Åge Fred Gram

21. oktober 2014 - 14:44

Ferre betaler

Det vil si at 14prosent har så lav pensjon at de slipper skatt.

Åge Fred Gram

17. oktober 2014 - 14:45

Listhaug

De 30000 brukene er lagt ned ,men hvist konsesjons loven hadde vert fjernet hadde de ikke blitt lagt ned.de rødgrønne sto bak nedleggelsen.

Åge Fred Gram

15. oktober 2014 - 20:14

Bøndene

Tenk om naboen solgte gården og fikk rå til Leilighet det var fælt.

Åge Fred Gram

15. oktober 2014 - 16:29

Laks

Hvist det er tilfelle er Norge korrupt..

Åge Fred Gram

15. oktober 2014 - 14:42

Helge Lund.

Han har væt en dyktig leder for statoil,men begynner i et mindere selskap.Er det noe vi ikke vet.?

Åge Fred Gram

15. oktober 2014 - 13:24

Alle barna.

800000 medlemmer i LO som gir penger til AP,men stemmer på andre partierganger 4000 i fradrag på skatten.Posten bør stryker på selangivelsen.Ny post Fattige barn.LO slutt og klag.

Åge Fred Gram

14. oktober 2014 - 13:24

Alle barna.

Ikke noe problem.Fjern fradraget for fagforedningskontigenten i selvangivelsen og gi pengene til de 35000 barna som er fattige.LO sitter på miliarder og kan redusere fagforednings kontigenten.

Åge Fred Gram

11. oktober 2014 - 21:27

OL

Har idrett ledere dålig oppfattelser evne?

Åge Fred Gram

7. oktober 2014 - 15:35

Etterslep

Så nå kommer katta ut av sekken.Ap regjerte i 2010 kritikken bør rettes til dem og bløffen er deres.hvordan skal de blå blå kunne rette opp alle de feila AP skapte på 8 år i flertallsregjering?

Åge Fred Gram

7. oktober 2014 - 12:37

LO

LO er mot forandringer,men når AP styrer er alle tiltak ok.Skatteøking for pensjonister,fjerning av skatteklasse 2.pensjonistlønn for kommuneansatte som vil jobbe litt lenger.Eindomskatt,LO er en filial i AP formynderiet.