Magnhild Almelid

9. august 2012 - 19:01

Miljøhykleriet.

Når vi har adgang til et drivstoff som er langt bedre miljømessig uten å la det det være avgiftsfritt, da kan man faktisk mene at våre folkevalgte er utspekulerte hyklere. I stedet for å kjøpe klimakvoter i hytt og pine, kunne de heller gjøre det mulig å redusere utslipp på denne måten. Men når det gjelder høsting og bruk av sukkertare, så er ikke det helt ut fornuftig, for det er sagt at sjøens vegetasjon er viktig for å ta imot og redusere Co2 - tilliks med skog. For mange mennesker er bilen helt nødvendig for at hverdagen skal fungere, og så lenge det kollektive tilbudet er så utilstrekkelig, skulle det være enda en grunn til å benytte denne muligheten, til fordel både for oss og miljøet. Er det på tide med aksjoner /demonstrasjoner for å nå fram?

Magnhild Almelid

12. juli 2012 - 12:13

Gamle normer - nye former.

En meget klarsynt og fornuftig artikkel - det er som jeg skulle ha sagt det selv. Det er dessverre fremdeles mange som enda ikke har oppdaget at de blir undertrykket av foreldede tankesett i religiøs sammenheng. Det som er vanskeligst å forstå er at omskjæring i utgangspunktet kunne bli oppfattet som nødvendig , hvis skaperverket var fullkomment. Ellers må jo skaperen ha blitt oppfattet som inkompetent, skulle man tro. At man fremdeles ikke har kunnet se det absurde og tatt konsekvensen av det er noe merkvedig. Har man trodd at sjelen befinner seg i kjønnsorganer og at den trenger å lide for å sikre det hinsidige liv? Omskjæring er uansett en hæslig tortur som nok også har krevd menneskeliv. I en såvidt opplyst til skulle man forvente at det ville bli slutt på denslags ufattelig naivitet.

Magnhild Almelid

31. mai 2012 - 13:38

Streikens pris.

Verdensøkonomien vakler - men lille Norge tror seg usårbar.Her vil alle bare ha MER, uten å huske hva det fører til. Nemlig: økende inflasjon, renteoppgang, økte kommunale avgifter og generell prisøkning. Altså : Vinninga opp i spinninga. Man har tydeligvis glemt at dette er konsekvensen. Det som også er et poeng er at arbeidsplasser i det private kan gå tapt - og at større bedrifter kan finne det lurt å flagge ut. Eksport av varer kan bli vanskelig, og imort fra lavkostland erstatter norske varer. Det er nok på tide å utvise litt ansvarlighet og nøysomhet. Kansje vi til og med burde innføre et inntekstak - eks. 450 - 500.000? Prosentvis lønnsøkning er i alle fall urettferdighet satt i system, det gir mest til de som har mest. Og hva med trygdemottakerne, de som må bære konsekvenser uten tillegg i inntekten?

Magnhild Almelid

14. mars 2012 - 13:13

Jeg er enig med deg, Rolf.

Jeg likte din definisjon på et Michelin-måltid. Selv hadde jeg et lite spisested i byens nærhet, der jeg hovedsaklig laget god norsk mat til å bli mett av. Folk kom fra et godt stykke unna for å spise. Ti år senere kan jeg fremdeles møte folk dveler ved den gode maten min, og skikkelig service. Keiserens klær og jåleri kan man ha for meg!

Magnhild Almelid

13. mars 2012 - 20:32

Man kan spørre:Hva ER Gud?

Jeg er ganske enig med Nanna som mener at Gud er kjærlighet og kunnskap. For meg er høy kunnskap tegnet på høy bevissthet. Rudolf Steiner mente at vi nå er inne i det vi kan kalle Åndsvitenskap, den innbefatter kjærnen i alle religioner uten dogmer, splittelse og fordømmelse. Med andre ord - noe som kan skape fred på jorden. Jesus sa at "Guds rike er inne i dere". For meg betyr det at vi faktisk er guddommelige og likeverdige. Vi befinner oss i Vannmannens Tidalder.

Magnhild Almelid

29. februar 2012 - 16:18

Tro eller vantro?

Svart på hvitt har det blitt kunngjort i Bergens Tidende for noen måneder siden av en muslim at "demokrati er uforenelig med Islam". La oss håpe at han tar feil, for verden går jo fremover, selv om man må gå fra middelaldersk syn til dagens opplysthet. Man kan jo håpe på at det nå blir lov å tro på det man vil. Jeg ønsker lykke til med prosjektet - for det trengs!

Magnhild Almelid

29. februar 2012 - 15:50

Huttetu...

Ditt kvinnesyn er sterkt preget av mangel på respekt. Siden sex handler om kjærlighet og lyst, ikke om krav eller tvang, selv i ekteskapet, kan det likefullt handle om voldtekt. Husk at det finnes psykopater som bruker også dette som et middel til undertrykkelse, enten man er gift eller ikke.

Magnhild Almelid

28. februar 2012 - 14:51

Vrøvl og mangel på innsikt.

Egentlig er dette en mening som faller på sin egen meningsløshet! Du gjør gjør alt om til tall - en ekte materiallist! Du viser ingen forståelse for at det kan være snakk om en fortvilet familiesituasjon eller helsemessige årsaker til at en abort blir det beste eller eneste alternativet. Men jeg forventer ikke av deg som mann at du er istand til å sette deg inn i hvordan det ville være å føde ett barn som et resultat av voldtekt eller incest. Voldtekter forekommer også i ekteskap, der til og med en graviditet kan brukes til kontroll som gjør det enda vanskeligere for kvinnen - og at der allerede er andre barn som skal ivaretas. Din uvitenhet på dette området kan i beste fall tilskrives at du selv ikke tilhører de som tar seg tilrette overfor kvinner. Og du er nok ikke istand til å forstå de sjelekvaler man kan ha når man står oppe i et slikt valg. (Jeg frutsetter da at vi alle er sjeler) Som en parentes kan det nevnes at det vil ta mange år før nåtidens babyer blir arbeidskraft.

Magnhild Almelid

27. februar 2012 - 16:05

Til Jan Skoland.

Du motsier deg selv når du dømmer våre politikere. Du skal ikke dømme, som du selv sier, man kan bare "bedømme". Politikerne er også mennesker - selv om de til tider kan være uforstandige.

Magnhild Almelid

27. februar 2012 - 15:45

Undergang versus Overgang

FRYKT er fundamentet til de aller fleste religioner. Det har har da også gitt noen makt og kontroll til undertrykkelse av andre. Forfølgelse, med Gudsfrykt som våpen. Fra tid til annen dukker det opp reinkarnerte svovelpredikanter som gjør det de kan for å skræmme mennesker fra sans og samling, med utsikt til Guds fordømmelse og Helvetets ild. Her ser jeg at Ole Nilsen igjen har meldt seg, klar til "å bære ved til bålet". Til fru Berentsen vil jeg si: Uansett om du hører til i Jehovas Vitne; Indremisjon eller Kirken, så mener jeg at vi alle er likeverdige og er født med vår egne visdom. TILLIT til Guds kjærlighet er bedre enn at vi, i ren frykt, skal underkaste oss andres fortolkning av Guds vilje. Gud er Alt som Er - og "trenger" ikke noe fra oss, full underkastelse, slik f.eks. ortodokse og muslimer tror. Man utviser hat og fordømmelse istedet for kjærlighet og aksept. Jesus sa til Thomas: "Kjenner du deg selv, da kjenner du Gud." Dette forteller meg at mennesker er guddommelige - et aspekt av Gud. Derfor er det grunn til å se bort fra religionenes forestilling om at vi er ADSKILT , både fra Gud og fra hverandre. Og Jesus sa: "Guds rike er INNI dere." Snakk om kjærlighet i stedet for fortapelse. For der kjærligheten er kan ikke frykten være - og omvendt. Så frykt ikke!