Magnhild Almelid

16. februar 2012 - 21:44

Helt enkelt.

Fra morgen til kveld, fra natt til dag, fra vogge til grav , fra høst til vår. Og våren viser at alt gjentar seg. Forstår du nå hva evigvarende forandring er? Heldigvis er det slik at de fleste mennesker utvikler(forandrer seg) underveis. Du er imidlertid ikke i utvikling ser det ut til, du holder deg godt fast i det vi kaller undertrykkende og fordømmende meninger. Og du bringer alltid inn nye beskylninger istedet for å ta noe til deg fra andre.

Magnhild Almelid

15. februar 2012 - 21:28

I religionens navn - Ole!

Inkvisisjonen ble foretatt av fanatiske tilhengere av forvrengte forstillinger og overtro.Og de forestillinger som gjorde at man så sent som i 2007 bygger betongskille mellom katolikker og prostestanter på gravplass i Belfast, viser at det fremdeles må være mangel på forstand. Hvis vi alle er likeverdige for Gud, skapt i Hans bilde, hva var da hensikten med å skille døde legemer, i tillegg til at man tok livet av hverandre på religiøst grunnlag, i den såkalte siviliserte verden så sent som i 2007? Kansje det er etterkommere etter vikinger og Olav den Heilage? Men OK: Jesus ble drept nettopp fordi man ikke ville godta hans budskap. Og drap var jo legitimt i det gamle testamente. Mosebøkene er en studie i undertrykkelse og brutalitet. Du har standhaftighet men mangler troverdighet. Som før sagt: "På fruktene skal treet kjennes". Og dessverre har det blitt oppdaget mye dårlig frukt i de gudeliges hage. Da ligger det nær å tenke på hykleri - noe som Jesus tok sterk avstand fra. Derfor er jeg nok ikke den eneste synes at vi nå har fått nok av din forkynnelse. Du kan lese en gang til på s. 139, slik at du oppfatter meningen i det jeg skrev.

Magnhild Almelid

15. februar 2012 - 20:01

Den absolutte sannhet finnes ikke, Ole.

Du ser det du vil se og tror det du vil tro. Hvis alle hellige skrifter har den fulle og hele sannhet slik de påstår, hvor står vi da? Er du helt sikker på at det er du som har rett og alle andre er befengt med feil og misforståelser? Siden absolutt alt er i konstant forandring, utvikling, hvordan kan du da tro at de gamle bibelske metaforer er å oppfatte bokstavelig i vår tid? Menneskets erfaringsbakgrunn og logiske forstand har nemlig gått til en høyere oktav i løpet av noen tusen år. Men fossilene kan ikke forandres... Planter kan mutere, og jeg har sett at stemorsblomster har blandet sine farger og fremstår annerledes enn da de ble plantet. Og glem ikke at influensavirus muterer så ofte at det er vanskelig å lage vaksine. Ditt utseende har nok også forandret seg over år - og i neste inkarnasjon blir du kansje kvinne.

Magnhild Almelid

13. februar 2012 - 19:57

666 - vitenskapelig forklart.

Jeg håper at Runar og Kjell vil finne mening i det jeg nå kan bidra med. Nobelprisen i fysikk ble gitt til en som hadde analysert karbon nr. 12 (jeg husker ikke navnet). Dette karbonet utgjør hovedbestanden i både jorden og oss mennesker. Analysen viste at karbon nr. 12 består av følgende: 6 neutronet, 6 protoner og 6 electroner. Altså er vi alle potente her. Når jeg så reflekterer over dette, ser jeg at 666 kan utgjøre de egenskaper som vi dessverre ser mye av, nemlig grådighet og umenneskelig ondskap. Vi har hatt, og har flere som fyller disse 666-kreterier, Hitler, Idi Amin og stadig nye som har tatt over, eksempelvis i Libya, Syria og Irak.

Magnhild Almelid

13. februar 2012 - 15:30

Jeg skal ikke latterliggjøre eller dømme.

Jeg vet at det finnes ting ellom himmel og jord som ikke kan forklares. Man kan f.eks. se Åndenes makt på Tv for å få det bekreftet. Men når det gjelder din opplevelse, vil jeg bare fortelle deg at en nobelprisvinner i fysikk har funnet at karbon nr. 12 ,som både vi og jorden hovedsaklig består, av er sammensatt slik: 6 neutroner, 6 protoner og 6 electroner. Dermed har vi alle potensialet til 666, som riktignok har blitt gjort til Antikrist. Da til min enkle forklaring: Ser man menneskenes grådighet og onde gjærninger så er det ikke bare EN eneste skapning som fyller kriteriene. Både Dengjis og Hitler har nok vært blant de sterkeste representanter for denne onde kraften. Egypt, Libya og nå Irak har i senere tid fått smake slike krefter. Dessuten er det vel også slik at Helvete er noe vi skaper selv her på jorden nettopp på grunn denne ondskapen. Det jeg imidlertid stiller meg uforstående til er ditt utsagn om englekort etc. Jeg føler meg ganske trygg på at de energier man kontakter med dette er av det gode og består av våre veivisere og beskyttende engler. Man kan tro på dette eller la være. Jeg håper at dine beskyttende engler er med deg. Og jeg trenger ikke å fortelle deg at du nå har stukket hånden i hvepsebol!

Magnhild Almelid

13. februar 2012 - 14:23

Kommentar.

Min siste kommentar var rettet mot Helge Larsen. Men jeg gjør ikke krav på den hele og fulle sannhet - det er det bare Bibelen og andre hellige skrifter som gjør. Derfor har man også mange konflikter.

Magnhild Almelid

13. februar 2012 - 14:12

Saklig og interessant.

Noe sier meg at dette har sammenheng med historier fra Det gamle testamente, som utvilsomt må ha vært besøk fra andre steder i unverset. Beskrivelser av farkoster med vesener som tydeligvis må ha behersket andre energier enn de vi kjenner til nå. Intrikate konstruksjoner av pyramider med en nøyaktighet vi ikke forstår, på bakgrunn datidens begrensede kunnskaper.. Se ikke bort ifra at de nevnte fenomener var kjempsvære moderskip, hvorfra datidens "guder" kom. Etter det som fortelles avlet de også barn med jordens kvinner. Det er lite trolig at vi er alene i universet og at vi skulle være andre overlegne. Snarere er vi i universets barnehage, hvor vi krangler og slåss om ting som vi ikke forstår, og at våre "foreldre" bekymret overvåker hva vi holder på med. For min del ville de være velkommen tilbake for å oppdra oss til å ta ansvar.

Magnhild Almelid

13. februar 2012 - 13:15

...økseskaft!

Først kom Olav Den heilage, så kom Ole Nilsen. Begge var ute i samme ærend. Den ene beveæpnet med sværd, den andre med Gudsfrykt og bibelvers. Her skulle ingen tenke selv - alt var tenkt ferdig for lenge siden! Men helt av meg selv har jeg funnet at svaret på fundamentalismen er "..å gjøre mot andre det du ønsker at andre skal gjøre mot deg". Det enkleste er ofte det beste, sies det. Men det kan også anbefales å bruke fornuft og logikk i tillegg.

Magnhild Almelid

12. februar 2012 - 15:46

Underkastelse - ikke fred.

Jeg stiller meg litt tvilende til påstanden om at Islam betyr fred. Jeg har personlige bekjentskap fra den kulturen som sier at det betyr underkastelse. Og det er for meg mer forståelig når man ser hvordan man bokstavelig kaster seg ned for å be. Be om hva? Fred kansje`? Det som styrker meg i min oppfatning her er at mannsnavn som Abdel eller Abdul betyr slave. Jeg forholder meg til at Gud eller Allah ikke trenger slaver. Men denne slaven skal også fungere som "kvinnens hode" - hun blir da både hodeløs og rettsløs. Generelt kan det sies at det på alle områder har skjedd en utvikling gjennom tidene, unntatt når det gjelder religionene. Der forholder man seg til tankegods som forlengst er gått ut på dato. De er grunnlagt på frykt som blir brukt for å holde en makt-posisjon. Derfor er fremdeles gudsfrykt et brukbart argument. Leser man i Det gamle testament så finner man mye av det som fremdeles holdes for sannhet, også innenfor Isalam. Fordømmelse og groteske straffemetoder fra den mørke middelader og før det.

Magnhild Almelid

12. februar 2012 - 14:56

Kardemommeloven.

Hvis alle holdt seg til Kardemommeloven ville verden vært et fredelig sted, Ole Nilsen! Fornuft og respekt både for seg selv og andre har ingenting med "søthet" å gjøre. Naivitet derimot- blind tro - er nok atskillig søtere... Gud ble ikke plutselig stum for 2000 år siden - det er vel heller det at du har sluttet å lytte (føle) etter hva Han sier. Men du er god på bibelsitater og bruker dette forum slik tidligere svovelpredikanter brukte talerstolen. Deres visjoner var like skræmmende for folk som fugleinfluensaen i forfjor. Hvis du finner lysbryteren så vil du se at det har skjedd en utvikling på alle områder, etterhvert som også vår forstand har utviklet seg. Teknologisk, vitenskapelig - men også bevissthetsmessig har de siste 25 år endret like mye som på 1000 år. Da nytter det ikke å forholde seg til at Bibelens fortellinger inneholder den hele sannhet. Leste igår Esekiel, der innholdet vitner om totalt fravær av både forstand og kjærlighet. Dessuten har jeg vanskelig for å se noe guddommelig i historen der en dødsengel skulle drepe alle førstefødte guttebarn på grunn av en maktkamp mellom Moses og en farao. Jesus sier et sted: "På fruktene skal treet kjennes". Da er det nok også noen "trær" innenfor de troendes hage som bør hogges ned., jfr. diverse historier som opp gjennom tidene har hatt amnesti. Biskoper, prester - og predikanter. Altså ikke bare vi valige syndefulle, som tror at det er presten som avgjør at vi kan få tilgivelse. Gud tar altså ikke imot en slik anmodning fra oss "utenforstående". Mørke er fravær av lys - og jeg velger lysbryteren fremfor lommelykten og selv besemme hva jeg eventuelt leter etter. Religionenes tankegods er utgått på dato,. På tide at våre tidligere "Guder" snart dukker opp igjen med en oppdatering.