SJEKK NØYE: Er du pensjonist, bør du og din ektefelle sjekke om de forhåndsutfylte tallene i selvangivelsen slår uheldig ut for dere skattemessig. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

SJEKK NØYE: Er du pensjonist, bør du og din ektefelle sjekke om de forhåndsutfylte tallene i selvangivelsen slår uheldig ut for dere skattemessig. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Pen­sjo­nis­ter må sjekke selv­an­gi­vel­sen ekstra nøye

For mange gifte pensjonister lønner det seg å endre i selvangivelsen, slik at de utnytter de nye skattereglene best mulig.

Bakgrunn og fakta

Mer om skatt

Pensjonsskatt 2011
Dette blir skatten på pensjoner med de nye pensjonsskattereglene for 2011.

Pensjonsskatt 2012
Dette blir skatten på pensjoner med de nye pensjonsskattereglene for 2012.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2012
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Alle skattekalkulatorer på ABC Penger finner du her


Les også:

Nå kommer selvangivelsen

Alt du trenger til selvangivelsen

Slik gjør du endringer i selvangivelsen

Pass på at du får foreldrefradraget

Dette har du har krav på av reisefradrag

Det kom nye regler for skattlegging av pensjonister i januar 2011.

Selvangivelsene som nå dumper ned i postkassene rundt omkring, skal være i tråd med dette nye regelverket, men det er viktig at pensjonistene sjekker de forhåndsutfylte opplysningene nøye.

Les også: Alt du trenger til selvangivelsen

Får skattefradrag

En av viktigste endringene i skattleggingen av pensjonister går ut på at mottakere av alderspensjon etter folketrygdloven eller avtalefestet pensjon (AFP) får skattefradrag for pensjonsinntek, dersom de ikke har for høy samlet pensjonsinntekt.

Les mer om hvordan pensjonsinntekter beskattes

Kalkulator:  Regn ut din egen skatt med ABC Pengers pensjonsskattekalkulator

Alle som har krav på skattebegrensing eller skattefradrag for pensjonsinntekt, skal ha fått dette i den foreløpige skatteberegningen. Men det kan straffe seg å slå seg til ro med det som står i selvangivelsen.

- Overfør til den med lavest pensjon

Dersom du har lavere årlig pensjon enn 158.650 kroner, vil summen av inntektsskatt og trygdeavgift bli lavere enn maksimalt skattefradrag. Ubenyttet maksimalt skattefradrag kan ikke overføres og trekkes fra hos den andre ektefellen.

– For å få maksimalt uttelling for fradraget, vil det for ektefeller og samboere i noen tilfeller lønne seg å føre en del kapitalinntekter hos den som har lavest pensjon, sier skattedirektør Svein Kristensen i en pressemelding.

Les også: Slik gjør du endringer i selvangivelsen

De vanligste kapitalinntekter og -utgifter som ektefeller fritt kan fordele mellom seg er renteinntekter/-utgifter, salgsgevist/-tap og aksjeutbytte.

Eksempler

Under følger et par eksempler (laget av Skatteetaten) på hvordan pensjonistektepar kan fordele henholdsvis renteinntekter og renteutgifter mellom seg, og dermed få best mulig utbytte av skattereglene.

Overføring av renteinntekter:

  Poster Tove: Per:
  Alderspensjon (post 2.2.1) kr 150 000 kr 240 000
  Renteinntekter (post 3.1.1) kr 2 000 kr 20 000
  Sum kr 152 000 kr 260 000
       
  Beregnet skatt kr 26 482 kr 54 400
  - skattefradrag kr 26 482 kr 15 703
  Skatt kr 0 kr 38 697
       
  Dersom de flytter 6 000 kroner av Pers renteinntekt til Tove blir skatten:
       
  Poster Tove Per
  Alderspensjon (post 2.2.1) kr 150 000 kr 240 000
  Renteinntekter (post 3.1.1) kr 8 000 kr 14 000
  Sum kr 158 000 kr 254 000
       
  Beregnet skatt kr 28 162 kr 52 720
  - maksimalt skattefradrag kr 28 150 kr 15 703
  Skatt kr 12 kr 37 07

Her reduserer man post 3.3.1 med 2000 kroner i Annes selvangivelse, og øker samme post med tilsvarende beløp i Jons selvangivelse. Besparelsen blir på 560 kroner.


Overføring av renteutgifter:

  Poster Anne Jon
  Alderspensjon (post 2.2.1) kr 150 000 kr 240 000
  Rentefradrag (post 3.3.1) kr 2 000 kr 20 000
  Sum kr 148 000 kr 220 000
  Beregnet skatt kr 25 362 kr 43 200
  - skattefradrag kr 25 362 kr 15 703
  Skatt kr 0 kr 27 497
       
  Dersom de flytter rentefradraget på 2 000 kroner fra Anne til Jon blir skatten:
       
  Poster Anne Jon
  Alderspensjon (post 2.2.1) kr 150 000 kr 240 000
  - rentefradrag (post 3.3.1) kr 0 kr 22 000
  Skatt kr 150 000 kr 218 000
  Beregnet skatt kr 25 922 kr 42 640
  - skattefradrag kr 25 922 kr 15 703
  Skatt kr 0 kr 26 937

Post 3.3.1 reduseres med 20.000 kroner i Oles selvangivelse, og økes med tilsvarende beløp i selvangivelsen til Petra.

Kilde: Skatteetaten


Du kan lese mer om endringene av skattleggingen for alders- og uførepensjonister på Skatteetaten.no.

Se også ABC Pengers temaområde for skatt

Les flere artikler fra ABC Penger her

Les flere nyheter her

Bakgrunn og fakta

Mer om skatt

Pensjonsskatt 2011
Dette blir skatten på pensjoner med de nye pensjonsskattereglene for 2011.

Pensjonsskatt 2012
Dette blir skatten på pensjoner med de nye pensjonsskattereglene for 2012.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2012
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Alle skattekalkulatorer på ABC Penger finner du her


Les også:

Nå kommer selvangivelsen

Alt du trenger til selvangivelsen

Slik gjør du endringer i selvangivelsen

Pass på at du får foreldrefradraget

Dette har du har krav på av reisefradrag

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter.

Her finner du regler for kommentering.

Tor Strand, redaktør

Kommentarfeltet er lukket for natten (23:00 - 06:00).

Velkommen til debatt i morgen tidlig klokken 06:00.

    Hva kan vi bli bedre på?

    Dine synspunkter er viktige i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre Startsiden. Derfor ber vi deg bruke cirka 3 minutter på en kort spørreundersøkelse.

    Ja, jeg kan delta
    Nei takk

    Hilsen oss i Startsiden