ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true penger pensjon,uførepensjon,uføretrygd,Norge,Økonomi,nyheter
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no
Regjeringen planlegger kutt for uføre Landets rundt 300.000 uføre kan få titusener kroner mindre å rutte med som en følge av en planlagt omlegging av uføretrygden. http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2010-46/nav620_4.jpg
http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2010-46/nav620_4.jpg

680 236

Omlegging av uføretrygden vil gi mindre i lommeboken for 300.000 trygdede (Foto: Andreas Lunde).

Regjeringen planlegger kutt for uføre

Landets rundt 300.000 uføre kan få titusener kroner mindre å rutte med som en følge av en planlagt omlegging av uføretrygden.

Uføre i Norge

346.239 personer mottok uføreytelser i 2009.

Av disse var 201.466 kvinner og 144.773 menn.

De uføre utgjorde 11,1 prosent av alle voksne mellom 18 og 67 år.

276.340 var 100 prosent uføre, resten var delvis uføre.

75 prosent av alle nye uføre i 2009 var over 50 år.

Historikk:

Den aller første uføreordningen «Lov om ulykkesforsikring for industriarbeidere» ble vedtatt i 1894.

Den allmenne loven om uføretrygd ble vedtatt i 1960.

Regjeringen skal legge fram ny uføreordning før jul. Notater som blant andre Aftenposten og Klassekampen har fått tilgang til, viser at det ligger an til at uføre får mindre å rutte med i takt med at levealderen øker i befolkningen.

Men saken er ikke avgjort, og både LO og SV kjemper for endringer i det foreliggende forslaget.

Strammes inn

Kilder både i Ap, SV og LO sier til Aftenposten at to hovedprinsipper ligger fast:

Uførepensjonen strammes inn i takt med at vi lever lenger enn før, og uførestønad skal skattlegges på samme måte som arbeidsinntekt – noe som vil si et høyere nivå enn i dag.

Les også: Duket for kamp om uføretrygden

LO har vedtatt et klart nei til begge disse punktene, mens SV går sterkt mot levealdersjustering av uførepensjoner.

Uten valg

SV og LO argumenterer med at fordi uføre ikke kan velge å stå lenger i jobb, så kan heller ikke uførepensjonen levealderjusteres.

Levealdersjustering er prinsippet, som ligger til grunn for pensjonsreformen, om at alle må jobbe lenger enn før for å få utbetalt samme pensjon som i dag, fordi befolkningen blir eldre.

40 prosent av dem som går av med alderspensjon, er uføre.

Ap frykter på sin side at uførepensjonen vil bli for attraktiv dersom bare vanlige pensjoner justeres i takt med økende levealder.

Kutte barnetillegg

Andre forslag til kutt er å gi uføre opptjening til pensjon kun fram til fylte 62 år, noe som vil redusere grunnlaget og dermed utbetalingen.

Det utredes også å sette et tak på barnetillegg. Det skal gjøres ved å sette et tak på 90 prosent av tidligere inntekt for summen av stønad og barnetillegg.

Stiftelsen De Facto har ifølge Klassekampen regnet ut at de foreslåtte kuttene kan gi 42.000 kroner i lavere årlig alderspensjon for en som blir ufør i ung alder.

LO og Ap diskuterer

Ifølge Aftenposten har statsminister Jens Stoltenberg (Ap) luftet saken med LO-leder Roar Flåthen, og et dokument med de viktigste forslagene ble levert under det ukentlige møtet mellom toppene i LO og Ap forrige mandag. LO skal komme med tilbakemeldinger i det neste møtet i samarbeidskomiteen førstkommende mandag, skriver avisen.

LO-nestleder Tor-Arne Solbakken sier at opplysningene stammer fra et internt notat, og at det ikke er snakk om å erkjenne noe nederlag ennå.

Les også:

En av ti nordmenn er uførepensjonist

1,5 år i arbeid for hvert år som pensjonist

Tryggheten står på spill

Lesernes kommentarer

2010-11-19T11:09:18

Lars jonassen Lars Jonassen

19. november 2010 - 12:09

typisk det..

De som har dårlig helse og ikkje kan jobbe blir flådd levende.. mens alle som er friske nok får gevinst.. Er ikke alle som har noe VALG. rart folk jobber svart i norge når det er slik??
2010-11-19T15:01:02

Dag Remen Dag Remen

19. november 2010 - 16:01

Hmm.

Hva med å behovsprøve permisjon under og etter svangerskap, hva med skatt på finansinntekter som idag er 28% etc. etc. Formueskatten til den andelen på 10% som eier 80% av alt her i Norge.
Nei, de tør ikke Jensemann å klå seg på.
Jeg driter en lang mars i AP fremover, partiet har gått fiendens erend.
2010-11-19T17:14:16

Dag Remen Dag Remen

19. november 2010 - 18:14

AP = Aksjekapitalens Pengemarionetter

Vis deg som en mann Stoltenberg. Tar gjerne en debatt med deg når som helst. Det er greit nok, vi er eldre, men safta er ikke tatt ut av oss ennå.
2010-11-19T11:19:25

Kåre Sivesand Kåre Sivesand

19. november 2010 - 12:19

UTROLIG

Uføretrygdede minste pensjonister har neimen ikke mye å rutte med,... og nå vil "de griske" ta noe av dette,...UTROLIG
2010-11-19T11:39:43

Frank Johansen Frank Johansen

19. november 2010 - 12:39

Kjent uttykk.

Å slå forsvarsløse ser ut som den siste skanse for AP. Ikke nok med alle avgifter, men å ramme de svakest stillte i samfunnet er så nedverdigene at det ikke finnes ord.
2010-11-19T11:22:41

Solveig hagen Solveig Hagen

19. november 2010 - 12:22

Kanskje en idé å få fler til

Kanskje en idé å få fler til å røyke? Tenk på all avgiften til statskassa + redusert levealder. Levealderen er jo et problem. Ikke sant?
2010-11-19T11:48:11

Ingar Nilsen Ingar Nilsen

19. november 2010 - 12:48

Er det ikke rart?

Her har vi i mange år hatt en "røykemafia" som jakter på røykere og gjør livet surere og surere for de som røyker.
Hensikten er at vi skal leve lenger som sunne og friske mennesker.
At eldrebølgen, som alle visste skulle komme, slår inn, har vi da et problem med at folk lever for lenge.!
Igjen er det eldre og uføre som må betale regningen. Kan vi ikke snart kvitte oss med dette kommunistpartiet?
Helt ufattelig at de får lov å holde på som de gjør. De er ansatt av oss borgere. Det er vi som skal bestemme, men desverre så synes det å se ut som at Norge er et land med masoshister som elsker å bli behandlet som dritt.
Men, ikke klag. det er jo oss selv som har satt dem i den posisjonen at de kan gjøre det.
Det mest fornuftige og nasjonaløkonomiske ville være å gi oss tobakk på blå resept!
2010-11-19T11:33:44

Alf Magnus Jensen Alf Magnus Jensen

19. november 2010 - 12:33

Du må ikke gi Jens noen tips

Du må ikke gi Jens noen tips nå kommer han til og sette ned tobakk avgiftene 10kr legger på det samme på snus og får slaktet ned litt eldre og så får han røkerne sine stemmer ved neste valg og vinner..
2010-11-19T11:35:32

Tron Hagen Tron Hagen

19. november 2010 - 12:35

Dette er stygt

Regjeringen må vær helt blottet for forståelse. Hvis man skal fjerne ti tusener for hver av de uførhetstrygdede vil dette få enorme ringvirkninger. Ordet å rutte med er også helt på trynet - som uførhetstrygded har man ikke mer enn at det går rundt. Ved å fjerne barnebidraget helt eller delvis rammes barnefamilier så kraftig at jeg nekter å tro at de som foreslår dette vet hva de driver med.
Man skal også huske på at ca 50 prosent av de uføre har gjeld og hvis de nå skal miste evnen ti å betjene denne så går det hele åt helvete og det temmelig raskt.
Man kan like godt foreslå at alle uføre skal avlives. For det livet som det etterhvert kan bli vil ikke være verdt å leve.
Det eneste jeg er enig i er at man bør forsøke å hjelpe unge uføre som ved tilrettelagt hjelp kan klare noe arbeid. De over 55 har gått ut på dato, som meg selv. At enkelte uføre snylter og jobber svart bør det ryddes opp i, men slutt å mobbe de som har jobbet i 30 år før hjertet ikke tålte mer. Eller får det kom en hjerneblødning.
Jeg sier Fy Faen og håper at store deler av denne regjering får fysiske smeller. Man skal ikke ønske elendighet over andre, men det de nå forsøker er å ødelegge hundretusener av liv.
Best å slutte nå, jeg har ikke godt av å tenne på ti tusen plugger heller.
2010-11-19T11:39:27

Magnus Kaaten Magnus Kaaten

19. november 2010 - 12:39

AP frykter at uføretrygd

AP frykter at uføretrygd blir for attraktiv men det er ikke bare bare å få det hvis man ikke er en person som får sparken fra en topp stilling for at han/hun har gjørt en dårlig jobb. Det blir da sykemelft med en gang ser det ut til og de får vel uføretrygd også hvis de ikke får en annen toppjobb. Vi andre må søke og gjennomgå masse undersøkelser for kanskje å få trygd ........
2010-11-19T11:42:10

Frank Johansen Frank Johansen

19. november 2010 - 12:42

Sett jens & co på trygd.

Sett Jens og likestilte "fete" politikere på uførhetsrygd så vil de nok holde finga unna. Dette er ikke mindre enn GRUSOMT!
2010-11-19T15:34:54

Svein Henriksen Svein Henriksen

19. november 2010 - 16:34

Er Jens virkelig så feig....

... at han står fram i NRK-nyhetene i dag og bedyrer at uføretrygden ikke skal røres ?
Nå håper jeg virkelig på regjeringsskifte ved neste stortingsvalg.
Hvis bare noen klarer å gjøre det bedre enn disse evige løftene uten sannhet !
Skal vi gå/rulle i protesttog i rulator og elektrisk rullestol og risikere at vårt eneste fremkomstniddel blir beslaglagt også ?
2010-11-19T11:44:21

Frida FREDRIKSEN Frida FREDRIKSEN

19. november 2010 - 12:44

Kutt i uførepensjon.

Dette kom vel ikke som noe overraskende forslag fra sittende regjering?
Selvfølgelig er det de svakeste som må rammes igjen.Tror ingen selv ønsker den situasjonen og leve på trygd.
Men er man blitt syk og har kun uførepensjon å leve av er det nok ingen drømmetilverelse,tror jeg.Slik mange ønsker og fremstille det.
Hva med regjeringsmedlemmenes egne GULLPENSJONER?
De er ikke syke engang!
For meg fremstilles uførepensjon som om det ER VALGFRITT:Jobb eller trygd.....?
Slik ER det jo ikke.
Kutt i uførep. vil føre til at fattigdommen øker enda mere.Så blir dette gjennomført vil det være pennestrøket som øker fattigdommen,noe som er motsatt av regjeringens lovnader ved valget.
Samtidig flytter de bare mennesker over til sosialen,fordi den enkelte vil ikke greie å leve på sin pensjon når den blir mindre.
Hva med alle de barnefamiliene som sliter fra før pga. lav inntekt,foreldre på trygd osv....
Må de syke som ikke greier og jobbe mere straffes for at levealderen er blitt høyere?
Her er ikke tenkt over hvilken ekstrakostnader dem har de som sliter med helseproblemer og sykdom.
Men tenker denne regjeringen i det hele noe som helst?
2010-11-19T13:35:08

Terry kinder Terry Kinder

19. november 2010 - 14:35

Grunnen AP vil skatte mer på

Grunnen AP vil skatte mer på uførp; er sånn at de som for det ikke kan gå til social for hjelp... Social hjelp er basert på intekt før skatt og ikke etter, da betyr det at før skatt beløpet vil vær for høy til å godkjennes for hjelp......
2010-11-19T11:50:13

Solveig hagen Solveig Hagen

19. november 2010 - 12:50

Det som hjelper....

.....er til neste valg å få kastet noen politikere ut av taburettene sine slik at de må gå til NAV eller gå på annen trygd.
Det kan jo ikke bli så vanskelig med så dårlige meningsmålinger det er på noen.

Det som er beklagelig er at Jens og hans kumpaner sitter så trygt at de vil forfølge oss videre, fordi endel er så innbarket APetilhengere fordi de har stemt samme partiet siden stemmeretten var oppfunnet.

Men det er jo av sine egne man skal ha det.
2010-11-19T11:55:16

Solveig hagen Solveig Hagen

19. november 2010 - 12:55

Nok et overgrep.

Dette er bare nok et overgrep mot de som faller utenfor i samfunnet, og helt etter læreboka til Ap. Utakk er verdens lønn, heter det, og det kan man vel trygt si stemmer med Ap`s behandling av bla. uføretrygdede. Det er ingen som velger å bli uføretrygdet, men når du ikke har helse til å stå i arbeid lenger så burde du kunne bli ivaretatt på en ordentlig måte. Ikke måtte gå tiggergang for å kunne overleve. Men når makt og kynisme går politikerne til hodet, så er det vel sånn det blir. Jeg kommer ikke lengre til å gå til valg og stemme, for det har ingen hensikt lengre. Da heller bli kjeltring, for de tilbys jo bedre bo og levekår enn mange av våre eldre.
2010-11-19T11:56:30

Asbjørn Sagen Asbjørn Sagen

19. november 2010 - 12:56

Gi oss ei pille...........

....så blir dere kvitt oss ei gang for alle.Utgiften til pillen kan dere bare trekke i trygden.
2010-11-19T13:39:17

Terry kinder Terry Kinder

19. november 2010 - 14:39

Asbjorn, hvis du var en

Asbjorn, hvis du var en narkoman av egen vilje, da kan du for gratis heroin og piller, alt til skattebetallerens kostnader.....
Bli uførpensionist pga ulykke på job så er du ei kjeltring... ikke sant !!!
2010-11-19T11:56:51

Knut Amundsen Knut Amundsen

19. november 2010 - 12:56

Ja ta fra de svakeste , de trenger jo ikke noe.

Jeg går ut fra at det ved neste stortingsvalg blir 346.239 uføre som IKKE kommer å gi de rødgrønne sin stemme.
Det er uhørt at noen som har en opparbeidet rettighet skal miste noe av sin pensjon.
Jeg er selv ufør etter en arbeidsulykke og kan ikke velge om jeg vil jobbe eller ei.
Den uførepansjonen jeg har er ikke større en at vi klarer oss. Vi har ikke
råd til noen luxus og jeg måtte selge bilen min og kjøpe en billigere gammel (11 år) for i det hele tatt ha råd til bil.
Og jeg er avhengig av bil , da jeg ikke kan gå mer en noen meter i slengen.
Men bryr arbeiderpartiet seg noe om det ? Nei de bryr seg ikke om folk i det hele tatt.
2010-11-19T13:26:20

Gudmund Havardsgard Gudmund Havardsgard

19. november 2010 - 14:26

Er pensjonist. Er helt enig

Er pensjonist. Er helt enig med deg! Hvor er politikernes følelse av menneskeverd?? Menneskerettighetene snakker de ofte og stort om, men det er ute i den vide verden, det! Her i Norge snakker de kun om penger - penger - penger..!

De rødgrønne går nok på en skikkelig velgersmell i 2013. Så er spørsmålet om H og Frp setter mennesket mer i sentrum enn sittende regjering - eller det er en ny runde med penger - penger - har ikke råd - vi har ikke råd til de uføre og pensjonister, de må drives ut i arbeid om de vil eller ikke. Og de som ikke kan arbeide, ja, vi får la de overleve, men heller ikke mer!

I kommentarene mine banner jeg ikke. Men nå kunne jeg istemme med flere av innleggene ovenfor: F.F!!
2010-11-19T11:57:32

Ole Ivar Kompelien Ole Ivar Kompelien

19. november 2010 - 12:57

Kutt

Kutt ned på antall politikkerne og byrokrater, dem er det altfor mange av, skjær ned på lønna deres.
De er der tross alt frivillige, uføre er tvunget ut ut i uføre pga helsa sviktet.
2010-11-19T12:11:11

Anne Berit Skum Anne Berit Skum

19. november 2010 - 13:11

jupp der sier du noe,de har

jupp der sier du noe,de har gått frivillig dit der de er nå,nemlig å skal styre landet og nesten kvitte seg med de svake i samfunnet.....jeg har ikke tatt det valget selv med å få flere kroniske sykdommer og dermed bli ufør......jeg har ikke valgt å leve på minimummet,selvom jeg er ufør så betyr det at jeg også har en familie,gjeld og et liv....
2010-11-19T12:05:28

Anne Berit Skum Anne Berit Skum

19. november 2010 - 13:05

hva skal jeg gjøre??

Jeg er ei dame på 42 år og er det som betegnes som ung ufør. Jeg ble ufør i veldig ung alder pga flere kroniske sykdommer og er ikke mange år siden jeg turte å si det høyt at jeg er ufør for dette er noe som er skam og da det ikke "dessverre" vises på utsiden av meg at jeg er syk med flere sykdommer. Jeg sliter nok,har en familie og vi har gjeld som andre i samfunnet. Jeg aner ikke hvordan det skal gå om regjeringa skal kutte fra det lille jeg allerede får og som jeg kan informere om at det jeg får går ALT til faste utgifter og dermed kan jeg ikke danse og leve et luxus liv og hadde jeg hatt et valg så ville jeg vært i en normal jobb og tjent til livets opphold,men sånn var det nok ikke ment for meg. Jeg sliter nok med å betale medisiner som jeg ikke får på blå resept,av og til må man tenke seg om og vurdere om man har råd til å kjøpe medisinen som er en av mange medisiner som er livslange og viktige for meg(medisiner som jeg ikke fikk godkjent på blå resept og jeg vet at alle med den "sykdommen" får ikke disse medisinene/vitaminene på blå resept og jeg får de heller ikke godkjent som ekstra særfradrag på selvangivelsen selvom jeg har prøvd å sannsynliggjøre disse og at jeg har en legeerklæring som bekrefter behovet,piss.....jeg blir så forbanna nå..eg har kroniske sykdommer som ikke blir bedre,men heller motsatt og med en sånn melding så tror jeg at det går fortere å bli sykere for man blir jo bare å gå rundt å tenke på denne saken hele tiden og det er belastende nok. Fy fader sier jeg bare,hvorfor stemme på sånne som skal og vil "kvitte" seg med oss svake i samfunnet? Dette gjelder AP og FRP og hvem andre vil kvitte seg med oss?.Betyr dette at vi uføre bare kan gå å henge oss eller`? så er regjeringa kvitt oss uføre og sparer masse penger?!! Jeg har ihvertfall ikke råd til å leve om det skal bli kutt i det lille man får utbetalt...jeg blir så eitrende forbanna!!!!!!!!!
2010-11-19T15:15:18

Carl Jansen Carl Jansen

19. november 2010 - 16:15

Føler med deg..

Utrolig at du ikke får dekket medisiner på blå resept selv om de ikke står på "C"-lista. Med søknad fra fastlege har jeg hørt flere som får dette, men kjenner ikke ditt tilfelle.
Lyset i tunnelen er bare et møtende tog, først fikk vi litt skattelette, men nå skal det tas tilbake med renter.
Gjør som meg og bestill en gravstøtte :-/ (forsøk på smil...)
På min gravstøtte skal det stå:
"Tror dere meg nå?"
Felles skjebne er felles trøst, så forsøk å holde motet oppe! Forslaget i denne saken er ennå ikke vedtatt, så kanskje det finnes håp???
Forbanna er vel et litt for mildt uttrykk, men sensuren tillater antagelig ikke sterkere ord..
2010-11-19T12:07:36

Far Brumle Far Brumle

19. november 2010 - 13:07

Utrolig

Det er utrolig hva APe-politikere på Tinget, og i særdeleshet i regjering. får seg til å foreslå av "sparetiltak", og igjen står de svakeste lagelig til for hugg. Det er så for jæ.... at jeg gidder nesten ikke skrive mer om det. Er det ikke noe som heter borgervern? Nå ser det pinadø ut for at man må begynne å ta drastiske skritt for å få fjernet de økonomteoretikere som kaller seg sosialister. De MÅ vekk skal Norge igjen bli et land vi føler oss trygge og vel i. Verdens beste? Kyss meg en viss plass!!! Jensedutten, ta med deg dine og forsvinn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2010-11-19T12:08:09

Anne Berit Skum Anne Berit Skum

19. november 2010 - 13:08

helt enig...jeg har ikke

helt enig...jeg har ikke valgt å bli ung ufør,jeg har ikke valgt å få flere kroniske sykdommer jeg ikke kan bli kvitt,jeg har ikke valgt det livet,men det ser ut som at de som styrer landet velger ut hvem som er perfekt og jeg sier også,det nytter ikke å stemme på noen,bedre å sitte hjemme istedenfor å gå t urnene for å avgi stemme...
2010-11-19T12:14:56

Solveig hagen Solveig Hagen

19. november 2010 - 13:14

Det verste av allt er at Jens

Det verste av allt er at Jens & co er blitt kronisk avgiftskåt
2010-11-19T12:28:28

Asbjørn Sagen Asbjørn Sagen

19. november 2010 - 13:28

Noe godt med de rød/grønne er der jo !!!

De har klart å presse ned matchvekten min 10-15kg pga. at en har mistet matlysten med alt de trer ned over hodet.
Nå forsvinner nok 15-20kg til med redusert trygd, men det er pga. at en ikke får råd til mat lenger.
Tidligere så levde en. Så gikk en over i modus: eksistere. Nå skal vi visst ikke få lov til å eksistere heller.
Uføretrygdede er en truet dyreart og bør vernes ;-))
2010-11-19T12:42:44

Olle Meyer Olle Meyer

19. november 2010 - 13:42

Tar enda mer fra de som har minst

Kronisk avgift kåt er vel også en sykdom, så da kan vel staten ta fra Stoltenberg og Co også noen ekstra avgifter. Tenk og komme med slike ideer. Nei denne byråkrat og udugelige regjeringen vi har nå, må skiftes ut snarest mulig.
Noen får seg til å si at vi bor i verdens beste land, ja kanskje for noen, men det er langt fra de fleste som kan være enige om dette.
Hvilken kriterier FN legger til grunn for dette er jo bare bevis på at de får informasjon fra regjeringen med tjuvene Stoltenberg og Co. De lever herrens beste dager på våre surt ervevede skatte penger. Flyr i øst og vest og deler ut av våre penger og gliser av alle disse dumme sauene som stemmer dem in på tinget år etter år.
2010-11-19T13:08:22

Frida FREDRIKSEN Frida FREDRIKSEN

19. november 2010 - 14:08

Enig!

Dette er fordelingspolitikk på sitt beste!
Dette ER :
-solidariteten
-samholdet
-omtanke
Som AP og LO snakker så varmt om.