ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true nyheter Delelinjen i Barentshavet,Russland,Verden,Norge,Økonomi,nyheter
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no
Har vært en verkebyll for Norge Havrettsforsker Øystein Jensen ved Fritjof Nansens institutt mener UD puster lettet ut i dag. http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2010-17/verkebyll_620_0.jpg
http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2010-17/verkebyll_620_0.jpg

680 299

VERKEBYLL: Forsker mener uenigheten har vært en verkebyll for norsk diplomati. Her er olje- og energiminister Terje Riis Johansen sammen med utenriksminister Jonas Gahr Støre. Foto: Scanpix.

Har vært en verkebyll for Norge

Havrettsforsker Øystein Jensen ved Fritjof Nansens institutt mener UD puster lettet ut i dag.

(ABC Nyheter): Mye er fortsatt uavklart når det gjelder forvaltningen av naturressurser i det omstridte havområdet i Barentshavet, men forsker Øystein Jensen ved Fritjof Nansens institutt tror diplomatene i UD trekker et lettelsens sukk etter at Norge og Russland har blitt enige om delelinjen.

- Dette har vært en verkebyll som nå har blitt fjernet. For Norge har det vært svært komplisert å ha en konflikt gående med en såpass stor nabo som Russland.

- Når man nå har kommet til enighet så er det en kroning av regjeringens nordområde-strategi, sier Jensen til ABC Nyheter.

Se også: Nå blir det ny oljekamp

Tydelig kompromiss

Kart over området man nå har blitt enige om.Kart over området man nå har blitt enige om.

Etter at nyheten sprakk i formiddag har han sett på kartet som viser den nye delingen av havområdet.

Ut fra det han ser kan han ikke si at Norge har gitt fra seg mer enn det som er rimelig.

- Norge har firt litt på kravet, men det har Russland også. Det ser ut som et tydelig kompromiss, og i henhold til Folkeretten er det også meningen at stater skal inngå kompromiss i denne typen strider, sier forskeren.

Les også: - En stor overraskelse

Nettopp dette var også tema da statsminister Jens Stoltenberg og utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt sin pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

- Det havretten sier er at man skal ta utgangspunkt i midtlinjen, men at man skal ta hensyn til kystlinje og dens beskaffenhet. Havretten sier ikke at det SKAL være midtlinjen, men at man tar utgangspunkt der, sa statsministeren på spørsmål på om Norge har fraveket de kravene man tidligere har stilt, da også med begrunnelse fra Havretten og Folkeretten.

Mulig samarbeid om oljeutvinning

Jonas Gahr Støre fortalte at han hadde diskutert hva som skulle til for å komme fram til avtaler som dette med sin russiske motpart, Sergei Lavrov.

- Han trakk fram betydningen av stabilitet, økonomisk potensial for samarbeid som kan utvikles. Tillit mellom statene, og de politiske lederne. Summen av det har vært helt avgjørende, sier Støre.

Samarbeid vil bli et nøkkelord også i fremtiden. Fortsatt er det ikke klart hvordan Norge og Russland vil løse spørsmål om naturressurser som strekker seg over delelinjen. Det er nemlig ikke utenkelig at olje- eller gassfelt ikke naturlig stopper på en fremforhandlet delelinje.

Spennende videre

- Det blir veldig spennende å se hva som gjøres med grenseoverskridende ressurser. Det kan bli snakk om en felles forvaltning av disse, og jeg ser at UD i sin pressemelding skriver at det er snakk om svært detaljerte bestemmelser om hvordan dette skal håndteres, sier Øystein Jensen.

Verken Russland eller Norge har foretatt omfattende undersøkelser for å kartlegge olje- og gassforekomster i det delte området. Det kan først gjøres når avtalen har blitt signert og ratifisert av parlamentene i Russland og Norge.

I andre delte områder har stater bestemt at de deler profitten av oljeutvinningen jevnt mellom seg. Om det vil bli tilfelle for Norge og Russland også, er det rett og slett for tidlig å si noe om.

Lesernes kommentarer

2010-04-27T21:21:43

Ole Östlund Ole Östlund

27. april 2010 - 21:21

Quisling og Treholter !

Sovjet nå Russland forfekter sektorprinsippet som ikke er internasjonalt annerkjent. Det synes som Russland og Norge har kommet til enighet om en deling. Deling av hva? Et område som rettmessig hører til Norge. Russland holder fast på sitt prinsipp og skulle det vise seg å være store naturresurser i den "Norske" delen holder Russland fast på sitt prinsipp, mens norske forhandlere har frafalt krav på mulige ressurser i "Russisk" del. Nå skal Norge gjøre jobben igjen, lete på "egen" halvdel til egen kostnad mens Russland gjør ingen ting på sin halvdel. Russland har mer enn nok olje og gassressurser på land med to gassrørledninger, "navlestreng", inn til Europa.
Norge skulle som jeg foreslo i 1995 ingått samarbeide med NAFTA, så hadde vi stått sterkere. Men nei, inngå avtaler med menneskerettsfornekterne i Moskva kan norske forhandlere samtidig som de skyver Amerikanske oljeselskaper ut av vår sokkel.
Ole Östlund