Åge Fred Gram

29. august 2014 - 16:29

Gunnar Sembsmoen

Trygdeagiften er satt opp 0,4% men personskatten er satt ned 1% fra 28 til 27% Arveavgiften er fjernet.Minstefradrag og Personfradrag er økt.Trygdeavgiften ble økt av de Rødgrønne fra 3 til 4,7 prosent.Desuten har uføre trygdede full grunnpensjon.Du er jo blind og lever i en verden full av løgn.

Åge Fred Gram

29. august 2014 - 15:09

Svartarbeid.

Stoltenberg brukte dagmama og betalte svart,og bulket en bil og la en blank lapp på vinduet.Stang og Stoltenberg er dålige forbilder.

Åge Fred Gram

28. august 2014 - 13:53

Løfter

Jeg vet ikke for noen løfter som ikke er innfridd,men arveavgiften er fjernet.Skatten er redusert,men det er før budsjettet for 2015.det gjelder og ta små skritt i Riktig retning.FRP har innfridd selv med mye kritikk fra media.

Åge Fred Gram

28. august 2014 - 9:33

Lærerne.

40% er AP-SV-SP.OL støttes av AP ca 30% på tide og bytte ut Lærere som ikke har gangsyn.Vi har også svaksynte Fottballdommere.Dette er værdens beste Land og bo i sjærp dere.LO streiker når tilbudet er for bra.

Åge Fred Gram

27. august 2014 - 11:34

Vei

Så feil kan man ta.desuten vil Karl ta oppvasken ,men der har de oppvaskmaskin,men han har gamle dager i tankene.FRP,DRILLO,EGGEN alle vet de best for fremtiden. hagen har svarteper i hagen og noen brunsneiler som AP la igjen da de dro.

Åge Fred Gram

27. august 2014 - 11:25

Oljepengene.

Avkastning av oljepengene,men det vet du som er så vellutdannet.Desuten vil AP ikke ha olje i framtiden i Norge.De vil også ha bort kull som Norge også selger.AP-Politikk er strutsepolitikk og populistisk propaganda som bør svartmales.

Åge Fred Gram

27. august 2014 - 9:43

Nord Korea

Nord Korea har helt rett.USA bør feie for egen dør.Skyter demonstranter,bruker droner og dreper uskyldige.Klager på Russland,men driver provakasjon langs grensen til Nord Korea.Blander seg inn i konflikter verden over,men klarer ikke og rydde opp i eget hus.

Åge Fred Gram

27. august 2014 - 9:34

Pensjonranet.

Pensjonranet ville blitt rettet opp,men vi har KRP-V som for en hver pris stopper Regjeringen og utføre sin politikk.Hadde de fått flertall ved valget ville ting blitt gjort.

Åge Fred Gram

27. august 2014 - 9:28

Oljepenger

Bruk handlingsreglen med 2,8 prosent.Dropp OL søknad.Følg plattformen som det er blitt enighet om.Karl det er ikke noe horn på veggen i FRP bli heller hjemme og furt.Stol på siv hun vet hva hun gjør.Husker du da du felte bondervik på bensinavgiften og fikk svarteper.Nyt dagene i Spania og overlat politikken til FRP i Regjering.

Åge Fred Gram

25. august 2014 - 9:26

Handlings Reglen.

Handlingsreglen er et begrep hvor mye penger som kan brukes uten at prisene og renten stiger.Hvist man setter ned skatten vil folk betale ned gjeld og skatteinntektene vil øke.