ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true penger børs,Danske Bank,makro,Næringsliv,Norge,Økonomi
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no
Nesten hver fjerde norske bedrift kutter Det ser mørkt ut for norske bedrifter om dagen. http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2013-18/fabrikken980.jpg
http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2013-18/fabrikken980.jpg

680 383

Foto: COLOURBOX

Nesten hver fjerde norske bedrift kutter

Det ser mørkt ut for norske bedrifter om dagen.

Aktivitetsindeksen for norsk industri falt markert tilbake i april, melder Danske Bank fredag morgen.

 

Den sesongkorrigerte indeksen falt til 48,9 i april fra 50,0 måneden før. Et nivå under 50 indikerer fallende aktivitetsnivå.

Et betydelig fall i sysselsettings- og produksjonsindeksene var de viktigste årsakene til fallet i hovedindeksen, opplyser banken.

- Som vanlig gir påskens plassering ekstra usikkerhet i mars og april, selv i de sesongjusterte tallene. Hovedinntrykket er likevel svært moderat vekst i industriaktiviteten så langt i år, skriver sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank i en oppdatering fredag. Det er Danske Bank som utarbeider den månedlige indeksen.

Ser oljeleverandørtendensen

Selv om man har sett indeksen under 49 tidligere også, noterer sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken seg at fallet stemmer overens med indikasjonene på en avmatning i oljeleverandør og oljeserviceindustrien som kom frem i Norges Banks regionale nettverk.

DN.no har også i en rekke saker beskrevet utviklingen i norsk leverandørindustri. I februar kom meldingen om at hovedkontrakten for Dagnyfeltet gikk til Korea. Da ble det klart at samtilige fem feltutbygginger som ble tildelt i vinter gikk til utenlandske selskap. Norsk leverandørindustri som hadde forberedt seg på investeringsboom, måtte i stedet diskutere overkapasitet og mulige oppsigelser.

Les også: - Vi vil gjerne bruke norsk, men det må være konkurransedyktig

- Utviklingen stemmer overens med medieoppslag om sektoren, der forklaringen har vært høye kostnader i Norge. Vi ser dagens tall som en indikasjon på ytterligere avmatning fremover, skriver Mork i en oppdatering.

Neste uke er det rentemøte i Norges Bank.

Mork peker på at PMI-indikatoren i seg selv ikke har en viktig rolle i Norges Banks analyser. Likevel er den en generell indikator på styrken i økonomien, og dermed spiller den inn i det totale bildet.

- Vi mener dette forsterker argumentet om mer kontraktiv pengepolitikk (lavere rente, red. anm), skriver Mork.

Produksjonsnedgang

Produksjonsindeksen falt fra 50,4 i mars til 47,5 i april.

- De ikke-sesongjusterte tallene viser at forverringen i stor grad skyldes at flere bedrifter melder om redusert produksjon. Nesten hver fjerde bedrift melder om redusert produksjon i april, skriver Jullum i oppdateringen.

Ordreindeksen steg moderat til 47,7 i april fra 47,6 i mars.

- Dette er tredje måned på rad med fall i ordreinngangen. Som i mars faller ordreinngangen til eksportmarkedet raskere enn ordreinngangen til hjemmemarkedet. Endringene fra mars er imidlertid marginale, påpeker Jullum.

Fortsatt vekst i sysselsettingen

Sysselsettingsindeksen falt tilbake til 51,5 i april etter en kraftig bedring i mars.

- Likevel er dette sjette måned på rad med indeksverdi over 50, som indikerer vekst i industrisysselsettingen. De ikke-sesongjusterte tallene viser at det i april var langt færre bedrifter som melder om økt sysselsetting, mens andelen som melder om redusert sysselsetting er omtrent uendret.

Lagerindeksen for innsatsvarer steg til 48,4 i april, og bidro til å trekke hovedindeksen opp.

- Likevel er indeksen fortsatt under 50, noe som indikerer at bedriftene fortsatt bygger ned sine lagre av innsatsvarer, understreker Jullum.

Les også: 

Tydeligere todeling: Full stopp for eksportbedriftene

Her er det Stoltenberg frykter aller mest

- Det er ikke gudsbestemt at oljen skal være over 100 dollar fatet

Vi er desperate etter arbeidskraft, men ledigheten øker

- Vi kommer til å miste mange tusen arbeidsplasser

Lesernes kommentarer

2013-05-03T19:25:03

Erling Halås Erling Halås

3. mai 2013 - 19:25

Norsk industri blir totalt

Norsk industri blir totalt utkonkurert internasjonalt , takket være lo og ap med sine skatter for å dempe lønnsveksten som lo trumper igjennom.resultatet skyhøyt lønns og skattenivå som tapper norske bedrifter og reallønnen står i ro
2013-05-04T19:23:00

Jan H Pedersen Jan H Pedersen

4. mai 2013 - 19:23

På hvilken

klode bor du på,Erling? Er det dårlig med mottak av fakta der??
Eller er du bare en vanlig kvelurant??
2013-05-04T12:04:17

Armann solheim Armann Solheim

4. mai 2013 - 12:04

Ikke sant

Norge går så det griner. Arbeidskraft er den store mangelen nettopp derfor sender Sverige busslaster med arbeidsledige hit og vi har kampanjer i resten av Europa for å tiltrekke oss arbeidsledige. Viktig er det også for oss at asylsøkere kan gå rett ut i arbeid mens behandlingen av asylsøknaden pågår. Hele folket og vel så det i arbeid er det budskapet som skal frem.