ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true nyheter Politikk,stortingsvalg,nyheter
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no

Valgomat 2013

Usikker på kva parti du skal velja? I valgomaten vår kan du sjå kva parti du er mest einig med.

På valdagen, 9. september, bestemmer du kven som skal styra landet. Men fortvil ikkje om du synest det er vanskeleg å velja kva parti som skal representera deg! Så lenge du veit kva du meiner, kan valgomaten visa kva parti som meiner det same som deg.

I partitesten til ABC Nyheter og Framtida.no må du ta stilling til 24 påstandar om alt frå samferdsel, miljø og skule til spørsmål om kommunesamanslåing, tiggeforbod og helse. Etter du har svara på alle spørsmåla, reknar valgomaten ut kva parti som du er mest einig med, og kor einig du er med dei andre partia. Svara er oppgjeve i prosent. Synleggjer forskjellar Spørsmåla er valt ut for visa forskjellar mellom partia. Me har teke utgangspunkt i politikken til partia sentralt innanfor område som er aktuelle for stortingsvalet. Me vil samstundes gjera merksam på at enkelte av partia ikkje har vedteke ein politikk for spørsmålet som blir stilt.

Av kapasitetsomsyn har me ikkje tatt med alle listene som stiller til val. Sjå kva lister som stiller til val her!

Prøv andre også! Ikkje heilt nøgd med resultatet av partitesten vår? Me vil også tilrå å prøva andre valgomatar. Andre valgomatar kan ha valt ut nokre andre spørsmål, og kan ha opna for vekting av spørsmåla. Dette kan difor gje andre resultat. Dess fleire valgomatar du prøver, dess betre innblikk kan du få i korleis meiningane dine samsvarar med meiningane til dei forskjellige partia.

NRK.no har laga denne testen!

TV2.no har laga denne partitesten!

Aftenposten har laga denne partitesten!

Og her finn du Nettavisen sin test!

Etter kvart som andre legg ut valgomatar vil me lenkja til desse!

Og hugs! Ikkje gløym å bruk stemmeretten din! Her ser du alt du treng vita om kvar du kan få stemma!

Har du synspunkt på valgomaten vår, er det berre til bruka kommentarfeltet under!

Lesernes kommentarer

2013-08-01T13:33:47

Kjell Tangen Kjell Tangen

1. august 2013 - 13:33

Parodisk.

Dette er en alt for overflatisk test.
Partipreferanse 1 og 9 stemte, men nr. 2 Kr.F er helt på jordet. Intet spørsmål om forhold stat/religion. Også andre manglende samfunnsverdier gjør rekkefølgen absurd. Enda verre når en ikke får prioritere betydningen av ulike områder for en selv.
Amatørundersøkelse!
2013-08-02T10:20:51

King kong King Kong

2. august 2013 - 10:20

Det må nok egne

parti til for ekstremister. De som ønsker at jihadistene skal overta her passer nok ikke inn i valgomaten
2013-08-02T19:50:37

Tom Grinderud Tom Grinderud

2. august 2013 - 19:50

Jeg traff riktig

Svarte ærlig og fikk svaret jeg håpet på,nemlig SV.
Skulle helst stemt Rødt,men de har vel ikke store sjanser i Buskerud.
Rødt er nemlig partiet i mitt hjerte.
Synd ikke flere har fått opp øya for et menneskelig parti som Rødt
2013-08-30T17:26:59

Stian Andersen Stian Andersen

30. august 2013 - 17:26

Rødt!

Kommunist!

Den tid er forbi. Og godt er det.

Ideene fra Marx & Engels's manifest fra 1848 er heldigvis i mindretall.
2013-08-07T11:48:43

Peter Hagen Peter Hagen

7. august 2013 - 11:48

Av de partiene som kan

komme i regjeringsposisjon etter valget, finner jeg ingen som er
strukturelt (i betydningen samfunnsendrende) uenige. Da bedømmer
jeg etter partiprogrammene, ikke muntlig valgkampskvalder.. Rødt
og De grønne er kanskje mer strukturskuende, men får neppe noe
maktinnflytelse. Konklusjon: Jeg har ikke lenger noen partier å
stemme på. Ingen løfter fanen med ytringsfrihet høyt og tydelig
lenger. Jeg er blant dem som mener at den ikke kan kompromisses.
2013-08-12T09:43:14

Dag Remen Dag Remen

12. august 2013 - 9:43

To av partiene skilte seg klart ut.

Og jeg kommer helt klart til å stemme et av dem.
2013-08-12T19:38:45

Konrad Karlsen Konrad Karlsen

12. august 2013 - 19:38

Jeg har ber en kommentar

om testen. Den fungerte ikke. Når jeg trykket på "neste" så gikk den ikke videre. Men det gjør ingen ting, jeg vet hvem jeg skal stemme på.
2013-08-16T09:02:48

Leni Aurora Brækhus / ABC Nyheter Leni Aurora Brækhus / ABC Nyheter

16. august 2013 - 9:02

Du må velge kjønn

For å komme videre, må du klikke på figuren av mann eller kvinne. Det er litt utydelig, men vil bli gjort tydeligere til uka.

Mvh.
Redaksjonen, ABC Nyheter
2013-08-15T09:32:34

Nils Johan Persen Utsi Nils Johan Persen Utsi

15. august 2013 - 9:32

Testen?

Jeg kommer ikke lenger enn til å oppgi alder og fylke, der stopper det. Hehe, beste aprilsspøk jeg har sett i min levetid. Til pass for meg at jeg gikk på den :-D Antar det betyr at jeg er utestengt fra valget..
2013-08-17T10:00:02

Aase Mari Rutledal Mathisen Aase Mari Rutledal Mathisen

17. august 2013 - 10:00

Valgomat

Trykker og kommer ikke lenger. Når det står neste første gangs så kommer jeg ikke videre.Har prøvd flere dager og ikke noe skjer
2013-08-18T19:25:59

Pål Gausdal Pål Gausdal

18. august 2013 - 19:25

stem på HØYRBEIDERPARTIET ..........

Arbeiderbevegelsen må få æren for alle store reformer , og Høiresiden har vært en trofast bremsekloss .
Arbeiderpartiet har holdt stø kurs gjennom en finanskrise. Makrotall viser at Norge går for full maskin , og arbeidsledigheten er minimal. Dette er kjempebra . Men hvorfor er Arbeiderpartiet så evneveike og sidrompa når det gjelder å rydde opp i offentlig byråkrati ? Jonas Gahr Støre prøver forgjeves å bortforklare helsekøer , og antall ansatte ioffentlig sektor vokser over alle støvelskaft til ingen nytte .

Høire fallbyr skattelettelser , men bare til de rikeste . 25 milliarder tilsvarer mindre enn halvparten av årets økning i skatteinngang , og 12,5 milliarder øremerket til fjerning av formuesskatten til de aller rikeste .Etter fradrag av arveavgiften på 1,65 milliarder gjenstår 10,85 milliarder til deling for vanlige folk. Dette er smuler fra de rikes bord .

Siv Jensens idealer er Ayn Rand , Hayek ,Friedman ,Thatcher og Reagan . Fellesnevneren for disse er at de har skapt sosiale tragedier for mange mennesker . Hayek og Friedman er dårlige forbilder for en som vil bli finansminister .
2013-08-19T11:23:11

Pål Eivind Nes Pål Eivind Nes

19. august 2013 - 11:23

Piratpartiet

Er jo det du er ute etter, ellers er det vel bare Venstre av partiene på tinget som har en klar formening om at personvernet må styrkes..
2013-08-22T11:19:07

Stig Lauritzen Stig Lauritzen

22. august 2013 - 11:19

Finn partiet ditt!

Finn partiet ditt står det på den såkalte valgomaten,noe som forøvrig er en umulighet så lenge ikke alle lovlig registerte partier er her. Veldig useriøst forsøk på å styre andres meninger ved å utelate andre partier som står for en helt annen politikk.... Hvor er Demokratene i Norge og Kystpartiet her ??
2013-08-22T14:22:08

Arne hansen Arne Hansen

22. august 2013 - 14:22

Valgtest !

Dette er bare komisk !
2013-08-31T11:06:07

Kyrre Storli Kyrre Storli

31. august 2013 - 11:06

Har tatt den noen ganger, og svaret er likt

Hver gang, men som kjent er det "hemmelige valg".
At det blir spennende, for det er på tide med forandring