Arealet med kornåkre i Norge har krympet kraftig. Foto: NTB scanpix

Arealet med kornåkre i Norge har krympet kraftig. Foto: NTB scanpix

Korn­area­lene ned 3,8 prosent:

Sjokktall for tap av kornåkre i Norge i 2013

Norge mistet 112.960 dekar kornarealer, tilsvarende 15.800 fotballbaner, i fjor. Det er nesten halvparten av det som finnes av gjenværende jord som er egnet for dyrking av matkorn.

Norske Felleskjøp, som har til oppgave å overvåke og regulere kornmarkedet i Norge, kommer med et kraftig varsko om ny nedgang i kornarealer i Norge:

I 2013 gikk hele 112.960 dekar kornarealer ut av produksjon. Det er en nedgang på 3,8 prosent fra 2012.

For å gi et bilde av hvor omfattende dette er, tilsvarer fjorårets tap av Norges begrensede tilgang på kornjord, arealet av over 15.800 fotballbaner.

På 20 år siden toppåret 1991 er norske kornarealer redusert med nesten en fjerdedel, 22,9 prosent, fram til 2013.

I de ferske tallene ABC Nyheter har fått fra Norske Felleskjøp, inngår arealer av hvete, havre, rug, bygg samt erter og oljevekster (de to siste vekstene dyrkes vekselvis med korn).

I 1991 ble dette dyrket på 3.734.430 dekar, i 2012 på 3.000.530 dekar og i 2013 på 2.887.570

Matjord til doms torsdag

Tallene aktualiserer en debatt om vern av matjord som Kristelig Folkepartis Line Henriette Hjemdal reiser overfor landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) i Stortinget torsdag formiddag.

I virkeligheten er det ikke landbruks- og matministeren som har siste ord i slike saker om omdisponering av matjord. Den nye regjeringen har overført planmyndigheten fra Klima- og miljødepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

En av de første avgjørelsene i politiske stridsspørsmål kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (Høyre) gjorde på tampen av fjoråret, var å tillate nedbygging av 1000 dekar kornareal i Trondheim og 70 dekar av landets beste kornarealer i Vestby. Sistnevnte er myntet på en ny Ikea-forretning.

Les: Ikea får bygge på kornåker i Vestby

Vil bli mindre strenge med matjord

Trass tallene ABC Nyheter kan presentere i dag, mener den blåblå regjeringen at vernet av matjord har vært praktisert for strengt.

I sin Sundvollen-erklæring slår Høyre og Frp fast at man må legge mer vekt på andre behov.  "Regjeringen vil: ...ta vare på god matjord, men balansere jordvernet mot storsamfunnets behov.", heter det der.

I Stortinget har også Venstre fremmet forslag om styrket jordvern. Den saka ligger nå til behandling i næringskomiteen.

Les også: Bønder gir opp - selvforsyningen stuper

Uro for selvforsyningen

Administrerende direktør Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp er uroet over nedbyggingen av norske kornarealer.

- Skal Norge oppfylle regjeringens mål om selvforsyningsgrad og ta vårt globale ansvar, må nedbyggingen av de verdifulle arealene stoppes, sier han til ABC Nyheter.

Den rødgrønne regjeringen satte som mål at norsk landbruksproduksjon skal øke i takt med befolkningsveksten. Den nåværende regjeringen har omformulert målet til "høyest mulig selvforsyning av mat".

Les også: – Viktigste tiltak for jordvern er storkommuner

Ikke mye å gå på her

Så kan man kanskje ta i bruk nye arealer når noen av kornåkrene, slik som i Trondheim og Vestby, omgjøres til andre formål?

En oversikt Norsk institutt for skog og landskap nettopp har offentliggjort, viser at det er små reserver igjen av matjord i Norge.

"Produksjonen av korn kan ikke økes vesentlig", skriver instituttet.

Det er 12,5 millioner dekar ubenyttet dyrkbar jord i Norge. Men under to prosent av dette arealet ligger i områder med et klima som er velegnet for matkorndyrking, skriver Skog og landskap.

Det gjenstår altså mindre enn 250.000 dekar ubenyttede arealer som er egnet for for dyrking av matkorn. Med andre ord røk kornmarker tilsvarende nesten halvparten av Norges gjenværende, potensielle matkornarealer ut bare på ett år - 2013.

Tallene for 2013 dreier seg vel og merke om totalt kornareal, også korn som ikke kan brukes til mat, kun fôr. Hvor mye av kornet, særlig hvete, som kan brukes til mat, varierer kraftig fra år til år ut fra klimatiske forhold.

Les også: Norsk geografi knuser Høyres håp for landbruket

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter.

Her finner du regler for kommentering.

Tor Strand, redaktør

Diskuter artikkelen her:

comments powered by Disqus

Hva kan vi bli bedre på?

Dine synspunkter er viktige i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre Startsiden. Derfor ber vi deg bruke cirka 3 minutter på en kort spørreundersøkelse.

Ja, jeg kan delta
Nei takk

Hilsen oss i Startsiden