Åge Fred Gram

24. mars 2015 - 13:11

Melder seg ut.

Han burde ventet til stortingsvalget i 2017.det er en uting å melde seg ut mitt i perioden.

Åge Fred Gram

24. mars 2015 - 13:01

Okkupasjonsmakt.

Støtter du folkeavstemning og Demokrati?Krim hadde folkeavstemning.Den blir ikke Respektert av Vesten,men Norge hadde avstemning om EU 2ganger,men AP forhandlet seg fram til EØS uten folkeavstemning.EU bestemmer omtrent alt i Norge.

Åge Fred Gram

23. mars 2015 - 12:12

Russland

Russland forsvarer sine grenser.Som USA gjorde under Kuba krisen.Hvis det ble plassert ut forsvar på Cuba ville USA angripe Russland med Atomvåpen.Nå vil USA plassere ut forsvar i bakgården til Russland da blir det skummelt.Krim hadde folkeavstemning.De ville heller være med Russland som Eide Krim i 150 årig har base der.

Åge Fred Gram

20. mars 2015 - 17:31

Flykninger.

Denne språkbruken er det bare en fra SV som kan komme med.Dere sente ut et stort antall av samme kategori,men dere mangler jo minne så da må man tilgi.

Åge Fred Gram

20. mars 2015 - 16:34

Krekar.

Krekar har utvisnings dom fra Høyesterett,men Lagmannsretten nekter for at Han kan flyttes til Kirkseterøra.Denne retten bør fjernes å erstattes med kompetente Dommere.

Åge Fred Gram

20. mars 2015 - 8:23

Statoil

Rimelige krav .

Åge Fred Gram

19. mars 2015 - 10:07

NRK

NRK beklager,men burde straffes med bøter.De har også beklaget manipulering av meningsmålinger.

Åge Fred Gram

18. mars 2015 - 19:40

AP

Ap er i mindere tall sammen med de Rødgrønne.Det er valg som gjelder ikke meningsmåling.

Åge Fred Gram

18. mars 2015 - 16:56

Internett.

De som bor der Ingen kunne tru at noen kunne bu.De får nok Selvagivelse i Posten en gang i Fremtiden.

Åge Fred Gram

15. mars 2015 - 12:51

handlings reglen.

Få en ny Handlings regel.Ikke overfør noe til oljefondet de neste 2åra.Sett overskuddeti fond for veibygging.,eldereomsorg,jerbane ,nedbataling av komune gjeld,fjerning av bompenger,fjerning av årsavgift på bil. fjerning av tv lisens.Øking av mistefradrag,sett ned skatten til 25 prosent.