ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true nyheter krim,Oslo,ran,vinningskriminalitet,vold,nyheter
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no
Flest anmeldelser av vinningskriminalitet i Oslo – Ute i Europa framstilles Oslo som en god by å komme til for kriminelle, sier politimester Hans Sverre Sjøvold. Mandag la han fram statistikk som viser at vinningskriminalitet utgjør godt over 60 prosent av kriminaliteten i hovedstaden. http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2013-03/po1680.jpg
http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2013-03/po1680.jpg

680 418

Oslo presenteres som en god by for kriminelle å operere i, ifølge politmester Hans Sverre Sjøvold. Her fra Oslo S. Illustrasjonsfoto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

Flest anmeldelser av vinningskriminalitet i Oslo

– Ute i Europa framstilles Oslo som en god by å komme til for kriminelle, sier politimester Hans Sverre Sjøvold. Mandag la han fram statistikk som viser at vinningskriminalitet utgjør godt over 60 prosent av kriminaliteten i hovedstaden.

Det var 91.996 anmeldelser i Oslo politidistrikt i fjor, 4,2 prosent flere enn året før. Vinningskriminalitet utgjør 60 prosent av kriminaliteten i Oslo.

Oslo politidistrikt presenterte mandag statistikk for 2012. Der kom det fram at det i fjor kom inn flest anmeldelser for vinningskriminalitet. I 2012 ble det registrert 55.261 anmeldelser for vinning, noe som er en økning på 8 prosent fra året før.

– Vinningskriminaliteten er et stort problem som plager veldig mange. Det utgjør 60,1 prosent av alle anmeldelser, ifølge tallene fra 2012, sa politimester Hans Sverre Sjøvold da han la fram tallene under en pressekonferanse i Politihuset på Grønland.

Les også: Reiseguide advarer mot høy kriminalitet i Oslo

Kjent i Europa

Antall lommetyverier har steget betydelig og er en stor utfordring for Oslo politidistrikt.

– Over 7.000 lommetyverier ble anmeldt i fjor, og politimesteren oppfordrer folk til å passe bedre på verdisakene.

Det arbeides aktivt mot problemet og omtrent 25 personer sitter for tiden i varetekt siktet eller tiltalt for lommetyverier.

– Ute i Europa framstilles Oslo som en god by å komme til for kriminelle, sier politimesteren og er innstilt på ta opp kampen mot det økende problemet.

– Selv om hvert enkelt tilfelle utgjør små verdier er dette samlet et stort problem, sier Sjøvold.

Les også: Nesten fordobling av lommetyverier i Oslo

Utviser flere

I 2013 er Oslo politidistrikt tilført 70 nye stillinger. De nye ressursene skal brukes til å prioritere forebygging og etterforskning av kriminalitet som rammer vanlige folk. Vold i nære relasjoner, seksualforbrytelser, lommetyverier og personran er de områdene det er bestemt å avsette flest nye folk til. I tillegg styrkes arbeidet med å utvise kriminelle utlendinger med flere årsverk.

Visepolitimester Hans Halvorsen la til at det i stadig større grad ble benyttet utvisning fra landet for lovbrytere uten tilhørighet til Norge. I fjor ble 1.300 personer utvist fra landet etter å ha blitt pågrepet for kriminelle forhold. Erfaringen med å bruke forvaltningsmessige verktøy beskrives som god.

Det har også vært en økning i antall anmeldelser for narkotika (+15,1 prosent). Dissen anmeldelsene er det i hovedsak politiet selv som står for, og er således en indikator på politiets arbeid. Det er registrert 4.700 anmeldelser for besittelse av mindre mengder stoff. For de to strengere bestemmelsene i straffeloven som rammer bakmenn og importører, er det færre saker, men også der er det betydelig økning på opptil 65 prosent.

– Flere av miljøene og selgerne som har drevet med dette, er borte fordi de ikke lenger har noe marked. Vi kan ikke si om det er blitt mindre stoff, men det er blitt færre synlige selgere sier visepolitimester Roger Andresen til NTB.

Les også: Nær ett av tre ran i Norge skjer her

Terror

Mange i Oslo arbeider fremdeles med beredskap i kjølvannet av terrorangrepet 22. juli 2011. Det er et betydelig arbeid som er blitt gjort i etterkant av 22. juli-kommisjonens rapport og som en følge av oslopolitiets interne evaluering.

– Vi har nå på beddingen et ganske omfattende endringsprogram som skal ta opp i seg en del av de forbedringsområdene vi ønsker å jobbe videre med.

Slik politiet er organisert nå, tar Sjøvoll sikte på å skape mest mulig daglig trygghet for vanlige folk, men etaten kan også raskt snu seg rundt og håndtere større kriser.

– Det å finne den balansen er krevende nok, og det vi jobber med nå er å finne metoder for rask omstilling, sier Sjøvoll.

Lesernes kommentarer

2013-01-14T20:02:15

Per hansen Per Hansen

14. januar 2013 - 21:02

Passkontroll, ved

Passkontroll, ved grenseoverganger, bruker de rødgrønne kun når fredpriser skal deles ut.
Ellers i året, kan de østeuropeiske bandene ,hærje med fotfolket.
2013-01-14T20:41:29

Torstein vold Torstein Vold

14. januar 2013 - 21:41

Iflg. artikkelen hadde Oslo i fjor ca. 33000....

....tilfeller av vinningskriminalitet. Dette skal altså være 61% av sakene Politiet har mottatt til behandling. Når man først snakker om prosenter, kunne det også være interessant å vite hvor stor prosent av de 33000 som etniske norske har ansvaret for, og da vil det jo være enkelt å regne ut hvor mange prosent som faller på utlendinger. I våre fengsler er visstnok 75 % av de innsatte utlendinger. Burde man kanskje heller prøve å være litt foran bandittene og ta dem før de gjør noe kriminelt? Det er for sent å stenge grinda når hesten har løpt ut.....
2013-01-14T21:55:58

Magne A. Magne A.

14. januar 2013 - 22:55

Tiltakene må fungere

Uavhengig av hvem som utfører disse handlingene så må det settes inn tiltak som når sine mål! Og, jeg håper at det vil fungere! Jeg har bodd i Oslo hele livet, og jeg vil påstå at jeg følte meg tryggere som en 12-åring på en tur nede i sentrum den gang enn jeg gjør som voksen i dag. Jeg unngår nå helst sentrum, og det er vel faktisk et par år siden jeg var der sist, selv om jeg bare bor få kilometre ifra.
2013-01-14T21:58:06

Ragnar Østli Ragnar Østli

14. januar 2013 - 22:58

Oslo-Norge

Ja, dette er resultatet vi får, når vi har en så naiv regjering. Våre såkalt sosialistiske topppolitikere legger alt tilrette for utenlandske kriminelle. Stoltenberg & co legger svært få pinner i kors for å beskytte det norske folk. mot disse kriminelle.
STEM AP UT AV REGJERING I 2013
2013-01-15T09:42:53

Emil Hvitsand Emil Hvitsand

15. januar 2013 - 10:42

Små verdier?

"– Selv om hvert enkelt tilfelle utgjør små verdier er dette samlet et stort problem, sier Sjøvold."

"Små verdier" er et relativt begrep. For de fleste av oss vil tapet av f.eks. kr.10.000 være noe annet enn en "liten verdi". Og i seg selv burde gi grunnlag for etterforskning og rettsforfølgelse. Uavhengig av om vi var den eneste i hele landet som ble frastjålet et slikt beløp.

Om Røkke skulle bli frastjålet kr. 100.000, vil det egentlig være et mindre tap for ham. Men et større beløp nominelt, og derved være et bedre grunnlag for samfunnets reaksjoner?

Det er noe feil med Sjøvolds tankegang her!
2013-01-15T13:39:20

Robin Andersen Robin Andersen

15. januar 2013 - 14:39

Politikerne står 100% ansvarlige for dette

Dette er en bevisst politikk, fra våre snilistiske politikere. De har et sosialistisk ekspriment gående, for at de drømmer om et flerkulturelt sammfunn.
Folket har de ikke spurt, men vi blir sittende med regninga. På flere nivåer.

Det eneste riktige, er at disse politikerne personlig må få dette ansvaret, og regninga. Dette er ikke et sammfunns problem. Det er skapt av enkelte politikere, som har brukt sin makt, for og oppfylle sine egne snillistiske drømmer. Og burde ikke ramme folket eller felleskapet økonomisk.

Med makt følger ansvar, og siden de ikke tar ansvaret selv. Så må de få hjelp.