ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true penger Oljefondet,Økonomi,nyheter
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no
Tapte 86 milliarder i fjor Europeiske aksjer var en elendig investering for Oljefondet i fjor. http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2012-11/slyngstad8_scanpix680.jpg
http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2012-11/slyngstad8_scanpix680.jpg

680 377

- Vi kjøpte fra sommeren og ut aksjer for mer enn 150 milliarder kroner i Europa, sier NBIM-sjef Yngve Slyngstad (foto: Scanpix).

Tapte 86 milliarder i fjor

Europeiske aksjer var en elendig investering for Oljefondet i fjor.

Se også

Oljefondkalkulator
Oljefondskalkulatoren viser deg hvordan Oljefondet virker, og du kan regne ut hvor stor «din» andel er av den.

Oljefondet
Les mer om Oljefondet.

Oljekalkulator
Kalkulatoren beregner effekten av prisendringer på oljeprisen for den norske stat.

- Resultatet gjenspeiler utviklingen i kapitalmarkedene, som i 2011 var preget av store aksjefall og økende usikkerhet rundt statsgjeld i euroområdet, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens pensjonsfond utland (oljefondet) på vegne av Finansdepartementet.

Oljefondet tapte 86 milliarder kroner ifjor, noe som tilsvarer en negativ avkastsning på – 2,5 prosent. Samlet var resultatet 0,1 prosent lavere enn avkastningen på fondets referanseindekser.

Oljefondet fikk tilført 271 milliarder kroner fra staten ifjor, det høyeste beløpet siden 2008.

Mer enn halvparten av fondet i Europa

Aksjeinvesteringene trakk fondets avkastning ned. På disse investeringene hadde fondet en avkastning på – 8,8 prosent. Hele 60 prosent av fondets investeringer står i aksjer, etter at fondet vektet seg kraftig opp i aksjer i årene 2007- 2009. I august begynte fondet å kjøpe seg opp i igjen i aksjer, for første gang på to år.

Det er i stor grad kursfall i europeiske aksjer som har gitt det dårlige resultatet. Fondet hadde halvparten av sine aksjer i Europa ved utgangen av året, og fondet kjøpte aksjer for totalt 185 mrd fra juni til november, storparten i Europa.

- Vi kjøpte fra sommeren og ut aksjer for mer enn 150 milliarder kroner i Europa. Med noe over halvparten av fondet investert i Europa, har vi en betydelig interesse av at myndighetene lykkes i å håndtere de store strukturelle og monetære utfordringene som eurolandene står overfor, sier Slyngstad.

Les: Oljefondet ønsker færre og større investeringer

3.312 milliarder kroner

Renteinvesteringene til oljefondet fikk en avkastning på 7 prosent, hjulpet av prisoppgang på statsobligasjoner fra land som USA, Storbritannia og Tyskland.

Markedsverdien av fondet steg iløpet av fjoråret med 234 milliarder kroner til 3.312 milliarder kroner. Kronekursen svekket seg mot flere av valutaene fondet investeres i, og det økte isolert sett markedsverdien med 49 milliarder kroner.

Oljefondet utvikling de siste årene

2008 var oljefondets dårligste år. Da tapte fondet 633 milliarder kroner, målt i internasjonal valuta.

I 2009 gjorde imidlertid oljefondet comeback med det beste året i fondets historie. Iløpet av dette året var avkastningen 613 milliarder kroner. Det tilsvarer en avkastning på 25,6 prosent.

I 2010 var avkastningen på 9,6 prosent, tilsvarende 264 milliarder kroner. Det var oljefondets femte beste år.

Les om fjorårets resultat her: Oljefondet er verdt 3.077 milliarder kroner

Les: Slik investerer oljefondet

Lesernes kommentarer

2012-03-16T10:22:10

Olai marton jacobsen Olai marton Jacobsen

16. mars 2012 - 10:22

Det er spørsmål om NÅR

pensjonskassen vår er sløst bort.
2012-03-16T12:24:05

Ingar Nilsen Ingar Nilsen

16. mars 2012 - 12:24

Ja, Olai.

Pengene våre er bare papirer som faller i takt med den økonomiske krisen i verden.
De som plasserer penger til egen lommebok, kjøper gull. Ja, gull.
Eller gruvedrift, diamanter osv.
En gang var våre verdier et speil av hva vi hadde av gull i Norges Bank. Men i dag trykker verden bare opp nye sedler. (Som også bare er papir).
Invester i noe som er av verdi i stedet for Londongater og hva de nå driver med.
Og - på toppen av det hele - så tar meglerne full provisjon selv av de pengene vi taper!
Men, når vi setter politiske broilere til å styre pengesekken, kan vi ikke vente noe annet.
2012-03-16T14:58:43

Dag Remen Dag Remen

16. mars 2012 - 14:58

Småpenger.

Småpenger i forhold til hva vi har hatt i avkastning på fondet, men jeg syns Slyngstad bør bli bedre på å sikre gevinst.
2012-03-16T19:18:30

King kong King Kong

16. mars 2012 - 19:18

Var du ikke litt snar nå?

Jeg misforstod sikkert. her er ihvertfall tallene eller minustallene om dere vil
http://www.nbim.no/no/Investeringer/avkastning/
2012-03-16T10:26:52

Liv Solfrid Antonsen Liv Solfrid Antonsen

16. mars 2012 - 10:26

Overraska, å neida!

Det var vel anvendte penger!!! Kunne fått noen meter vei for de pengene, eller sykehjemsplasser, eller.....Skjønne ikke hva de holder på med:(
2012-03-16T10:28:06

Arvid Andreassen Arvid Andreassen

16. mars 2012 - 10:28

Oljefondet.

Tenk om noe av de penga hadde blitt brukt i Norge, ihvertfall noe av det, det er mange nok hull her.
2012-03-16T10:29:12

Arvid Andreassen Arvid Andreassen

16. mars 2012 - 10:29

Hei Liv.

Er så hjertens enig med deg.
2012-03-16T10:31:15

Torbjørn Guldseth Torbjørn Guldseth

16. mars 2012 - 10:31

Oljefondet

Aksjer er bare papir. En vakker dag er de verdiløse. Å eie luksusgater i London og Paris betyr intet hvis butikkene der går konkurs.
Kina har skjønt det: De investerer alle sine milliarder i gruver, mineraleforkomster o l. Nå har de for eksempel kjøpt havna i Athen!
2012-03-16T10:37:31

Jon Mikalsen Jon Mikalsen

16. mars 2012 - 10:37

AP AP AP AP

Fortsett å stemme AP så er landet snart konkurs ! Oljepengene kommer aldri innbyggerne dette landet til gode med slik "styring".
I tillegg sitter disse menneskene som sløser vekk formuen vår og karrer til seg sjøl millionlønninger fra den samme potten, uten at tabbene de gjør får noen som helst slags konsekvenser for de det gjelder. Nymotens AP politikk i et nøtteskall?
2012-03-16T10:42:22

Åge Fred Gram Åge Fred Gram

16. mars 2012 - 10:42

oljefondet

Stoltenberg burde kaste kortene.Asylpolitikk,oljeformuen,ekstra skatt på pensjonister,master i hardanger,forsømte veier,forsømte komuner,skandaler på sykehus,dyre flykjøp fra USA.Vanskeligjør bolig kjøp for ungdom,politi skandaler.Nok er Nok Stoltenberg gå av.
2012-03-16T10:53:36

Lennert Karlsen Lennert Karlsen

16. mars 2012 - 10:53

Oljefond

Hei, sytegjengen.
Leser dere artiklene hvor dere plasserer innlegg under?
"Markedsverdien av fondet steg iløpet av fjoråret med 234 milliarder kroner til 3.312 milliarder kroner. Kronekursen svekket seg mot flere av valutaene fondet investeres i, og det økte isolert sett markedsverdien med 49 milliarder kroner." Dette var egentlig konklusjonen på artikkelen. Så oljefondet har vel ikke blitt sløst bort? Eller?
2012-03-16T11:20:42

Jon Mikalsen Jon Mikalsen

16. mars 2012 - 11:20

Jeg har lest artikkelen ja

86 milliarder var, som det står helt klart i artikkelen, direkte tap i fjor.
At markedsverdien økte med 234 milliarder, betyr at denne ville ha vært 310 milliarder istedet dersom du og jeg ikke hadde TAPT de 86 milliardene. Disse pengene, 86 milliardene, kunne ha vært brukt til noe fornuftig her i landet istedet.
2012-03-16T11:25:59

Magnar Are Magnar Are

16. mars 2012 - 11:25

Ja

fondet steg med 234 mrd etter at vi skatte og avgiftsbetalere spyttet inn 274 mrd. Det er vel ikke så god butikk
2012-03-16T11:54:53

Pål Vedeld Djupvik Pål Vedeld Djupvik

16. mars 2012 - 11:54

DET NORSKE OLJEFONDET I UTLANDET.

Ja det er et misserabelt foretagende, den toretiske verdien av oljefondet var kun NOK 3300 milliarder ved nyttår. Selv om vi hvert eneste år siden 1990 har holdt på å sende penger (hele overskuddet i AS NORGE iår nesten 400 milliarder NOK). Så den teoretiske verdien på oljefondet har ingenting med realisme å gjøre, i praksis er den verdien 0 kroner for pengene er tapt for NORGE den dato de blir eksportert til de utenlandske finansmetopolene i London, Frankfurt og New York. Utlenninger har brukt og bruker våre oljepenger 100% til aksjer i LEHMAN BROTHERS og lignende foretak. Ikke et land i verden (selv Hugo Shaves) har et oljefond ute i den store verden og utenfor styring, slik som AS NORGE har det. Alle som vil ser hvorledes dette har blitt, Johan Sverdrup sa en gang at all makt er samlet i denne sal (men det er lenge siden det). Vi kan naturligvis håpe at stortinget i fremtiden tar tilbake styringen av landets overskudd igjen, men det er vel overlatt til "fagfolk" og konsulenter slik som faktisk alt annet fra fiskeri til asylsøkere.
2012-03-16T12:48:16

Thore Stoveland Thore Stoveland

16. mars 2012 - 12:48

Gresk nedskrivning?

Dette er sannsynligvis tap på greske obligasjoner. Hvis det ikke er det ligger det an til nytt stort tap i år. Det er bare et år siden oljefondet investerte i nye greske obligasjoner. Høye renter sa de.
2012-03-16T13:37:08

Inger Vibeke Haugen Inger Vibeke Haugen

16. mars 2012 - 13:37

Oljefond? Lennert?

Det heter Pensjonsfond utland.

Iflg det AP sier, skal vi investere i utlandet for - Å TJENE PENGER. Videre synes det som at vi ikke tjener penger ved å investere i Norge? Bedre veier, tog osv. osv. Transporten av import/export går uten forsinkelser. Infrastruktur. Nå kommer ikke to trailere forbi hverandre før de kommer til en vei med to filer. Pensjonfond utland er nok dessverre sløst bort, det bare er øynene som leser det annerledes.
2012-03-16T18:54:06

Lasse Riise Lasse Riise

16. mars 2012 - 18:54

Den totale mangel på kompetanse.

Verdien av Olje-fondet hadde med største sannsynlighet vært betydelig større, dersom disse pengene hadde vært bedre plassert i fra starten av.
Mistenker at avkastningen er underordnet for disse sosemikklene som sitter å "leker" med pengene til det Norske folket. Det overordnede for dem er å bruke folkets penger til å svinebinde oss til den synkende Europeiske økonomien. M.a.o. å stjele folkets penger, for deretter å bruke dem til å motarbeide pengenes rettmessige eiere, som er folket selv.
2012-03-16T10:58:35

Harald wågø Harald Wågø

16. mars 2012 - 10:58

elendige plasseringer!

det er ikke akkurat grunn til å geniforklare glupingene som styrer plasseringen av oljemilliardene. især om man også tar i betraktning inflasjonseffekten. i realiteten driver vi vel med å putte penger inn i ett system hvor de på lang sikt rett og slett forsvinner, mens vi burde ha brukt iallefall mer enn nå til å bygge veier og annen infrastruktur innenlands. men vi får vel stort sett de politikerne vi fortjener. det var ikke særlig bedre med det regime vi hadde tidligere heller. da solgte bondevik-regjeringen 33,5 tonn gull til en pris som var på under en fjerdepart av dagens pris . begrunnelsen var at det ikke ga noen avkastning der det lå. realiteten er at det er lite annet som har gitt kjøperne en sånn avkastning som dette. og det verste er at det ikke var noe behov for å selge det -og slett ikke for å gjøre det for å plassere pengene i dårlige utenlandske papirer. desverre er det forsatt en bitter virkelighet i ordene om at mot dumheten kjemper selv gudene forgjeves.
2012-03-16T11:02:05

Atle devik Atle Devik

16. mars 2012 - 11:02

86 mrd.

Ingen bryr seg vel med det.

Det får ingen konsekvenser for hverken Slyngstad eller andre i oljefondet, saken er vel heller det at de får en klekkelig bonus fordi det gikk som det gikk.

Sleipinger.
2012-03-16T11:07:58

Hallgeir Olden Hallgeir Olden

16. mars 2012 - 11:07

NBIM

Mr. Slyngstad og co. sitter og "leker" seg med et gigantisk oljefond som går i pluss og minus avhengig av verdensøkonomien og type aksjer de investerer i.
Flere av disse aksjene er i selskap som bygger ut andre lands infrastruktur.

Hvorfor kan vi ikke investere i noe som bygger opp Norges infrastruktur?
Dette fondet er ikke verdt en dritt for Norge så lenge vi lar landet råtne på rot.

Vi er ikke verdens rikeste land, men vi har muligens verdens rikeste stat. Nå har politikerne en enestående mulighet til å få oppgradert Norge til den standarden vi burde ha når det gjelder vei, jernbane, vannforsyning, avløp, helsesektor mm.

Det som skjer er at det fokuseres på dill og dall som egentlig er uvesentlig, samt at byråkratiet er blant verdens tregeste og største.
Vi bruker jaggu meg over tjue år på å bestemme oss for hvilken
type redningshelikopter som skal erstatte de nedslitte Sea King'ene vi har. (Det er ikke bestemt enda)

Dette er noe vi er blitt vant til, uansett regjering!
En regjering som klarer å bygge opp infrastrukturen vil bli husket positivt, men det virker som det er viktigere å posisjonere seg internasjonalt, kanskje en toppstilling i FN el.l. er viktigere.
2012-03-16T16:04:37

Knut Granberg Knut Granberg

16. mars 2012 - 16:04

Byråkrati og papirflyttere

Du har helt rett i at vi har et byråkrati som ikke gjør annet enn spekulere ut vanskeligheter for folk. Jeg er sikker på at halvparten kunne vært oppsagt uten at vi ville merket det. Og vi har politikere som ikke er tøffe nok til å ta styringen fra byråkratene. Jeg kan i farten huske to statsråder som har slått i bordet og fått fart på sakene. Det var Opseth og Berntsen. De vi har nå og ellers, har vært noen tafatte stakkarer. Dere husker vel TV-serien "Javel, statsråd"? Slik er det i virkeligheten også. Dessverre.
2012-03-16T11:18:55

Tom Bjerke Tom Bjerke

16. mars 2012 - 11:18

Til Liv

Hjertens enig. Stoltenberg og Johnsen fatter ikke realitetene. Penger pa bok for den neste generasjonen sier de. Hva med denne generasjon som har skapt milliardene. En god og innflasjonsfri arv til neste genersjon er overlevering av en topp moderne infrastuktur, veinett jernbane osv. som blir vedlikeholdt. Et topp moderne helsevesen der man slipper lange ventelister. Et fult ut oppgradert og topp moderne skole og utaningssystem. Et utbygd forskning og utviklings miljoe pa topp plan. Et politikorps som har resusjer til alle tenkbare situasjoner de er satt til a loese. Et forsvar som er troverdig nok til at det er lite fristende med statsfientlig virke, innenfra eller utenfra. Og sist men ikke minst. En eldreomsorg som den eldre generasjonen virkelig har fortjent.
2012-03-16T11:26:29

Jon Mikalsen Jon Mikalsen

16. mars 2012 - 11:26

Det virker som om

Stoltenberg og co tror at neste generasjon ikke skal produsere noe, ikke skal betale skatter og avgifter, at det ikke skal være noe verdiskapning når neste de skal overta (når sønnen hans skal bli statsminister, eller kanskje den neste kongen, ifølge han selv).
Norge hadde ikke gått dukken uten olje, man hadde bare vært nødt til å styre landet på en fornuftigere måte istedet.
2012-03-16T11:34:35

Magnar Are Magnar Are

16. mars 2012 - 11:34

Flott

skrevet Tom. Helt enig. Tror snart vi må få en "arabisk vår" her hjemme også. Dette blir ikke bedre om vi får ny regjering neste år. Høyre fører jo også en " annsvarlig" økonomisk politikk. Tror det norske vanlige folk må stå opp mot galskapen
2012-03-16T11:34:43

Jonny Olsen Jonny Olsen

16. mars 2012 - 11:34

På tide å invester på hjemmebane!!!

Mulig det hadde vært lurt å invester og oppgrader vårt eget u-land med ca 1000 milliarder???
Ennå har vi igjen over 2000 milliarder å sløse bort på aksjer:)
GJØR DET NÅ før det bare blir igjen en våt svart flekk av hele formuen!!
Skal forøvrig ut å lev inn en lottokupong og sikre min egen pensjon;))
Ha en fin dag!
2012-03-16T11:44:37

Eivind Andersen Eivind Andersen

16. mars 2012 - 11:44

Follobanen

Den nye Follobanen mellom Oslo og Ski er estimert til å koste 17-18 milliarder, og det er det problemer med å få finansiert, så da må det utsettes med noen år. Men å tape 86 milliarder på børs virker det som regjeringen tar med et skuldertrekk..
2012-03-16T12:00:22

Hildur Sandvær Hildur Sandvær

16. mars 2012 - 12:00

oljefondet

Tenk hvor mye veier vi kunne ha fått for de pengene.Med midtdelere og vegskulder istedet for de livsfarlige strekningene vi har mange steder
For ikke å snakke om skoler sykehjemsplasser osv......
2012-03-16T20:28:22

Lasse Riise Lasse Riise

16. mars 2012 - 20:28

Å ta lærdom av andres erfaringer.

Dersom man bygger firefelts vegene, med to fysisk helt adskildte kjørebaner i hver retning, så blir den "sær-Norske" rariteten midtdelere (som er til hinder både for store- og for utryknings-kjøretøyer) helt overflødig. Dette kan i praksis gjøres ved at den ene kjøre-retningen bygges som en helt ny veg. Tyskerne har bygget veg på denne måten en god stund allerede. Her har vi noe å lære av de som har adskillig lengre erfaring i veg-bygging enn oss.
2012-03-16T12:41:19

Thore Stoveland Thore Stoveland

16. mars 2012 - 12:41

Begredelig

Hvor mye skal den mannen tape før han får sparken?

Han må være personlig venn med Jens & Co.
2012-03-16T15:10:29

Dag Remen Dag Remen

16. mars 2012 - 15:10

Tapt ????

Dette må du tallfeste. Hvor mye mener Slyngstad har tapt siden han ble satt til å forvalte fondet?
Her hyles det uten at folk har peiling på hva de snakker om, men som jeg sa litt lenger opp på siden. Slyngstad og regjeringen kan bli bedre på å sikre gevinst.
Dette kan skje ved å fjerne handlingsregelen. Det at dette vil føre til inflasjon er bare tullball, og er noe politikerne bruker overfor den delen av befolkningen som ikke har økonomisk innsikt..