ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true nyheter Høyre,Jan Tore Sanner,korn,landbruk,landbrukspolitikk,Lars Fredrik Stuve,Norske Felleskjøp,Politikk,selvforsyning,Norge,nyheter
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no
Sjokktall for tap av kornåkre i Norge i 2013 Norge mistet 112.960 dekar kornarealer, tilsvarende 15.800 fotballbaner, i fjor. Det er nesten halvparten av det som finnes av gjenværende jord som er egnet for dyrking av matkorn. http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2014-02/sp3d8c39680.jpg
http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2014-02/sp3d8c39680.jpg

680 383

Arealet med kornåkre i Norge har krympet kraftig. Foto: NTB scanpix
Kornarealene ned 3,8 prosent:

Sjokktall for tap av kornåkre i Norge i 2013

Norge mistet 112.960 dekar kornarealer, tilsvarende 15.800 fotballbaner, i fjor. Det er nesten halvparten av det som finnes av gjenværende jord som er egnet for dyrking av matkorn.

Norske Felleskjøp, som har til oppgave å overvåke og regulere kornmarkedet i Norge, kommer med et kraftig varsko om ny nedgang i kornarealer i Norge:

I 2013 gikk hele 112.960 dekar kornarealer ut av produksjon. Det er en nedgang på 3,8 prosent fra 2012.

For å gi et bilde av hvor omfattende dette er, tilsvarer fjorårets tap av Norges begrensede tilgang på kornjord, arealet av over 15.800 fotballbaner.

På 20 år siden toppåret 1991 er norske kornarealer redusert med nesten en fjerdedel, 22,9 prosent, fram til 2013.

I de ferske tallene ABC Nyheter har fått fra Norske Felleskjøp, inngår arealer av hvete, havre, rug, bygg samt erter og oljevekster (de to siste vekstene dyrkes vekselvis med korn).

I 1991 ble dette dyrket på 3.734.430 dekar, i 2012 på 3.000.530 dekar og i 2013 på 2.887.570

Matjord til doms torsdag

Tallene aktualiserer en debatt om vern av matjord som Kristelig Folkepartis Line Henriette Hjemdal reiser overfor landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) i Stortinget torsdag formiddag.

I virkeligheten er det ikke landbruks- og matministeren som har siste ord i slike saker om omdisponering av matjord. Den nye regjeringen har overført planmyndigheten fra Klima- og miljødepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

En av de første avgjørelsene i politiske stridsspørsmål kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (Høyre) gjorde på tampen av fjoråret, var å tillate nedbygging av 1000 dekar kornareal i Trondheim og 70 dekar av landets beste kornarealer i Vestby. Sistnevnte er myntet på en ny Ikea-forretning.

Les: Ikea får bygge på kornåker i Vestby

Vil bli mindre strenge med matjord

Trass tallene ABC Nyheter kan presentere i dag, mener den blåblå regjeringen at vernet av matjord har vært praktisert for strengt.

I sin Sundvollen-erklæring slår Høyre og Frp fast at man må legge mer vekt på andre behov.  "Regjeringen vil: ...ta vare på god matjord, men balansere jordvernet mot storsamfunnets behov.", heter det der.

I Stortinget har også Venstre fremmet forslag om styrket jordvern. Den saka ligger nå til behandling i næringskomiteen.

Les også: Bønder gir opp - selvforsyningen stuper

Uro for selvforsyningen

Administrerende direktør Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp er uroet over nedbyggingen av norske kornarealer.

- Skal Norge oppfylle regjeringens mål om selvforsyningsgrad og ta vårt globale ansvar, må nedbyggingen av de verdifulle arealene stoppes, sier han til ABC Nyheter.

Den rødgrønne regjeringen satte som mål at norsk landbruksproduksjon skal øke i takt med befolkningsveksten. Den nåværende regjeringen har omformulert målet til "høyest mulig selvforsyning av mat".

Les også: – Viktigste tiltak for jordvern er storkommuner

Ikke mye å gå på her

Så kan man kanskje ta i bruk nye arealer når noen av kornåkrene, slik som i Trondheim og Vestby, omgjøres til andre formål?

En oversikt Norsk institutt for skog og landskap nettopp har offentliggjort, viser at det er små reserver igjen av matjord i Norge.

"Produksjonen av korn kan ikke økes vesentlig", skriver instituttet.

Det er 12,5 millioner dekar ubenyttet dyrkbar jord i Norge. Men under to prosent av dette arealet ligger i områder med et klima som er velegnet for matkorndyrking, skriver Skog og landskap.

Det gjenstår altså mindre enn 250.000 dekar ubenyttede arealer som er egnet for for dyrking av matkorn. Med andre ord røk kornmarker tilsvarende nesten halvparten av Norges gjenværende, potensielle matkornarealer ut bare på ett år - 2013.

Tallene for 2013 dreier seg vel og merke om totalt kornareal, også korn som ikke kan brukes til mat, kun fôr. Hvor mye av kornet, særlig hvete, som kan brukes til mat, varierer kraftig fra år til år ut fra klimatiske forhold.

Les også: Norsk geografi knuser Høyres håp for landbruket

Lesernes kommentarer

2014-01-09T08:18:44

Atle Birger Lamela Atle Birger Lamela

9. januar 2014 - 9:18

Drikke olje og spise golfballer.

Norge blir mindre og mindre selvforsynt - den dag kommer nok da andre land selv trenger det de produserer av matvarer , og da står dette "molbolandet" her med matmangel på en masse jordbruksprodukter.
Da er det bra med "olje og golfballer".Fiskerier blir ødelagt av ett grådig "oljesug" og fine jordbruksområder blir omgjort til boligfelt - motorveier og golfbaner. En "lysende god" framtid.
2014-01-09T10:01:44

Jan Jonassen Jan Jonassen

9. januar 2014 - 11:01

Helt enig !!

Det er så ille at det nesten er fascinerende å se hvor mange sneversynte og ignorante mennesker som bor i dette land, på tross av at informasjon og analyser aldri har vært lettere tilgjengelig..

Ser ut til at ekstremt mange ikke ser lenger frem enn til sin neste ferie, eller i beste fall frem til neste Iphone..

Skremmende utvikling som vi alle blir å kjenne på kroppen om noen år !!
2014-01-09T18:15:53

Geirulf olsen Geirulf Olsen

9. januar 2014 - 19:15

Helt enig 2

Dette vil jeg faktisk påstå er på grensen til landssvik,politikerene er satt til å styre på best mulig måte for det norske folk.
Men det viser seg gang på gang at de jobber mer for seg selv og andre interesser enn det norske folk (fra alle partier).
Politikere bør ha en viss peiling på historie og bør vite hvor viktig fisk og jordbruk var for det norske folk under krigen og planlegge utifra dette.
Hvis dette er korrekt så bør de kunne straffes hvis det f.eks blir hungersnød her i landet en gang i fremtiden,og hvis ikke loven vil straffe dem så er jeg sikker på at noen vil på vegne av folket.
Alle oppegående mennesker vet at før eller siden vil det bli mangel på ressurser etterhvert som verdens befolkning øker,og det er ren dumskap hvis ikke våre folkevalgte ser dette og handler deretter.
Når det er sagt så er vel golfbaner noe av det beste vi kan bygge,da vi da beholder potensielle åkere.
2014-01-10T09:10:59

Trond bolsø Trond Bolsø

10. januar 2014 - 10:10

Svekket selvstendighet

Den konsekvente nedbyggingen av Norsk landbruk utgjør en ikke ubetydelig fare for Norsk selvstendighet. Når vi ikke lenger er i stand til å brødfø oss selv, og er avhengig av import er i realiteten en stor del av landets selvstendighet og ikke minst sikkerhet borte. Skulle en internasjonal matkrise oppstå kan vi ikke spise oljen vår, heller ikke kan vi spise møblene fra IKEA eller golfballer! Når regjeringen erklærer at de vil ta vare på god matjord, men vil legge mer vekt på andre behov er dette en selvmotsigelse av dimensjoner! Norge har i årtier vært styrt av regjeringer som ikke er i stand til eller er interessert i å se lengre fram i tid enn sin egen levetid. Den nye regjeringen er ennå snevrere og evner ikke se landets behov lengre enn til neste valg.