ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true nyheter kortison,kortisonsprøyte,legemidler,pollen,pollenallergi,Norge,Helse,nyheter
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no

- Ukritisk anbefaling av kortisonsprøyte

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) reagerer på at NRK Puls kommer med et «unyansert og omstridt syn» på bruk av kortisonsprøyte mot pollenallergi.

Mer om pollenallergi

Pollen er små partikler med varierende diameter og vekt, som frigis til luften og spres med vinden for å bestøve planter av samme art.
De pollentypene som har størst betydning ved pollenallergi, kommer fra tresortene or, hassel og bjørk. I tillegg kommer burot og samtlige gressarter, særlig timotei og hundegress. Muggsoppsporer kan gi de samme plagene som pollen. 

Pollenallergi skyldes at man reagerer allergisk på visse proteiner som finnes i noen pollentyper.

På fagspråket kalles pollenallergi for sesongallergisk rhinitt eller høysnue på folkemunne.

Gjennom hele sesongen varsler Norges Astma- og Allergiforbund pollenspredning i Norge. Tjenesten er støttet av Helsedirektoratet. 

Pollenvarslingstjenesten omfatter or, hassel, salix, bjørk, gress og burot. NAAF har etablert 12 pollenfeller rundt om i landet. Varslingen starter med or og hassel, vanligvis i slutten av februar, og avslutter med burot i slutten av august.

Sjekk pollenvarslingen her.

Mandagens utgave av helseprogrammet Puls på NRK1 hadde blant annet fokus på pollenallergi.

Puls' faste huslege, Jørgen Skavlan, uttalte i programmet at kortisonsprøyte er trygt og velutprøvd og anbefales til alle som fortsatt har plager selv om de bruker de vanlige allergimedisinene.

Ifølge NAAF er dette ikke i tråd med norske og internasjonale retningslinjer for behandling av allergisk rhinitt (høysnue).

Organisasjonen skriver på sine nettsider at generelt anbefales ikke behandling med kortisonsprøyter eller kortisontabletter mot pollenallergi. Dette skyldes risiko for bivirkninger, spesielt på binyrebarken.

- Når sprøyten først er satt, vil den ikke være mulig å reversere ved eventuelle bivirkninger, uttaler professor i medisin og leder for NAAFs legeråd Sverre Steinsvåg i meldingen.

Han sier videre at undersøkelser viser at de aller fleste vil ha tilfredsstillende effekt av vanlige allergimedisiner såfremt de brukes riktig.

- Der slike medisiner likevel ikke er nok, anbefales at man blir vurdert med tanke på allergivaksinasjon, heller enn å bruke kortison i form av sprøyter eller tabletter.

- Således bør kortisonbehandling bare brukes i situasjoner der en ikke kommer i mål med annen behandling og der det er behov rask behandling av alvorlige symptomer, sier Steinsvåg.

I programmet ble det også uttalt at pollensesongen avsluttes i september/oktober. Selv om sesongen som begynner i februar, er lang for mange, er det er ikke riktig, skriver NAAF på sine nettsider. Burot, som er den siste blomstrende pollensorten på høsten, avslutter sesongen i siste halvdel av august i Midt-Norge.

ABC Nyheter har ikke lykkes med å komme i kontakt med lege Jørgen Skavlan for kommentar.

Les også: Kan få symptomer i påsken