ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true nyheter Sigrid Giskegjerde Schjetne,Sigrid-saken,Norge,nyheter
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no
Retten mener tiltalte drepte Sigrid for å skjule borføring Drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne fant sted i campingvogna til den tiltalte 38-åringen, og skjedde for å skjule bortføringen av jenta, fastslår Oslo tingrett. http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2013-43/sigrid-saken680.jpg
http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2013-43/sigrid-saken680.jpg

680 383

Retten mener tiltalte drepte Sigrid for å skjule borføring

Drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne fant sted i campingvogna til den tiltalte 38-åringen, og skjedde for å skjule bortføringen av jenta, fastslår Oslo tingrett.

Retten gir aktor fullt medhold i hendelsesforløpet hun har lagt for dagen i løpet av tre uker med rettsforhandlinger, og konkluderte fredag med å dømme den 38 år gamle mannen som er tiltalt, til overføring til tvungent psykisk helsevern.

Tiltalte benekter at han er psykisk syk, men den påstanden støttes bare av en av tre sakkyndige som har undersøkt og observert ham. Tvilen om 38-åringen var tilregnelig da Sigrid ble bortført og drept er dermed for stor til at han kan straffes.

Les også: Sigrids foreldre fikk ikke svarene de håpet på

Foreldrene sier via advokat Stabell at de håper 38-åringen dømmes til fengselsstraff, men at det viktigste for dem er å få svar på spørsmålene de fortsatt sliter med om hva som skjedde med datteren deres for litt over et år siden.

Det er et sentralt rettssikkerhetsmoment at personer som etter lovens krav var psykotisk, og dermed ute av stand til å forstå og ta ansvar for sin handling, ikke har skyldevne – altså at personen ikke kan straffes. To sakkyndige har diagnostisert tiltalte med paranoid schizofreni.

Reaksjon: Elden: – Fornøyd med dommen, men uenig i konklusjonen

Drapsårsak i nødvendig

Dommen ble avsagt i Oslo tingrett fredag morgen av tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen. Retten mener aktoratets kjede av indisier er sterk nok til å fastslå at det var 38-åringen som bortførte og drepte 16-åringen fra Oppsal i Oslo i fjor.

– Det kreves ikke at hvert enkelt moment skal være bevist, så lenge de samlede bevisene fastslår skyld utover enhver rimelig tvil, forklarer Nilsen. Påtalemyndigheten har ikke kunnet fastslå nøyaktig når eller hvordan Sigrid ble drept.

– Selv om det ikke er nødvendig for retten å finne bevist hvordan drapet skjedde, finner retten det bevist at drapet skjedde for å skjule bortføringen, sa Nilsen under opplesingen av domspremissene.

Han konkluderte med, som statsadvokat Nina Prebe gjorde i sin prosedyre, at drapet mest sannsynlig skjedde i campingvogna 38-åringen disponerte i en låve på Bryn i Oslo.

– Det er ingen holdepunkter for at hun har vært innestengt andre steder. Schjetne var mest sannsynlig i live da hun ble utsatt for vold i campingvogna, sa han.

Reaksjon: Anker dommen i Sigrid-saken

Må betale erstatning

38-åringen er også dømt til å betale 20.000 kroner i erstatning til hver av Sigrids foreldre, samt betale 78.349 kroner til å dekke begravelseskostnadene. Han ble ikke dømt til å betale erstatning til Sigrids lillesøster.

Bistandsadvokat Harald Stabell ba i sin prosedyre retten om å pålegge 38-åringen å betale 300.000 kroner til hver av foreldrene samt 250.000 til lillesøsteren. Det er vanlig at erstatningsbeløpet den tiltalte pålegges å betale, reduseres dersom dommen lyder på tvungent psykisk helsevern.

Den tiltalte har nektet for å ha noe med drapet å gjøre, men har i sine forklaringer i retten knyttet seg tett opp til forsvinningen natt til 5. august i fjor. Han forklarte imidlertid disse utsagnene med at de var teorier som han hadde over hva som kunne ha skjedd og ikke måtte tolkes som en tilståelse.

Lesernes kommentarer

2013-10-25T08:50:53

Jonas fra skauen Jonas Fra skauen

25. oktober 2013 - 8:50

Stygg sak

Ja dette er en stygg sak og tragisk for foreldrene til jenta,men det er
Vel krav om bevis for å dømme en som er mistenkt for mord/drap
i et demokratisk land som norge,og enda verre er det når norge bryter
menneskeretigheter med å holde mistenkte så lang tid i varetekt,
det er jo noe hele verden ser og ikke bra for norge som bruker miliarder for å sørge for at andre følger menneskeretigheter,når norge i tilleg går til krig mot andre som ikke følger menneskeretigheter
og er med å bomber land som Libya tilbake til steinalderen,så er det nok best å slutte å bruke tid og penger på å få slutt på krig her i verden,vi vil ikke bli tatt seriøst rundt om i verden uannsett,når vi selv ikke følger det vi prediker.Når det er brukt så mye tid og penger på denne sigrid saken uten at de har funnet bevis mot denne karen som det står i denne artikelen så er vel muligheten for at de har tatt feil mann stor.
2013-10-25T09:31:59

Jostein Kvarven Jostein Kvarven

25. oktober 2013 - 9:31

Slipper snart løs igjen.

Nå skal psykologene "fikse" han i et par år og så slipper de han løs, fordi de MENER at nå er han frisk. Syns det er helt utrolig, slik de holder på i dette landet. Visst han gjør en ny alvorlig kriminell handling etter at han er sluppet løs, er det ooops, han var visst ikke helt frisk alikevel. Slik kan psykologene holde på uten at det får konsekvenser for de.
Tror ikke det er mange land der folk kan være for syk for fengsel og for frisk til behandling og deretter få gå fritt omkring blant folk i gata.
Kansje litt kynisk av meg, men det er en del personer, som ikke skulle vært sluppet løs, før man er litt mere sikker på at de er frisk nok.
2013-10-25T09:57:31

Ragnar Østli Ragnar Østli

25. oktober 2013 - 9:57

Straffesaker

Flere og flere synes at det er en ny trend mht. straff for kriminelle.
Det synes som om retten og de såkalt sakskyndige lar seg i større og større grad lures til å oppfatte kriminelle som syke og må "behandles" en stund for så å være ut i det fri igjen, så raskt som mulig.
HAR RETTSVESENET SLUTTET Å TENKE PÅ DE PÅRØRENDE ??
2013-10-25T09:32:44

Oddbjørn Stabbforsmo Oddbjørn Stabbforsmo

25. oktober 2013 - 9:32

Rettssikkerhet

Når den dreptes blod blir registrert i ens campingvogn, bl.a. indisier som at tiltalte ikke ønsker å redegjøre for hva han foretok seg i det aktuelle tidsrom hvor jenta forsvant, må man kanskje innrømme at gjerningsmannen er registrert. Å hevde at muligheten for å ha "tatt feil mann er stor" er helt utillatelig.
2013-10-25T09:58:26

K A A K A A

25. oktober 2013 - 9:58

Tyisk

Typisk dømt for drap fordi man kan ha gjort det.
2013-10-25T10:01:48

Judith sivertsen Judith Sivertsen

25. oktober 2013 - 10:01

tror ikke sjangsen for at de

tror ikke sjangsen for at de har tatt feil mann e så stor.....De fant blod i campingvognen hans som hørte til Sigrid...og les det som står i artikkelen ,les hva mannen sier ... og det var kun han som hadde tilgang til denne vogna ...så jeg vil si at de har nok tatt rett mann ja..
2013-10-25T10:04:02

Paul Rokstad Paul Rokstad

25. oktober 2013 - 10:04

Tragisk

Nok en gang fremstår det norske rettssystemet som tragisk. Nårtid skal en sette vernet av "vanlige" folk, før rettsvernet av psykopater? Greit at noen kan være psykotiske, men da får de passes på resten av livet, slik at en er 100% sikker på mat de ALDRI kan skade uskyldige igjen. Noen slipper til og med straff etter og ha hvert dopet. De som velger å ta stoff, burde aldri kunne slippe unna straffeansvar. Alle som vokser opp idag er klar over at nakotika er farlig, og kan føre til psykoser, alikevel kan dette bli dømt formildende av det norske rettsvesen. Noen ganger må en undres om det som har vedtatt disse lovene selv har rent mel i posen? Det er lagt inn mange "smutthull". All sympati til foreldrene til Sigrid, det er tragisk at ikke slike gjerningsmenn blir puttet inn for resten av livet. Det finnes en reel mulighet for og holde han på livstid med denne dommen, men sansyneligvis er han ute etter kun kort tid. Erstaningen de er erkjent for tapet av sin datter, fremstår som ett hån! En kan ikke prise tapet på en datter, og skal en først gjøre det, må det ihvertfall være millionbeløp. 20 000,- til hver av dem? en snau månedslønn, for ett rettsystem vi har!!!!
2013-10-25T11:30:39

Lena Wanounou Lena Wanounou

25. oktober 2013 - 11:30

Det er forskjell på

psykose utløst av rus og psykose utløst av sykdom. Sistnevnte kan ramme hvem som helst. Får man en psykose, er det veldig vanskelig å komme inn på sykehus for behandling. Man må ha skadet andre eller seg selv for å få hjelp. At man skader noen i en psykose forekommer svært sjelden. Mange tyr til rusmidler som selvmedisinering i mangel på behandling. Det blir som en krigsveteran med posttraumatisk stresslidelse som ikke får hjelp og tyr til alkoholen.
2013-10-25T12:22:44

Ken Johansen Ken Johansen

25. oktober 2013 - 12:22

Tror dommen er riktig.

Nå har jo den dømte anket og kan kun dømmes til fengsel i neste rettsinnstans hvis han tilstår og gir en reell forklaring på hva som har skjedd. Da får man jo de svar man har søkt, men ikke fått. Er han like "fjern" i neste rettsrunde, er han jo helt klart syk og har vært det lenge"
2013-10-25T10:30:23

Svein Nilsen Svein Nilsen

25. oktober 2013 - 10:30

Strafferabatt som psykisk syk i gjerningsøyeblikket.

Det virker som flere advokater har spesialisert seg på å få sine klienter fritatt for fengsels straff ved å hevde at de var psykisk syk i gjerningsøyeblikket. Og de blir da overført til tvungen psykisk helsevern hvor de kan være ute etter få år hvis de er smarte.
2013-10-25T10:34:07

Lasse Stenberg Lasse Stenberg

25. oktober 2013 - 10:34

Anke

Kjære vene, det et er da ingen som dreper, som er ved sine fulle 5, okke som. Da må de i så fall være et rent uhell. Vi kan da ikke sette alle som gjør en kriminell handling på behandling.
En behandling er da heller ingen garanti for "ingen gjentakelse". Det viktigste er at publikum skal slippe å møte usikkerhet i samfunnet og vi alle skal kunne ferdes fritt, dernest er det, som her sannsynlig overvekt for at vedkommende har utført disse grusomme handlingene.
Folk som velger å ferdes i kriminelle miljøer og folk som til stadighet utøver aggressiv adferd bør vite at de bryter terskelen for å få strenge straff.
Siden denne mannens rulleblad ikke fremstår som noe glansbilde akkurat, kan jeg ikke se at denne straffen står i stil med noen allmenn rettsforståelse.
2013-10-25T10:48:51

Lena Wanounou Lena Wanounou

25. oktober 2013 - 10:48

Alvorlig syk

Dette er et alvorlig sykt menneske som har vært svært voldelig før. Det virker som han rett og slett har gått rundt som en "tikkende bombe", noe venner og bekjente også har uttalt. Han kan jo også ha ruset seg i tillegg til sykdommen(e). Slikt er en sak for psykiatrien, ikke fengselet. Å være innelåst i psykiatrien vil jeg tro er mye verre enn å sitte i et fengsel. Mannen skulle vært tvangsinnlagt for mange år siden, her er det mye som har sviktet og ført til en så ufattelig tragedie. Skulle han vise bedring (virker usannsynlig) vil han nok bli overført til fengsel.
2013-10-25T11:18:05

Svein Nilsen Svein Nilsen

25. oktober 2013 - 11:18

I snillismen og naivitetens navn.

I snillismen og naivitetens navn blir de ikke overført til et fengsel om de blir bedre, men får lengre permisjoner.
2013-10-25T12:07:05

Ragnar Østli Ragnar Østli

25. oktober 2013 - 12:07

Snillismen

Det er etterhvert de pårørende som straffes. Først opplever de at deres datter blir myrdet, så kommer neste sjokk i og med at drapsmannen ikke får straff som fortjent. I dette tilfelle burde vekommende bures inne på livstid, når man også legger til grunn hans tidligere adferd. Tror at retten lar seg lure av smarte kriminelle.
2013-10-25T13:51:56

Agnar Storbakk Agnar Storbakk

25. oktober 2013 - 13:51

Forhistorien...

..til den dømte forteller at han vært innom psykiatrien tidligere, men sluppet ut under forutsetning av at han tok medisinen sin.
Iflg. farens vitnemål sluttet han med medisinen og forandret adferd så også de som foreldre ble skremt.
Akkurat på dette punkt er det etter min mening en stor mangel.
Personer som trenger medisinering for å ikke være voldelig burde ALDRI være betrodd selvmedisinering.
Slike personer burde hver dag fått sin medisindose av, enten politi eller helsepersonell, under kontroll.
Det er den ene siden. Så har vi alle de som ber om hjelp, men som ikke får det. Mange tragiske hendelser kunne vært unngått om personer som ber om hjelp har fått det umiddelbart.
Når det gjelder denne saken så er det ikke slik at advokaten og tiltalte ønsket tvungen psykisk helsevern. Heller tvert imot.
Å få stempelet "utilregnelig" får som oftest store negative konsekvenser for resten av livet til personen det gjelder.
Jeg vil påstå at fengsel er en mildere straff enn det denne personen har fått. Det som kommer nærmest en dom til tvungen psykisk helsevern er en forvaringsdom som heller ikke er tidsbestemt.
Vil også tro at de har rett person i denne saken.
2013-10-25T15:17:26

Solveig hagen Solveig Hagen

25. oktober 2013 - 15:17

Anker dommen i Sigrid-saken

la typen få fengselstraff, han sa jo at hvis han ble mistenkt skulle han spille gæren, det har han tydlighvis greid til tusen...