ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true nyheter alkoholpolitikk,alkoholreklame,EØS,Politikk,vin,Vinforum,vinreklame,Norge,nyheter
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no
Lagretten stopper vinreklame

Bladet Vinforum vant i tingretten, men har nå tapt en prinsippsak om norsk alkoholpolitikk i lagmannsretten.

http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2008-46/nfi_57261_001061600_1226407720.gif
http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2008-46/nfi_57261_001061600_1226407720.gif

680 390

Lagretten stopper vinreklame

Bladet Vinforum vant i tingretten, men har nå tapt en prinsippsak om norsk alkoholpolitikk i lagmannsretten.

Borgarting lagmannsrett har i en fersk dom slått fast at Norge kan opprettholde sitt forbud mot alkoholreklame innenfor EØS-avtalen.

Dermed gikk bladet Vinforum på en smell. Siden 2003 har bladet og dets eier, selskapet Pedicel AS, kjempet for å legalisere vinreklame i fagblader som Vinforum.

Anker til Høyesterett

16. oktober 2006 vant bladet mot Helse- og omsorgsdepartementet i tingretten. Lagmannsretten gikk altså stikk motsatt vei og sier at Norge har full rett til å opprettholde denne delen av alkoholpolitikken.

- Vi har besluttet oss for å anke saken for Høyesterett. Dette er en prinsipiell sak, varsler Vinforums redaktør og daglig leder i eierselskapet, Ola Dybvik.

- Politisk dom

- Saken har versert i fire rettsinstanser, EFTA-domstolen, markedsrådet, tingretten og lagmannsretten. Vi tar den videre og håper at Høyesterett ikke er så politisk harvet som lagmannsretten åpenbart har vært, sier Dybvik.

- Vi har inntrykk av at dommerne hadde bestemt seg for at Vinforum skulle tape for at norsk alkoholpolitikk skal bestå, sier redaktøren.

I tillegg til sine egne advokatutgifter må bladet også punge ut til sin motpart i saka, Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, for deres saksomkostninger. De utgjør 75.000 kroner i tingretten og 105.900 kroner i lagmannsretten.

5 år gammel strid

Saka har versert helt siden 2003. Inspirert av det som skjedde i Sverige, aksjonerte Vinforum i sitt desember-nummer dette året, ved å bringe annonser for vin. Hensikten var å prøve Norges forbud mot alkoholreklame i forhold til EØS-avtalen.

Helse- og sosialdepartementet varslet at de ville ilegge Vinforum en mulkt på 200.000 kroner hvis de prøvde seg igjen. Pedicel klaget vedtaket inn for Markedsrådet og hevdet at annonseforbudet var i strid med EØS-avtalens regler om fri flyt av varer.

Markedsrådet ba så EFTA-domstolen om råd. EFTA-domstolen fastslo i februar 2005 at reklameforbudet er en restriksjon i handelen. Men en slik restriksjon kan i noen tilfeller være berettiget hvis det er av hensyn til folkehelsa. Men det er opp til det norske rettssystemet å vurdere om reklameforbudet er et for sterkt inngrep ut fra hensynet til folkehelse.

Det norske markedsrådet avviste Vinfourms klage. Tingretten var imidlertid enig med bladet. Og nå kan striden om norsk alkoholpolitikk altså ende i den femte og siste rettsinstansen, Høyesterett.

Tillatt i Sverige

Trass i at Sverige må følge samme EU-regelverk som Norge, gjør det nasjonale spillerommet i denne saka at svenskene har endt opp med en annen konklusjon. Der er reklame for alkohol med opptil 15 prosents styrke tillatt i fagblader.

Lesernes kommentarer

2008-11-11T17:49:06

Thor Jarl Berglund Thor Jarl Berglund

11. november 2008 - 18:49

BLI VOKSNE!!! Hva faen har

BLI VOKSNE!!! Hva faen har det å si at det blir reklamert for alkohol da ???

Akkurat som om det skulle bli mere lovlig enn det er allerede.. Om jeg ser en reklame fra Ringnes bryggerier med lettøl elle ralkoholholdig øl så er det absolutt uten betydning for meg. Jeg rører kun alkohol i helgene og det kommer aldri til å forandre seg!

UNGER!!!