ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true nyheter kultur,literatur,nyheter
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no
Litteraturviteren og professoren Asbjørn Aarnes er død Litteraturprofessoren og redaktøren Asbjørn Aarnes er død, 89 år gammel. http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2013-02/asbjorn_aarnes680.jpg
http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2013-02/asbjorn_aarnes680.jpg

680 405

(Foto: Vidaforlaget)

Litteraturviteren og professoren Asbjørn Aarnes er død

Litteraturprofessoren og redaktøren Asbjørn Aarnes er død, 89 år gammel.

Fra 1964 til 1993 var han professor i europeisk, særlig fransk, litteraturhistorie ved Universitetet i Oslo.

Han anmeldte dikt og var sentral i formidlingen av en generasjon norske lyrikere på 1950- og 60-tallet.

Sammen med Egil A. Wyller redigerte han serien «Idé og tanke», som fornyet norsk filosofisk debatt. Med serien «Norske filosofer i det 19. århundre» brakte han norske filosofitradisjoner fram i lyset.

I 1978 tok Aarnes initiativet til foredrags- og diskusjonsforumet Humanistisk Seminar. Han var preses i Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur fra 1966 til 1983.

Aarnes mottok en rekke utmerkelser for sitt virke. Han var blant annet ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, ridder av Æreslegionen, ridder av Den franske fortjenstorden og ridder av Bjørnsonordenen. I 1990 mottok han Anders Jahres kulturpris.