ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true penger pensjonist,selvangivelsen,selvangivelsen 11,skatt,skattebegrensning,Økonomi,nyheter
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no
Pensjonister må sjekke selvangivelsen ekstra nøye For mange gifte pensjonister lønner det seg å endre i selvangivelsen, slik at de utnytter de nye skattereglene best mulig. http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2012-13/pensjonistskatt_colour680.jpg
http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2012-13/pensjonistskatt_colour680.jpg

680 380

SJEKK NØYE: Er du pensjonist, bør du og din ektefelle sjekke om de forhåndsutfylte tallene i selvangivelsen slår uheldig ut for dere skattemessig. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Pensjonister må sjekke selvangivelsen ekstra nøye

For mange gifte pensjonister lønner det seg å endre i selvangivelsen, slik at de utnytter de nye skattereglene best mulig.

Mer om skatt

Pensjonsskatt 2011
Dette blir skatten på pensjoner med de nye pensjonsskattereglene for 2011.

Pensjonsskatt 2012
Dette blir skatten på pensjoner med de nye pensjonsskattereglene for 2012.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2012
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Alle skattekalkulatorer på ABC Penger finner du her


Les også:

Nå kommer selvangivelsen

Alt du trenger til selvangivelsen

Slik gjør du endringer i selvangivelsen

Pass på at du får foreldrefradraget

Dette har du har krav på av reisefradrag

Det kom nye regler for skattlegging av pensjonister i januar 2011.

Selvangivelsene som nå dumper ned i postkassene rundt omkring, skal være i tråd med dette nye regelverket, men det er viktig at pensjonistene sjekker de forhåndsutfylte opplysningene nøye.

Les også: Alt du trenger til selvangivelsen

Får skattefradrag

En av viktigste endringene i skattleggingen av pensjonister går ut på at mottakere av alderspensjon etter folketrygdloven eller avtalefestet pensjon (AFP) får skattefradrag for pensjonsinntek, dersom de ikke har for høy samlet pensjonsinntekt.

Les mer om hvordan pensjonsinntekter beskattes

Kalkulator:  Regn ut din egen skatt med ABC Pengers pensjonsskattekalkulator

Alle som har krav på skattebegrensing eller skattefradrag for pensjonsinntekt, skal ha fått dette i den foreløpige skatteberegningen. Men det kan straffe seg å slå seg til ro med det som står i selvangivelsen.

- Overfør til den med lavest pensjon

Dersom du har lavere årlig pensjon enn 158.650 kroner, vil summen av inntektsskatt og trygdeavgift bli lavere enn maksimalt skattefradrag. Ubenyttet maksimalt skattefradrag kan ikke overføres og trekkes fra hos den andre ektefellen.

– For å få maksimalt uttelling for fradraget, vil det for ektefeller og samboere i noen tilfeller lønne seg å føre en del kapitalinntekter hos den som har lavest pensjon, sier skattedirektør Svein Kristensen i en pressemelding.

Les også: Slik gjør du endringer i selvangivelsen

De vanligste kapitalinntekter og -utgifter som ektefeller fritt kan fordele mellom seg er renteinntekter/-utgifter, salgsgevist/-tap og aksjeutbytte.

Eksempler

Under følger et par eksempler (laget av Skatteetaten) på hvordan pensjonistektepar kan fordele henholdsvis renteinntekter og renteutgifter mellom seg, og dermed få best mulig utbytte av skattereglene.

Overføring av renteinntekter:

  Poster Tove: Per:
  Alderspensjon (post 2.2.1) kr 150 000 kr 240 000
  Renteinntekter (post 3.1.1) kr 2 000 kr 20 000
  Sum kr 152 000 kr 260 000
       
  Beregnet skatt kr 26 482 kr 54 400
  - skattefradrag kr 26 482 kr 15 703
  Skatt kr 0 kr 38 697
       
  Dersom de flytter 6 000 kroner av Pers renteinntekt til Tove blir skatten:
       
  Poster Tove Per
  Alderspensjon (post 2.2.1) kr 150 000 kr 240 000
  Renteinntekter (post 3.1.1) kr 8 000 kr 14 000
  Sum kr 158 000 kr 254 000
       
  Beregnet skatt kr 28 162 kr 52 720
  - maksimalt skattefradrag kr 28 150 kr 15 703
  Skatt kr 12 kr 37 07

 

Her reduserer man post 3.3.1 med 2000 kroner i Annes selvangivelse, og øker samme post med tilsvarende beløp i Jons selvangivelse. Besparelsen blir på 560 kroner.


Overføring av renteutgifter:

 

  Poster Anne Jon
  Alderspensjon (post 2.2.1) kr 150 000 kr 240 000
  Rentefradrag (post 3.3.1) kr 2 000 kr 20 000
  Sum kr 148 000 kr 220 000
  Beregnet skatt kr 25 362 kr 43 200
  - skattefradrag kr 25 362 kr 15 703
  Skatt kr 0 kr 27 497
       
  Dersom de flytter rentefradraget på 2 000 kroner fra Anne til Jon blir skatten:
       
  Poster Anne Jon
  Alderspensjon (post 2.2.1) kr 150 000 kr 240 000
  - rentefradrag (post 3.3.1) kr 0 kr 22 000
  Skatt kr 150 000 kr 218 000
  Beregnet skatt kr 25 922 kr 42 640
  - skattefradrag kr 25 922 kr 15 703
  Skatt kr 0 kr 26 937

 

Post 3.3.1 reduseres med 20.000 kroner i Oles selvangivelse, og økes med tilsvarende beløp i selvangivelsen til Petra.

Kilde: Skatteetaten


Du kan lese mer om endringene av skattleggingen for alders- og uførepensjonister på Skatteetaten.no.

Se også ABC Pengers temaområde for skatt

Les flere artikler fra ABC Penger her

Les flere nyheter her

Lesernes kommentarer

2012-03-26T20:19:29

Terje Johannessen Terje Johannessen

26. mars 2012 - 19:19

Jeg synes det er svært

Jeg synes det er svært kritikkverdig at klassefradraget ikke synes. Dette fradraget skal visstnok trekkes automatisk i fra inntekten .Forøvrig kan jo det skje at skatteklassen endres. En tidligere enslig kan plutselig ha giftet seg.
Minstefradraget burd eman ha ført på selv, for å være sikker på at dette ikke er utelatt av skattemyndighetene, og at man også selv kunne ha endret sin skatteklasse i selvangivelsen.
Den elektroniske selvangivelsen er mangelfull, og man føler på mange måter at man mister kontrollen. Og hva skal man med en elektronisk selvangivelse når denne ikke er til å stole på.
2012-03-26T21:28:40

Sissel lamo Sissel Lamo

26. mars 2012 - 20:28

skatt

synes hele skatteopplegget e ei røre ,du må jaggu ha på føttern for et alt skal bli rett.lurer på ke det e slags saushau som ha koka i hop alt ........................
2012-03-27T07:58:46

Åge Fred Gram Åge Fred Gram

27. mars 2012 - 6:58

Skatt

Skatten eller trygdeavgiften er økt til 4,7%.det tilsvarer en økning i skatten på 7000,00 for meg.Siden jeg er gift får madammen igjen 7500,00 så vi går i 0.Men hvor lett er det å få penger av madammen til å betale restskatt.?
2012-03-27T08:59:56

Terje Johannessen Terje Johannessen

27. mars 2012 - 7:59

Haha. Den var faktisk god Åge

Haha. Den var faktisk god Åge Fred;) Man skal være dobbelt glad om man er såpass frisk når man er pensjonist eller uføretrygdet at man kan ta seg en liten jobb for å betale restskatten, som mange uføretrygdede og alderspensjonister får, takket være " skatteomleggingen". Men nå er det jo sånn at svært mange av uførepensjonistene er sjuke, og i dårlig form. De greier ikke jobbe.
Selv fikk jeg en restskatt på 25000 kroner, som uførepensjonist. Enda skatteetaten sitter inne med all den info de trenger for å levere ut riktig skattekort. Og for å beregne riktig skatt. Etter å ha sett på skatteoppgjøret for 2010 , hvor maskinellt fradrag ikke er kommet med, så stiller jeg meg meget tvilende til at elektronisk oppgjør noen sinne vil virke tilfredsstillende. Jeg tror jammen jeg kommer til å sende inn papirutgave, pr. post. Min tillitt til dette systemet er på bunnivå.Anbefaler alle skatteytere på det sterkeste til ikke å tro at tallene etter behandling av likningen er riktige. Derfor sjekk svært nøye.
2012-03-27T09:19:30

Tom Arne Andreassen Tom Arne Andreassen

27. mars 2012 - 8:19

Sjekk ekstra nøye....

Jeg håper pensjonistene sjekker selvangivelsen mer nøye enn forfatteren av denne artikkelen gjorde før den ble publisert. Her er det mye klipp og og lim fra skatteetatens brosjyrer, men mest klipp.

Eksemplene i artikkelen gir ingen mening når bare halve eksempelet er med!!! Men det blir kanskje sånn når man ikke har peiling på hva man skriver om og bare klipper og limer litt her og der....?

Slik artikkelen fremkommer med eksempler kan det virke som om det er kr 11.760 å spare i skatt ved å foreta overføringer fra den ene ektefellen til den andre. Det kommer ikke så veldig godt fram at det er to helt forskjellige eksempler. Den ene utregningen er FØR fordeling av RENTEINNTEKTER men den andre er ETTER fordeling av RENTEFRADRAG!!!

Det er vel ikke så overraskende at man får mindre skatt når man har kr 22.000 i RENTEFRADRAG enn når man har kr 22.000 i RENTEINNTEKT??? Differansen i alminnelig inntekt er tross alt på kr 44.000 for paret sett under ett. Men det kommer ikke særlig godt frem av artikkelen at dette er to helt forskjellige eksempler. Spart skatt i eksempelet ved fordeling av RENTEINNTEKT er kr 1.668. Spart skatt ved fordeling av RENTEFRADRAG er kr 560.

For veldig mange er dette med skatt og selvangivelse vanskelig nok som det er om ikke det skal publiseres en masse dårlige og forvirrende artikler. Jeg synes dere bør ta mer ansvar og kvalitetssikre artiklene bedre før dere publiserer dem.
2012-03-27T11:12:20

Kåre Strand Kåre Strand

27. mars 2012 - 10:12

EKSEMPLER???

Enig med Tom Arne!!! Eksemplene forvirrer mer enn de forklarer!!!!