NHO ANKER DOM: Monica Okpe fotografert under en av støttedemonstrasjonene for henne i fjor. Foto: Målfrid Bordvik.

NHO ANKER DOM: Monica Okpe fotografert under en av støttedemonstrasjonene for henne i fjor. Foto: Målfrid Bordvik.

Anker dommen i Okpe-saken

NHO har anket Arbeidsrettens dom i Monica Okpe-saken til Høyesterett.

Bakgrunn og fakta

Klubblederen som fikk sparken i DHL:

Avskjed: Monica Okpe (41), fikk i mai 2011 avskjed på grått på papir fra det multinasjonale spedisjonsfirmaet DHL, eid av Deutche Post DHL. Hun var da lagerarbeider og klubbleder ved DHLs anlegg på Ulven i Oslo.

Begrunnelse: Tre dager med ulegitimert fravær fordelt på tre år, samt en forsovning på 51 minutter.

Anklage: Norsk Transportarbeiderforbund regner med at den egentlige grunnen til at hun fikk sparken, var at hun kjempet for tarifflønn og faste ansettelser. LO reiste så sak med påstand om ugyldig avskjed for Arbeidsretten.

Støtte: Monica Okpe har fått støtte fra mange steder i verden, fordi Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen ITF betrakter hennes sak som prinsipiell.

Monica Okpe fikk 6. mars medhold i Arbeidsretten i saken mot sin tidligere arbeidsgiver DHL Supply Chain på Ulven for å ha gitt henne urettmessig oppsigelse. Etter hva ABC Nyheter kjenner til har NHO nå anket denne dommen.

Dommen i Arbeidsretten, som var enstemmig og støttet av NHOs to meddommere, fastslo at avskjedigelsen av Monica Nkechi Okpe var tariffstridig og ugyldig. Okpe ble tilkjent en erstatning på 340.000 kroner og fikk jobben tilbake.

Les også: Lysbakken støtter Okpe

NHO hevder at Arbeidsretten ikke hadde «kompetanse» til å avsi en dom om at avskjedigelsen var ugyldig, og hevder at dommen er utenfor Arbeidsrettens myndighetsområde.

Arbeidsgiverorganisasjonen har lagt ned påstand om at Arbeidsrettens dom skal oppheves.

Monica Okpe mistet jobben i DHL Supply Chain i mai i fjor. Arbeidsgiver oppga tre ulegitimerte fraværsdager fordelt på tre år, samt en forsovning på 51 minutter, som begrunnelse.

Selv mener Okpe at den virkelige årsaken til oppsigelsen var at de mislikte henne sterke arbeid for arbeidsvilkårene til de ansatte.

Fagforeningsbevegelse i hele verden har aksjonert for å støtte Okpe.

Les flere nyheter

Bakgrunn og fakta

Klubblederen som fikk sparken i DHL:

Avskjed: Monica Okpe (41), fikk i mai 2011 avskjed på grått på papir fra det multinasjonale spedisjonsfirmaet DHL, eid av Deutche Post DHL. Hun var da lagerarbeider og klubbleder ved DHLs anlegg på Ulven i Oslo.

Begrunnelse: Tre dager med ulegitimert fravær fordelt på tre år, samt en forsovning på 51 minutter.

Anklage: Norsk Transportarbeiderforbund regner med at den egentlige grunnen til at hun fikk sparken, var at hun kjempet for tarifflønn og faste ansettelser. LO reiste så sak med påstand om ugyldig avskjed for Arbeidsretten.

Støtte: Monica Okpe har fått støtte fra mange steder i verden, fordi Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen ITF betrakter hennes sak som prinsipiell.

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter.

Her finner du regler for kommentering.

Tor Strand, redaktør

Diskuter artikkelen her:

comments powered by Disqus

Hva kan vi bli bedre på?

Dine synspunkter er viktige i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre Startsiden. Derfor ber vi deg bruke cirka 3 minutter på en kort spørreundersøkelse.

Ja, jeg kan delta
Nei takk

Hilsen oss i Startsiden