ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true penger fattigdom,fattige,inntekt,levevilkår,Økonomi,nyheter
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no
Fleire fattige barn i Noreg Samstundes aukar eldre inntektene sine rekordmykje. Sjå kvar flest barn i Noreg lever i fattige familiar. http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2012-13/badeliv680.jpg
http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2012-13/badeliv680.jpg

680 370

Barnefattigdomen aukar i Noreg. Her frå Kampen i Oslo. Illustrasjonsfoto: Oslo kommune

Fleire fattige barn i Noreg

Samstundes aukar eldre inntektene sine rekordmykje. Sjå kvar flest barn i Noreg lever i fattige familiar.

74.000 norske born bur i hushaldningar med vedvarande låginntekt. Sidan 2005 har talet på barn i fattige familiar auka med 6.500. 7,7 prosent av alle born i Noreg lever no i familiar med vedvarande låg inntekt. Det viser nye tal frå Statistisk sentralbyrå.

Til samanlikning har eldre over 67 år hatt ein rekordauke i inntektene sine dei siste 11 åra.

Barn som har innvandra sjølv, eller som er barn av innvandrarar, er meir utsett for vedvarande låginntekt enn andre barn.

Les også: Aarebrot om eldre veljarar: Ekle, egoistiske bandittar

Deltek sjeldnare i fritidsaktivitetar Sjølv om få oppgjev økonomi som årsak til at borna ikkje deltek på fritidsaktivitetar, deltek barn i låginntektsfamiliar sjeldnare i slike aktivitetar. 36 prosent deltek ikkje i det heile.

Talet for dette på dei borna som ikkje er i låginntektsfamiliar er 14 prosent.

Barn i låginntektshushaldninger og hushaldninger med låg utdanning har mindre aktive foreldre, og foreldre med svakare sosiale nettverk.

Les også: 663.000.000 færre ekstremt fattige i verda

Færrast fattige barn i vest Oslo (16,4 prosent) og Østfold (10,7 prosent) peikar seg ut som dei fylka der flest barn bur i hushaldningar med vedvarande låginntekt.

Barn i Troms, Finnmark, Rogaland og Sogn og Fjordane, med ned mot fire prosent i sistnemnde, bur i mindre grad i hushaldningar med låginntekt.

Venstre reagerer Den raud-grøne regjeringa gjekk hardt ut i Soria Moria-erklæringa og lova å avskaffa fattigdom. No får regjeringa kritikk frå Venstre.

– Jens Stoltenberg må konsentrere seg meir om å skape færre fattige enn å skape færre rike, seier Venstre-leiar Trine Skei Grande til Dagsavisen i ein kommentar.

I ein OECD-rapport frå i fjor viser at Noreg er eit av dei rike landa i verda der forskjellane mellom rike og fattige aukar mest.

I morgon skal finanskomiteen behandla fordelingsmeldinga i Stortinget. Tiltaka som er føreslått er i stor grad vidareføring av allereie eksisterande tiltak.

 

Les fleire nyheter her

Lesernes kommentarer

2012-03-28T17:28:38

Kirsten schei Kirsten Schei

28. mars 2012 - 17:28

Bare barn i andre land.

Ja... det er mange i et land med 5 mill innbyggere. Men ettersom vi forstår regjeringen er det bare barn i andre land som er fattige og trenger bistand av Norske myndigheter..... -
jeg ville tro verden ble et OK sted om alle regjeringer tok godt vare på sin egen befolkning! Hva med et oppblåst toppmøte i FN hvor man ble enige om nettopp det?
2012-03-28T17:59:44

Thore Stoveland Thore Stoveland

28. mars 2012 - 17:59

Tja.

Hvem er det som ringer til Jens og Jonas?
Banksjefer, skipsredere, og ???
De rike blir rikere og de fattige fattigere.
Det er AP i et nøtteskall. Og folk lar seg villig lure.
2012-03-28T21:02:05

Paul Oskar Rosenquist Paul Oskar Rosenquist

28. mars 2012 - 21:02

De rødgrønne bruker minst mulig

penger her hjemme! De skal brukes ute og støtte despoter til sine våpenkjøp, fine biler, privatfly og store slott!!
På den måten har de lagt ved noen milliarder sammen med CV`n, når de søker jobber der ute.
Tipper en femmer på at Solheimen har en utenriksjobb på gang om dagen! Han har jo flydd rundt med skjekkheftet pip åpent i mange år!
2012-03-29T08:37:35

Jan Pedersen Jan Pedersen

29. mars 2012 - 8:37

Nei! Nei!

Stikk fingrene i øra, Jens! Hold henda for øya dine, Kristin! Det skjer ikke!
Na-na-na-na-na...ingenting å kommentere. Ingen kommentar. Hysj...bare trå stille og ikke lag en lyd...kanskje forsvinner disse ubehagelige påstandene bare av seg selv? Ja, la oss tro det. Bare vi ikke sier noe nå, så går det sikkert over av seg selv.
Det som ikke er kommentert, det finnes ikke...!
Puh!!...
2012-03-29T15:00:54

Anders Slagsvold Anders Slagsvold

29. mars 2012 - 15:00

Fattig eller rik?

Det er mange med stor inntekt som føler seg fattige på penger,samtidig er det mange med liten inntekt som ikke føler seg fattige på penger.Det avhenger ofte av helt andre forhold.En viktig sak som regjeringen bidrar sterkt med er skatter bøter og avgifter som er like for de som har lite som for de som har mye.Staten har også gitt private mulighet til å tyne de som har lite gjennom rammebetingelser for innkassovirksohet.Jeg kan heller ikke se at det finnes et politisk alternativ som ville gjøre noe annet.Jeg minnes Einar Stensnes som stirret inn i Tv'n og sa at folk måtte skru på varmen for ikke å fryse.De som tok ham på ordet fikk svi når innkassokravene kom,og de ikke hadde nok penger.Einar Dørum ble spurt hvorfor de bøtela blakke uteliggere på Plata,svaret var at slik har vi det i Norge.Den borgerlige regjeringen økte bøtenivået så kraftig at politiet advarte dem,men Frp stemte for.