ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true nyheter Lærere,lønn,lønnsforhandling,Politikk,skole,sykepleiere,Norge,Helse,Økonomi,nyheter
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no
Sykepleiere og lærere taper på utdanning Personer med høyere utdanning tjener i gjennomsnitt mer i løpet av livet enn de som går rett ut i arbeidslivet etter endt skolegang. Sykepleiere og førskolelærere tjener mindre. http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2010-43/nurse--nn.jpg
http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2010-43/nurse--nn.jpg

680 329

Sykepleiere en en blant flere høyere utdanningsgrupper som tjener mindre i løpet av livet enn referansegruppen med kun allmennfaglig videregående. (Foto:Scanpix)

Sykepleiere og lærere taper på utdanning

Personer med høyere utdanning tjener i gjennomsnitt mer i løpet av livet enn de som går rett ut i arbeidslivet etter endt skolegang. Sykepleiere og førskolelærere tjener mindre.

Leger, siviløkonomer, sivilingeniører og jurister har høy livsløpsinntekt, men førskolelærere og sykepleiere tjener lite på utdanningen sin, skriver forskning.no.

Forskerrekrutt ved Statistisk sentralbyrå (SSB), Lars J. Kirkebøen, har beregnet hvor mye en person tjener i løpet av et helt liv avhengig av hvor mye og hva slags utdanning vedkommende tar.

– De som bruker noen år av livet sitt på høyere utdanning, ser ut til å tjene på dette i det lange løp. Beregningene viser nemlig at man i gjennomsnitt tjener 3 prosent mer i løpet av livet for hvert år med utdanning, sier Kirkebøen.

Gevinsten avhenger imidlertid av hva slags fag eller profesjoner man velger.

– De som har lange profesjonsutdanninger som medisin, økonomi, juss og sivilingeniør, har en livsløpsinntekt som er mellom 40 og 90 prosent høyere enn de som går rett ut i arbeidslivet etter fullført allmennfaglig videregående skole, sier Kirkebøen.

Men flere høyere utdanningsgrupper tjener mindre i løpet av livet enn referansegruppen med kun allmennfaglig videregående.

En førskolelærer tjener nesten 20 prosent mindre, en sykepleier 13 prosent mindre, mens en allmennlærer har en livsløpsinntekt som er 10 prosent lavere enn referansegruppens.

Også de med humanistiske og estetiske fag, sosialfagsutdannede og teologer ser ut til å høste liten økonomisk gevinst av utdanningen sin. (©NTB)

Lesernes kommentarer

2010-10-26T08:49:25

Solveig hagen Solveig Hagen

26. oktober 2010 - 8:49

LØNN

Vil alltid være forskjell om utdannelsen
tar like lang tid.Mange speilaserer
og totalt kan utdannelsen komme opp mot
8-10 år.


JILL
2010-10-26T08:54:42

Tor-Eirik Antonsen Tor-Eirik Antonsen

26. oktober 2010 - 8:54

Statistikk

Statistikk bruker vi for å få frem akkurat det poeng vi ønsker ikkesant.

Man må måle lønnen til personer med utdanning og de uten i samme fag/arbeid skal dette bli riktig.

En førskolelærer / pedagog i barnehage, med 3 år på høyskole har en årslønn rundt 350 000.- hva tjener den ufaglærte assistenten som jobber i samme barnehage?

At en person uten høgskole utdanning tar seg jobb i eksempelvis fiskeindustrien, og tjener opp mot 500 000.- pr år, kan ikke brukes som argument for at det ikke lønner seg å ta utdanning. Disse menneskene har et yrke hvor et minimum når pensjonsalder, og i de tilfeller hvor de er nødt til å bytte jobb, stiller de bakerst i køen og nederst på stigen pga manglende utdanning. Pensjonsordninger lik de i offentlig sektor kan de se laaaangt etter.

Personer uten høyere utdanning som klarer å tjene godt har så ærlig og redelig fortjent det. Så i stedet for å rette fokus på sutrende akademikere i et samfunn preget av offentlig lønnspådrivning, burde heller de ufaglærte sliterne i samfunnet og industriarbeiderne løftes opp og gis den respekt de fortjener.

Vi har en tendens til å glemme hva som er byggestenene i samfunnet vårt. Offentlig sektors lønnspådrivning ruinerer privat sektor, det er snart ikke noen unge (norske vel og merke) mennesker som gidder å se mot industrien lengre, eller håndtverksfag for den del.

Så til alle dere slitere uten høgskoleutdanning der ute i industrien, dere fortjener hver krone dere får i lønn. Stå på, dere gjør en fantaskisk viktig jobb. Det er dere som betaler min lønn, og det er jeg evig taknemlig for !!!

med hilsen en sosialpedagog student.........
2010-10-26T09:35:23

Terje Johannessen Terje Johannessen

26. oktober 2010 - 9:35

Hei Tor-Eirik

Jeg synes dette var et svært godt innlegg. Mange av oss har hatt muligheten og interesse for å ta høyere utdanning. Det velger vi selv.
Skal hjulene gå rundt den tiden vi tilegner oss ønsket kunnskap må samfunnet likevel gå videre, og noen må ta jobbene som ikke krever topp utdanning. Det skal vi faktisk være veldig glade for samfunnsmessig sett. Arbeidstakere i yrker som ikke krever verdens høyeste utdannelse krever uansett sin mann og kvinne. Det ser man under streik. Derfor bør de med lavere midlere utdannelse stå mye hardere på for å få øket sin lønn. De skal også betale sine utgifter, og kanskje de også har sine ønsker de gjerne vil prøve å få oppfylt. Så når samme sutrekoret står frem i media ved lønnsforhandlinger blir man ganske møkka lei av dem, der de fritt får bruke media til å utbasunere sin fortreffelighet og uunnværlighet. Hva med full vaskestreik, full renovasjonsstreik og full transportstreik samtidig?
DA stopper garantert Norge. Jeg fikk min lønn fra sliterne jeg også som statsansatt, og som deg Tor-Eirik unner jeg de uten høyskoleutdanning hver eneste krone.
2010-10-26T09:49:48

Håvard Solberg Håvard Solberg

26. oktober 2010 - 9:49

Når oljefondet er borte.

Da blir det lite å betale høye lønninger med.Og det er ikke lett å redusere for å sette tæring etter næring.Og de som må betale gildet er de som har minst fra før.Så stakkars minstepensjonister og uføretrygdede i framtiden.Det er de som kommer til å betale.Vi får et 2/3 dels samfunn uten sidestykke.Vi bevilger oss enorme fordeler i gode tider.Se på Frankrike og store deler av Europa.Det er vanskelig å gå ned i levestandard.
2010-10-26T09:59:06

Geir Torsteinson Geir Torsteinson

26. oktober 2010 - 9:59

spesialisering.....

Du mener vel 8-10 års skolegang etter videregående. :). I dette landet er forskjellen så liten i arbeidsinntekt at hvis man bare ser på det lønnsmessige (som forskerrekrutter kanskje gjør) vil det skjelden lønne seg å ta utdanning, i motsetning til f.eks. Danmark.
2010-10-26T10:23:14

Arnt Landre Arnt Landre

26. oktober 2010 - 10:23

Må også trekke ifra hva det koster å studere

I tillegg må man beregne hva det koster å studere kontra å gå rett ut i jobb etter videregående. Ikke bare tapt inntekt for studieårene, men også trekke fra hva man må ta opp i studielån og da ikke minst hvor mye man betaler tilbake i renter i løpet av de neste 10-15 år på studielånet.
2010-10-26T20:21:27

Tor-Eirik Antonsen Tor-Eirik Antonsen

26. oktober 2010 - 20:21

Motivasjon

Litt teori; (Maslow, behovsbasert motivasjonsteori)

Utdanner man seg for at man har en indre motivasjon og et selvrealiserendebehov (vekstbehov) ?

Eller utdanner man seg for at det er godt betalt, lønn (behov for underskuddsdekning) ?

Poenget mitt her er at; har man valgt å utdanne seg innenfor et omsorgsyrke, burde det virkelig være fordi man er indre motivert og finner det givende å hjelpe andre (jobbkarakteristika). Og ikke motivert av lønningene som representerer en ytre motivasjon.

Det er arbeidsoppgavene som må være inspirerende for at motivasjonen skal vare....... lønn/ lønnsopprykk i seg selv motiverer bare for en kort periode, så blir vi vant til det, og vil ha mer lønn.... (Herzbergs to-faktor teori)

Hovedpoenget her er at man burde virkelig ikke se på lønnsomhet og regne på kroner og øre når man velger sin utdanning. Se heller på yrker man kan vokse på, og som gir en noe mere og viktigere tilbake en penger. Da vil man oppdage at utdanningen virkelig gir lønn for strevet.

Eller for å si det på en annen måte, omsorgspersoner som motiveres av lønn i form av penger alene, har sin egen omsorg i fokus......og burde heller få seg en godt betalt samlebånsjobb i industrien.
2010-10-26T11:21:35

Unni Eriksen Unni Eriksen

26. oktober 2010 - 11:21

Uansett utdanning så må folk

Uansett utdanning så må folk i helsektoren tjene mere, ellers så gidder ikke normenn å utdanne seg eller søke jobb.
2010-10-26T12:10:27

Terje Johannessen Terje Johannessen

26. oktober 2010 - 12:10

Jeg er helt uenig med deg. Er

Jeg er helt uenig med deg. Er ønsket med å ta seg høyere utdannelse først og fremst trigget av ønsket om høyere lønn enn andre tror jeg man har valgt feil allerede i utgangspunktet. Man bør nok heller ikke glemme at de som velger yrker der høyere utdanning ikke er et must er skattebetalere lenge før de med høy utdannelse er det.
Vi skal rett og slett være glade for at det er noenlunde levelig lønn også i yrkene der man ikke krever høyere utdannelse. Forøvrig finnes det neppe et eneste yrke i dag der man kan begynne på dagen rett fra videregående skole og være i full sving. Alle yrker i dag har en læringsprosess, og mange yrker medfører utstrakt kursing.
Så den nedlatende holdningen altfor mange har overfor mennesker uten høyere utdanning i yrker som ikke krever det har en litt sur duft.
Har vi fått det så godt her i Norge at vi også er blitt omvendet misunnelige , i tilegg til å bli misunnelige?
Vi misunner altså folk som jobber i yrker, ofte tøffe og tunge yrker, men som ikke krever høyere utdanneelser, at de har ei lønn og leve av. Jada vi har blitt så smålige og grådige at vi mener at vi som har vært heldige å få et interessant yrke, og går til en jobb vi selv har valgt og utdannet oss for, fortjener en mye høyere lønn enn almuen der nede på " gølvet". Vi som jobber i Staten og kommunene bør nok ikke akkurat slamre i dørene. Lønna vår er direkte avhengig av solgte produkter og dermed skatteinntekter og avgifter.
2010-10-26T12:49:55

Iren Ramsøy Iren Ramsøy

26. oktober 2010 - 12:49

er nok noen misforståelser her

Det er vel ingen som er uenig i at vi trenger folk med utdanning for å holde tritt med andre land. Og det skulle da bare mangle at det skal lønne seg å ta denne utdanningen. Det handler ikke om å sette arbeidsgrupper opp mot hverandre. Som sykepleier kan jeg ikke gjøre så mye nytte av meg i industrien og visa versa. Jeg er ganske så sikker på at de fleste ønsker å bli behandlet av en som vet hva han/hun driver med, og som forstår hva jeg går igjennom når jeg eller en av mine nærmeste er syk, fremfor å bli behandlet av en tilfeldig som ikke har peiling. Vi har vel plass til begge deler tenker jeg, og ja, det må også være en rettferdig fordeling av lønnsmidlene uten at noen blir "grinete" og bruker usakelig argumentasjon, om at de med utdanning ser ned på de uten utdanning. Det blir for dumt.
2010-10-26T16:54:11

Terje Johannessen Terje Johannessen

26. oktober 2010 - 16:54

Helt riktig som du skriver

Helt riktig som du skriver Iren. Du kan ikke gjøre mye nytte av deg i industrien, og de i industrien kan neppe gjøre mye nytte for seg i sykepleien.Det vil med andre ord si, at i vårt samfunn idag krever ALLE yrker former for utdanning, opplæring. Det er dessverre sånn at ikke alle kan påberope seg høyskoleutdanning, selv om tiden med skoler og kursing har tatt vel så lang tid som høyskoleutdanning. Og mange har bekostet dette ved å ta jobber ved siden av.
At de viktigste yrkene våre i dag ligger på produksjon, markedsføring og salg er vel neppe noen bombe. Det er på disse stedene verdiskapningen skjer.
Samtidig vet vi også , at uten de grunnleggende nødvendighetene i samfunnet, som veier, renovasjon, landbruk, skogbruk og fiske blant mange andre er viktige i samfunnet. Det skal lønne seg også for folkene i disse gruppene å ta jobbene som skal gjøres. Og det skal også DE lønnes for. I mange av disse yrkene begynner arbeidstakerne i ung alder, og jobber i tøffe og tunge yrker, til enten helsa tar dem, eller de går av ved pensjonsalder uten spesielle fortrinn og ordninger.Ser man alt under ett så kanskje man ville se noe annerledes på lønnsmidlene og fordelingen. Særlig når man tar med at lønnsmidlene i Stat og kommuner kommer fra skattepenger fra de produktive yrkene.
2010-10-26T20:10:42

Arne Olav Aanderaa Arne Olav Aanderaa

26. oktober 2010 - 20:10

For ein del år siden.

hadde vi brukt for folk til og grave en gøft eller legge en kabel i samme grøfta, sjølv reiste eg til sjøs etter grunnskolen. (9år).
Men etter alt mas i dag fra myndigheter, foreldrer og annet at du må utdanne deg og bli lege,ingeniør, kaptein etc. hvem skal gjøre grovarbeidet for alle ingeniørene, legene, lærerne osb. slutt med dette trykket og la folk gjøre det dei føler for.
Kanskje for noen hadde det vert greit og hatt noen jobb-år først for og komme inn i virkeligheten i stedenfor og havne heilt uttafor.
Kan ikkje presse alle til og bli professorer etter grunnskole, noen klarer det kanskje, men ikkje alle...!
Sånn har det vert i over 25-30 år nå, viss du ikkje utdanner deg, hva skal det bli av deg ?