ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true nyheter Algirdas Šemeta,Audun Lysbakken,EU,finanstransaksjonsskatt,Politikk,robinhood-skatt,Roger Schjerva,SV,tobinskatt,Norge,nyheter
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no
Regjeringen vil ikke ta milliarder fra de rike EU-kommisjonen har gitt elleve EU-land tillatelse til å innføre skatt på alle handler med aksjer, obligasjoner og derivater. SV vil ikke gjøre Norge til det 12. landet. http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2013-08/lysbakkeneu.jpg
http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2013-08/lysbakkeneu.jpg

680 400

SV-leder Audun Lysbakkens folk i regjeringen vil ikke være med EU-kommissær Algirdas Šemeta på å innføre Robin Hood-skatt. Foto: NTB scanpix og EU-kommisjonen.
EU gir klarsignal til tobinskatt:

Regjeringen vil ikke ta milliarder fra de rike

EU-kommisjonen har gitt elleve EU-land tillatelse til å innføre skatt på alle handler med aksjer, obligasjoner og derivater. SV vil ikke gjøre Norge til det 12. landet.

Enorme summer i spill:

70 ganger produksjonen: På de globale finansmarkedene handles det hver dag med valuta og verdipapirer til en verdi mer enn 70 ganger større enn det som daglig produseres i verden. Selv en svært lav skatt på disse transaksjonene, vil gi store inntekter til fellesskapet, som til nå har tatt regningen for finanskrisen.

Nesten et oljefond: Det er gjort beregninger som viser at en skatt på 0,005% på all handel med valuta, og gjennomsnittlig 0,05% på aksjer og andre verdipapirer , vil gi en  inntekt for fellesskapet på om lag 400 milliarder dollar årlig. Dette tilsvarer mer enn 2000 milliarder norske kroner, en verdi nesten like stor som hittil akkumulerte ressurser i oljefondet, per år.

Kilde: robinhoodskatt.no

EU-kommisjonen ga før helga klarsignal til at EU-land som ønsker det, kan skattelegge alle kjøp og salg av verdipapirer.

Det blir ikke den rødgrønne regjeringen i Norge med på.

- Norge spiller seg ut over sidelinja.

Det sier lederen i Attac Norge, Benedikte Pryneid Hansen, til ABC Nyheter.

Tar milliarder fra finansfolket

Med Kommisjonens vedtak kan de elleve landene som har sagt de ønsker det, legge 0,1 prosent skatt på alle handler med aksjer og obligasjoner og 0,01 prosent på derivater.

Dette vil ifølge EU-kommisjonen gi det offentlige en inntekt på 30-35 milliarder euro (220-260 milliarder kroner) fra bransjen som er hovedansvarlig for finanskrisene.

Dermed ligger EU-kommisjonens konservative skattekommissær  Algirdas Šemeta langt foran den rødgrønne regjeringen i Norge i å innføre en slik skatt på finanstransaksjoner, også kalt tobinskatt eller Robin Hood-skatt.

Les også: Sp-nestleder glad for drahjelp fra EU

Norge det 12. landet?

- Vil Norge bli det 12. landet som slutter seg til Tyskland, Frankrike, Spania og de åtte andre landene som nå vil innføre skatt på finanstransaksjoner?

ABC Nyheters spørsmål går til Finansdepartementet. Der vil ikke den politiske ledelsen bli intervjuet om saken. SVs statssekretær Roger Schjerva sender følgende uttalelse per epost:

«Vi har merket oss vedtaket og vil vurdere saken. Første prioritet for oss så langt har vært å få på plass en finansskatt som inkluderer finansielle tjenester i momssystemet og høyere kjernekapitalkrav for å fremme finansiell stabilitet. Disse områdene ser ut til å ha lavere prioritet i EU.»

Les også: Merkel kom Stoltenberg i forkjøpet

Attac: - Legg om!

- Regjeringen snakker om en finansaktivitetskatt for å beskatte overskuddet fra finansnæringen, som ikke betaler moms. Toneangivende land i EU har forkastet en aktivitetsskatt og vil heller ha en skatt på alle finanstransaksjoner som blir gjennomført, sier Benedikte Pryneid Hansen i Attac og forklarer forskjellen på disse vanskelige begrepene:

- En aktivitetsskatt er lettere å omgå fordi finansnæringen er eksperter på å begrense skattbart overskudd. Med forslaget fra EU-kommisjonen om en finanstransaksjonsskatt kan selskapene heller ikke trikse ved å overføre overskudd til datterselskaper i andre land.

- Men hos oss ser det heller ikke ut til å bli noen finansaktivitetsskatt med det første, sier Pryneid Hansen.

- I høst sa statssekretær Roger Schjerva i Finansdepartementet oss i et møte at regjeringen vil ha en slik aktivitetsskatt. Men da statsbudsjettet for 2013 kom, var det ikke tegn til noen aktivitetsskatt, sier Attac-lederen

- Det er nå en internasjonal konsensus for innføring av finanstransaksjonsskatt. Det er her Norge bør legge innsatsen, mener Benedikte Pryneid Hansen.

Les også: Her er Høyre uenig med EU

I strid med SV-forslag

Regjeringens holdning er i utakt med forslaget til nytt arbeidsprogram som landsstyret i SV foreslår for landsmøtet.

«Det er et stort behov for inntektskilder som gjør det internasjonale samfunnet i stand til å gjennomføre viktige miljø- og fordelingstiltak. En internasjonal skatt på finanstransaksjoner vil kunne bli avgjørende for kampen om en sosialt rettferdig fordeling og bærekraftig utvikling.», heter det der.

SV-leder Audun Lysbakken besvarte ikke henvendelser fra ABC Nyheter tirsdag.

Norge lunkent

En finansskatt, eller tobinskatt som det også kalles, fikk lunken omtale i regjeringens statsbudsjettforslag for 2012.

Det kan du se på sidene 77-79 i statsbudsjettet for 2012.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 ser det fra side 215 og utover ut til at heller ikke aktivitetsskatten statssekretær Schjerva omtaler, ikke står for døra med det første.

Les EU-kommisjonens utspill om finanstransaksjonsskatten her

Lesernes kommentarer

2013-02-19T21:17:20

Jan H Pedersen Jan H Pedersen

19. februar 2013 - 22:17

Har de ikke forstått at

Vi er IKKE et EU-land og at folk flest heller ikke vil at vi skal bli det?
Derimot vil mange (de fleste?) at vi skal ut av EØS og tilbake til den handelsavtalen vi hadde og som ennå gjelder.
Norge-få tilbake råderetten og vekk med alle direktivene! Vi klarer å tenke selv.
2013-02-19T21:23:55

Jan bjerke - nilsen Jan Bjerke - nilsen

19. februar 2013 - 22:23

Falskhet

Sv sier nei til å beskatte finansfolket , de synes det er enklere å ta pengene fra syke og gamle.
Sv er like ekte som en 300 kroners seddel.
2013-02-19T21:38:40

Jan K Flygansvær Jan K Flygansvær

19. februar 2013 - 22:38

Hvem er det som egentlig bryr

Hvem er det som egentlig bryr seg om hva minipartiet SV måtte mene om noe i det hele tatt da??
2013-02-19T21:48:13

Jan Jonassen Jan Jonassen

19. februar 2013 - 22:48

Om å tilpasse..

Jeg er generelt imot det meste av EU tilpasninger, men når de en skjelden gang kommer med vettuge og fornuftige utspill, da nekter vi...
Det er finansakrobatene og børsene som er skyld i mesteparten av elendigheten som preger den vestlige verden nå, så det skulle bare mangle at de ikke skal betale sin skjerv..
De kunne godt doblet den foreslåtte beskatningen, uten at det hadde vært synd på noen..
Nok en gang ser vi der rødgrønnes iver etter å skjerme de rikeste snylterne i samfunnet vårt..
2013-02-20T10:23:47

Ann Karin Sivertsen Ann Karin Sivertsen

20. februar 2013 - 11:23

Nei,

det er vel lettere for Sv og regjeringen å ta fra de som har minst, det har jo vist seg gang på gang de siste 8 årene...... Men kakse-vennene deres er jo selvsagt fredet... :(
2013-02-20T13:47:51

ARNT-ELLING HANSSEN ARNT-ELLING HANSSEN

20. februar 2013 - 14:47

DE RIKE ER SÅ FATTIGE AT DE MÅ HA MER PENGER!

Det er klart at det ikke går an å ta fra de rike noe som helst. De rike må ha sine egne penger i behold for å unngå at de må betale skatt i det hele tatt. Dersom det skjer at det blir tatt noe fra dem da blir det bråk. De må ta det igjen hos de fattige for å dekke inn det "tapet" de måtte lide for å måtte begynne å betale skatt. Det er nedverdig at de rike ikke er med på å betale sin andel til felleskapet ettersom de er nesten nullskatteytere uten å betale noe skatt (da mener jeg lite skatt i forhold til inntekt og formue). Uansett skal det tas fra de rike og gi til de fattige (de fattige med inntekter og pensjoner under kr 350 000).
2013-02-20T21:21:02

Anders Slagsvold Anders Slagsvold

20. februar 2013 - 22:21

Tobinskatt har sin opprinelse

i Frankrike,Attac-bevegelsen etter hva jeg har forstått. Tyskland var lenge en brems for innføring av Tobinskatt i EU-land men har nå snudd. Men jeg får ikke tak i hva AP har som motforestilling mot transaksjonsavgiften. Jeg har heller ikke sett hva H og FrP mener om den .Regner med at begge er motstandere.At finansdepartementet's byråkrater ikke vil intervjues om saken er forståelig, men AP-representanter avslår vel ikke muligheten for et intervju ? Så stå på Thomas .