Reng ut skatten din enkelt med våre skattekalkulatorer. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Reng ut skatten din enkelt med våre skattekalkulatorer. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Regn ut hvor mye skatt du må betale i år

Med våre kalkulatorer kan du enkelt beregne hva du må betale skatt i 2012.

Bakgrunn og fakta

Andre skattekalkulatorer

Skatteberegning 2012
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2012. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.

Skatteberegning 2011
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2012. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.

Skatt - pensjonsskatt 2012
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2012.

Skatt - penjsonsskatt 2011
Dette blir skatt på pensjoner med de nye pensjonsskattereglene for 2011.

Skatter og avgifter 2012
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Mobilskatten
Kalkulatoren regner hvilket inntektspåslag du får når arbeidsgiver dekker telefon- og bredbåndsutgifter.

Lurer du på hvor stor del av lønnen din som går til staten i form av skatt i år? Dette spørsmålet kan du få svar på ved å bruke skattekalkulatorene til ABC Penger.

Du finner en skattekalkulator for lønnsmottakere nederst i denne artikkelen.


Fire hovedgrupper

Det er fire hovedgrupper av skatter for lønnsinntekter:

 • Skatt på alminnelig inntekt
 • Trygdeavgift
 • Toppskatt
 • Formuesskatt8

Toppskatt og trygdeavgift beregnes av lønnen. Skatt på alminnelige inntekt beregnes etter alle fradrag.

Se også:

Skatt på pensjonsinntekter

Skatt på uførepenjon

Trygdeavgift

Trygdeavgiften regnes av personinntekten din. Dette er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

Satsen på 7,8 prosent er den samme i 2011 og 2012.

Personer under 17 år og over 69 år skal bare betale tre prosent i trygdavgift på lønnsinntekt.

Det skal ikke betales trygdeavgift hvis inntekten er under 39.600 kroner. Samlet trygdeavgift skal heller ikke være mer enn 25 prosent av forskjellen mellom lønnsinntekten og 39.600 kroner. Har du en lønnsinntekt på 40.000 kroner, kan ikke trygdeavgiften være mer enn 100 kroner.

Toppskatt

Toppskatten regnes av personinntekt. Det er det samme grunnlaget som trygdeavgiften.

Det spiller ingen rolle for toppskatten om det er lønns,- pensjons,- eller personinntekt fra næring.

Hvilke fradrag du har er uten betydning for utregningen av denne skatten.

Det er to trinn på skalaen. Laveste trinn har et innslagspunkt på 490.000 kroner i 2012 (471.200 kroner i 2011), med en tilhørende skattesats på 9,0 prosent. Innslagspunktet på det høyeste trinnet er 796.400 kroner i 2012 (765.800 kroner i 2011), med en tilhørende skattesats på 12,0 prosent).

Det er ingen forskjell mellom skatteklasse 1 og 2.

Personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms betaler bare 7,0 prosent (ikke 9,0 prosent) på trinn 1. På trinn 2 betaler de det samme som andre.

Formuesskatt

Formuesskatt betales både til stat og kommune. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Ektefeller får nå hver sine fribeløp, men de lignes fortsatt sammen. Dette er satsene:

  Formuesskatt 2012  
  Ugifte/Klasse2 Ektefeller Skatteprosent
  Til kommunen:    
  0 – 750 000 0 -1 500 000 0,00%
  750 000 og over 1 500 000 og over 0,70%
  Til staten:    
  0 – 750 000 0 -1 500 000 0,00%
  750 000 og over 1 500 000 og over 0,40%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue 1,5 millioner i 2012, og 1.400.000 kroner i 2011.

Forskjellige fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.

Skatt på alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt kan ses på som en nettoinntekt, det vil si etter at alle fradrag er gjort. Satsen er 28 prosent.

Når denne skatten beregnes trekkes det først fra et «personfradrag». Dette fradraget ser du ikke selvangivelsen. Fradraget er på 45.350 kroner i skatteklasse 1 i 2012 (43.600 kroner i 2011).

Et annet hovedfradrag er minstefradraget. Dette er i 2012 på 38 prosent av lønnen, maksimalt 78.150 kroner. Dette er i 2011 på 36 prosent av lønnen, maksimalt 75.150 kroner. 

Enslige forsørgere bli lignet i skatteklasse 2. Fordelen ved det er at man får dobbelt personfradrag. Les mer om skatteklasser her.

Her finner du oversikt over skattetsatsene og fradragsbeløp.

Du kan også bruke disse kalkulatorene for å regne ut skatten din:

Skatten for pensjonister

Skatteberegning 2012

Skatt og avgift 2012

Kalkulatoren

Legg først inn lønnsinntekten din. Deretter de samlede rente- og andre kapitalinntekter. Mottar du utbytte, skal du bare ta med den skattbare delen av utbyttet.

Fradragene legger du inn samlet. Du skal ikke ta med minstefradraget, dette blir beregnet automatisk av kalkulatoren.

Du må oppgi om du er gift eller ugift fordi fribeløpene i formuesskatten kan brukes felles for ektefeller. Ellers har dette ingen betydning.

Kalkulatoren gjelder for 2012.

   
 
  Lønnsinntekt  
  Rente og kapitalinntekter  
  Fradrag (ikke minstefradrag)  
  Netto formue  
  Er du gift eller ugift  
 
  Skatteberegning:  
  Trygdeavgift:  
  Skatt på alminnelig inntekt:  
  Toppskatt  
  Formuesskatt:  
  Sum skatt  
 
  I prosent av inntekt er dette  
  Trekkprosent 10,5 mnd  
  Din marginalskatt på lønnsinntekt  
     

Kalkulatoren er utviklet av Rune Pedersen for ABC Penger.

Les flere nyheter her

Bakgrunn og fakta

Andre skattekalkulatorer

Skatteberegning 2012
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2012. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.

Skatteberegning 2011
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2012. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.

Skatt - pensjonsskatt 2012
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2012.

Skatt - penjsonsskatt 2011
Dette blir skatt på pensjoner med de nye pensjonsskattereglene for 2011.

Skatter og avgifter 2012
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Mobilskatten
Kalkulatoren regner hvilket inntektspåslag du får når arbeidsgiver dekker telefon- og bredbåndsutgifter.

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter.

Her finner du regler for kommentering.

Tor Strand, redaktør

Kommentarfeltet er lukket for natten (23:00 - 06:00).

Velkommen til debatt i morgen tidlig klokken 06:00.

  Hva kan vi bli bedre på?

  Dine synspunkter er viktige i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre Startsiden. Derfor ber vi deg bruke cirka 3 minutter på en kort spørreundersøkelse.

  Ja, jeg kan delta
  Nei takk

  Hilsen oss i Startsiden