opp - og hvis du synes det er vanskelig å få tak i snekker eller rørlegger i dag, så ville det garantert ikke vært bedre uten våre arbeidsvillige venner fra øst. Man kan nesten være fristet til å si at uten innvandring stopper Norge.

De som kommer til Norge for å jobbe i en periode bidrar ikke bare til den norske økonomien, men også til sitt hjemlands. De som velger å dra hjem, slik mange gjør, tar også med seg ny kunnskap, nye idèer og ny inspirasjon, i tillegg til sparepengene sine. I motsetning til hva mange nordmenn måtte tro, så er ikke det å dele en liten leilighet med flere hardtarbeidende landsmenn i et dyrt land uten venner og familie den store drømmen for de fleste polakker.

Allikevel er den norske debatten fokusert på somaliere i Oslo, omskjæring og hvorvidt muslimske jenter skal få lov til å gå med hijab eller ikke. At det har blitt slik kan skyldes politikernes uvilje mot å problematisere rundt kulturelle forskjeller og problematisere rundt innvandring. Førsteamanuensis ved Universitet i Oslo, Ivar Morken, påpekte til Dagbladet.no at når vanlige folk forteller om sine erfaringer så blir disse underkjent av akademikere som selv ikke bor i områder med innvandrere. Selvsagt må kulturelle forskjeller og integrasjonsproblemer bli tatt på alvor. Men det trenger ikke bety at de negative sidene alene skal få dominere debatten og legge grunnlaget for norsk innvandringspolitikk.

Henrik Lunde i Antirasistisk senter, skaper som regel reaksjoner og debatt når hans faste spalte blir lagt ut hos ABC Nyheter. Fra gårsdagens kommentarer fra leserne kan man for eksempel lese at «jeg driter i hva slags hudfarge folk har... bare de holder seg hjemme». Et så rikt land som Norge burde holde seg for gode til å importere arbeidsledige og kriminelle, er holdningen. Som om fremtiden til innvandrere står skrevet i pannen deres når de lander på Gardermoen. Amerikanske immigrasjonsmyndigheter regnet sikkert ikke med at sønnen til den kenyanske geitegjeteren de ga oppholdstillatelse en dag skulle bli landets første svarte presidentkandidat.

Hvis man ser bort fra den moralske retten enkeltindivider har til å forflytte seg og søke et bedre liv for seg og sine, så er det helt pragmatiske grunner til å sette innvandring i et nytt perspektiv. Norge trenger arbeidskraften, men allikevel fortsetter vi å ha et arbeidsmarked der kompetanse, initiativ og innsats teller mindre enn hudfarge og navn på søknaden. Høyt utdannede arbeidsinnvandrere sliter i møtet med det norske arbeidsmarkedet. Strenge regler for innvandring og et regulert arbeidsmarked bidrar til å holde innvandrere utenfor. Det til tross for at vi trenger kompetansen.

Man har spurt seg om hva Norge skal leve av etter oljen. Vi får flere eldre som krever omsorg og færre som kan gi det. Skolen er i krise, noe som ikke lover godt for fremtidig forskning, innovasjon og nyskapning. Samtidig kaster vi ut kompetanse som er «enormt betydningsfullt for Norge som industrinasjon».

Modige politikere bør snarest mulig oppheve innvandringsstoppen og sørge for at flere får en legitim vei inn i Norge. Kanskje vi kan begynne å snakke om den positive effekten av innvandring, samtidig som vi faktisk håndterer utfordringene et flerkulturelt samfunn gir oss. Norge har rett og slett ikke råd til å la være.

Lesernes kommentarer

2008-01-17T18:55:34

Tor berg Tor Berg

17. januar 2008 - 19:55

Nei Heidi....modige

Nei Heidi....modige politikere...jaja, jeg trodde de tjente folket og skulle høre på oss på grasrota. Jeg er en vanlig arbeider men hører ganske mye kommentarer om innvandring og integrering og snakker med per og pål som har forskjellige politiske ståsteder. Jeg holder ikke til i noen partipolitiske leirer men jeg tror mange med meg er sliten og trett av og se på politikere som selger landet sitt, på mange måter sammenligner mange det med svikeren Quisling som trodde han gjorde det beste for folk og for land. Jeg forstår rett og slett ikke deres agenda, er de så blind av sin egen streben/ambinisjoner at de har glemt hvem de tjener, eller har de en annen agenda ?

Uansett så er mange lei av å "snakke " til dere, har dere ører, hvorfor hører dere ikke hva vi sier ? Dere kan ikke ha unngått å legge merke til hvor mange som har brukt disse "demokratiske midlene det er å skirve å protestere"

Hvordan skal man makte å integrere nærmere 25000 nye mennesker pr. år, når man ikke har klart det tidligere på mindre tall pr år. Og det kommer stadig nye....... Innvandrere sitter i årevis på moelvenbrakker på 10-12 kvm2, eller på utdaterte internatbygg i hutti heita. Er man ikke kriminell så kan man i all fall bli det av 3-4 år på ei anleggsbrakke...integrering ??

FRYS INNVANDRINGEN TOTALT .eks 6-7 år og hjelp de som allerede er her istedenfor å fylle på, å fylle på.......

Ordene er brukt opp, demokratiet er brutt, tilbake står troen på handlinger. Så blir da Norge et nedslagsfelt for grupper som kommer til å slå til mot dere og forsvinne. For det er dere som er svikerne Quislingene, , ikke vår nye landsmenn, for de har det heller ikke noe godt slik systemet fungerer nå.

Selvfølgelig vil det komme til blodsutgytelse, er bare et tidsspørsmål....og da snakker om jeg at "etniske nordmenn" tar skjeen i egen hånd, og det skulle ikke forundre meg om de fikk støtte fra en god del av våre nye landsmenn.

2008-01-17T21:00:42

Ove hauge Ove Hauge

17. januar 2008 - 22:00

Vi har da ikke bruk for

Vi har da ikke bruk for resurssterke innvandrere? Få henne ut og la Krekar bli!
Heia Norge!
2008-01-17T23:37:34

Håvard Solberg Håvard Solberg

18. januar 2008 - 0:37

Trenger vi innvandrere?

Alle "vanlige mennesker" er så veldig imot innvandrere.Jeg tror det er viktig at vi tar inn resursterke mennesker med utdannelse fra de samme landene som vi får inn asylsøkere som er analfabeter og trenger lang tid for å innordne seg det norske samfunnet.Slik det er nå skaper den begrensede innvandringen vi har bare rasisme og fremmedfrykt.Folk som har lyst til å komme til norge og som er etterspurt på jobbmarkedet bør få komme hit.Da vil de vise at folk med f eks.annen hudfarge er helt vanlige mennesker.
Slik det er nå ser det jo ut som eneste kravet for å komme inn i norge er at du er komplett ubrukelig, selv om de fleste som er her sikkert gjør en helt grei jobb.
2008-01-18T00:30:22

Knut Enebakk Knut Enebakk

18. januar 2008 - 1:30

Åpne grensene

Det er helt sprøtt, kynisk, dumt, uetisk og egoistisk å ta inn høyt utdannet pesonell fra de fattige landene i Asia og Afrika. Hva blir det da igjen med sivilbefolkningen i de landene der de kommer fra?
Norge klarerer seg alltid. Disse fattige landene trenger de lille de har av høyt utdannet arbeidskraft og de skulle hatt mye mer.
Strømmen av fagfolk må gå andre veien, fra den vestlige verden med helsepersonell og teknologer så vi med tilstedeværelse der kan utvikle disse landene til de blir siviliserte og kan stå på egne ben.
I Norge er det tydelig at det er for mange som forstår for lite. Selv med noen års høyskoleutdanning så skorter det visst med forståelse likevel - hos enkelte.
2008-01-18T01:56:23

Magnar Lid Magnar Lid

18. januar 2008 - 2:56

Fri innvandring vil skape fullstendig kaos..

Lunde .. -bør skille mellom hva som er arbeidsinnvandrere ,og hva som asylsøkere her i landet.. Vi prøver på alle måter å "stjele" arbeidsinnvandrere fra andre land.. sykepleiere, snekkere, og forskere, men det store delen av utlendinger som kommer til landet utenfor EØS området er flyktninger og asylsøkere som vi ikke klart å sysselsette, og skaper på mange områder store utfordringer og problemer.
Ingen begrensinger av innvandring vil skape fullstendig kaos, og samfunnet ville bryte sammen på flere områder fordi vi ikke kan tilrettelegge for flere tusen asylsøkere og innvandrere som allerede hvert år kommer og som får opphold i Norge. Og som det allerede brukes store resurser på for å tilpasse i det Norske samfunnet . Så det er ikke så enkelt som Lunde her tror.. at ved å bare åpne grensene så er problemet med arbeidskraft løst. Når det viser seg at det bare en liten prosent som kommer av innvandrere som kommer utenfor EØS området som deltar i arbeidslivet .. Litt naivt av en journalist å tro at fri innvandring vil løse problemet med arbeidskraft.
2008-01-18T09:11:11

Kai Pettersen Kai Pettersen

18. januar 2008 - 10:11

negativ og positiv innvandring

All innvandring er ikkje bra innvandring. Vi har noko eg vil kalla positiv innvandring og negativ innvandring. Den positive innvandringen er den gruppa som tar med seg nye idear, vil bidra, vil gi meir en å ta og er positive med tanke på anna miljø og kultur.
Den negative innvandringen får vi som oftest fra krigsherjede land eller land der det tidligere har vært uroligheiter. Det er mange tilfeller med psykisk ubalanse etter at dei har, sett krig på nært hold noe som er svært trist (store mørketall her). Det som er problemet med politikerene er dem tenker på nummer akkurat som pengestøttene dem gir til feks Talibanskoler i Afganistan og andre land. Mange innvandrere fra krigsherjede land er analfabeter, og har verken kunnskap eller toleranse for andres kultur.
Mange land har innsett dette og dei fleste personar har blitt informert, at feks Frankrike, Spania og Danmark har redusert innvandringa med tanke på de negative sidene. Når til og med muslimar vil ha egne kommuner og byområder der dem vil innføre sharialover så er ikkje dette særligt positivt.. Eg vil nå si at for de fleste menn så høres jo dette spennende ut, men vi lever i ett likestillingssamfunn der kjønn er like og så er hudfarge og.
Så vær så snill å gjer noko med dette problemet nå, før det er for sent. Handlingane vi gjer nå, får etterkommerne våre lite ut av.
2008-01-18T09:56:48

Leif Holm Leif Holm

18. januar 2008 - 10:56

UNE og Nadeida Sokolova

Heidi,

Jeg liker det du skriver i tilknytning til at Nadejda Sokolova blir utvist fra Norge – og dermed fra hele Schengen-området. Du har sikkert lest artikkelen i Adressa i går (17.01.08) der nemndleder i UNE, Per Flatabø uttaler seg, og det spørsmålet jeg ble sittende igjen med etter å ha lest artikkelen var: Hvem har vi egentlig mest bruk for her i Norge, Per Flatabø eller Nadejda Sokolova? Jeg vet hva mitt svar er.

Nå vet ikke jeg hvem Per Flatabø egentlig er, men håper han ikke er identisk med den Per Flatabø som i sin tid overvåket norske motstandere av USA’s krigføring i Vietnam. Eller med advokat Per Flatabø som for et par år siden gjorde seg noe spesielt bemerket i tilknytning til en rettssak han førte. Men måten han uttaler seg til Adresseavisen på sier litt om ham. Han fremstår som den typiske byråkrat som tolker regelverket bokstav for bokstav, stivbent og rigid. Kan hende er han en av disse småtassene som det finnes så mange av, også i offentlig tjeneste, som nyter å utøve den makt som er delegert dem? Som anvender makt når det er fornuft og logikk som burde vært lagt til grunn?

Den urimelighet som nå rammer Sokolova kan vi ikke tillate å gå upåaktet hen. UNE’s avgjørelse må overprøves av de krefter som skal og må være på plass i et demokrati som vårt. Og dersom ikke våre politikere ikke evner å sette foten ned i et slikt tilfelle, da har vi valgt inn feil politikere også.

Gjennom et langt yrkesmessig liv har jeg hatt rikelig anledning til å observere nordmenns ufattelige selvgodhet, spesielt utenfor landets grenser – og spesielt etter at oljerikdommene begynte å flomme over oss. Denne rikdommen og selvgodheten har etter hvert ført oss langt inn i en fordummingsprosess, og det er på høy tid at vi får tilført ny intelligens, kunnskap og kompetanse. Som den Sokolova sitter inne med. Men da må vi kvitte oss med de holdninger som UNE forfekter gjennom sin leder Per Flatabø.