ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true nyheter Verden,Teknologi,Ny Viten,nyheter
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no
Hong Kong hardt ut mot spam Den kinesiske byen straffar spammere med opptil fem års fengsel. http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2007-22/nfi_6285_064894500_1180457847.jpg
http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2007-22/nfi_6285_064894500_1180457847.jpg

680 352

Hong Kong hardt ut mot spam

Den kinesiske byen straffar spammere med opptil fem års fengsel.

Illustrasjonsfoto:

Eit nytt lovverk i Hong Kong vil regulere alle elektronisk sendte meldingar som fremjar eller reklamerer for varer eller tjenester, som til dømes faxer, e-postar og tekstmeldingar, melder nyheitsbyrået AFP.

Dei som sender ut spam, det vil seie reklame eller liknande, til ei mengde ulike mottakarar via mailadresser lagt ut på nettet, risikerer bøter på opptil 850.000 norske kroner og fengselstraff på 5 år.

Dersom spammerane hacker seg inn på PCar for å sende kommersielle meldingar, risikerer dei opptil ti års fengsel.

Den første delen av lovverket vil bli sett ut i live fredag.