Åge Fred Gram

22. september 2014 - 10:40

LO

LO taler med to tunge.DE har sammen med arbeiderpartiet økt skatten på pesjonister,men klager på renten.

Åge Fred Gram

11. september 2014 - 11:13

Di flest Europere.

De fleste EU Land vurderer og bryte med EU.

Åge Fred Gram

10. september 2014 - 10:54

Statsminister måling.

Med borgelig flertall blir det Solberg.SV-DE grønne under sperregrensen er det klart borgelig flertall.Støre må sitte på benken.

Åge Fred Gram

9. september 2014 - 13:04

Skeptisk.

Peter Nylund .Nato Proviserer Nato angriper andre land.Nato skulle være en forsvars alianse.

Åge Fred Gram

3. september 2014 - 16:00

FRP

AP må slutte og kaste dritt og heller komme med sin politikk.40 år er nok.

Åge Fred Gram

3. september 2014 - 12:24

Våpenvile.

Ukraina angriper deler av landet,men vil nå slutte og angripe sine egene.Det beste hadde vært at alle Russere som bor i Ukraina flyttet til Russland.Så får heller Ukraina bli hva det blir,men først betale regningene for gassen.Alle Svenskene som ikke liker skatteøking bør flytte til Norge.

Åge Fred Gram

3. september 2014 - 10:22

meningsmålinger

I går gikk FRP tilbake og AP sympatisører jublet og slengte dritt,men i dag går de framså nå får pipa en annen låt.Svartmalingen virker tydlig vis ikke.36% for AP er et naturlig leie,men nye velgere kommer til så da vil nedgangen fortsette.AP sine velgere stemmer AP uannsett om de mister sjorta.Økt skatt på pensjonister fra den Rødgrønne Regjeringen viser dette.

Åge Fred Gram

3. september 2014 - 9:50

Hitler

Hitler ville ha et felles Europa og det har han fått nå vil han ha resten.Men Putin kommer til og stå imot.Jeg mener den britiske Statsministeren bør gå av med sine utaelser.

Åge Fred Gram

29. august 2014 - 16:29

Gunnar Sembsmoen

Trygdeagiften er satt opp 0,4% men personskatten er satt ned 1% fra 28 til 27% Arveavgiften er fjernet.Minstefradrag og Personfradrag er økt.Trygdeavgiften ble økt av de Rødgrønne fra 3 til 4,7 prosent.Desuten har uføre trygdede full grunnpensjon.Du er jo blind og lever i en verden full av løgn.

Åge Fred Gram

29. august 2014 - 15:09

Svartarbeid.

Stoltenberg brukte dagmama og betalte svart,og bulket en bil og la en blank lapp på vinduet.Stang og Stoltenberg er dålige forbilder.