980 523

Utposten Migron ved Ramallah. FNs menneskerettsråd har nå besluttet å granske israelske bosetninger. Foto: REUTERS / Baz Ratner / SCANPIX.
ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true nyheter Gaza,Israel,Midtøsten,Verden,nyheter
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no

FNs menneskerettsråd vil granske israelske bosetninger

FNs menneskerettsråd vil granske de israelske bosetningene og hvordan de krenker palestinernes rettigheter.

36 av medlemslandene stemte for å sende en undersøkelseskommisjon til Vestbredden. Norge var medforslagsstiller til resolusjonen som åpner for dette.

– Bosetningsaktivitet på okkupert land er et alvorlig brudd på folkeretten. Det er viktig at verdenssamfunnet nok en gang tar opp dette spørsmålet. Derfor er jeg glad for den brede støtten til FNs menneskerettighetsråds resolusjon om de ulovlige bosetningene, sier statssekretær Gry Larsen i Utenriksdepartementet.

Les også: - Våpenhvile på Gazastripen

– Resolusjonen understreker de alvorlige menneskerettighetskonsekvensene bosetningene har for den palestinske befolkningen, sier hun til NTB.

USA stemte imot

Ti land avsto fra å stemme over resolusjonen, mens USA som eneste medlemsland i rådet stemte imot.

Foruten å granske hvilke implikasjoner bosetningene har for palestinerne, krever FNs menneskerettsråd også at Israel gjør «alvorlige tiltak» som å avvæpne bosetterne for å hindre nye voldshandlinger.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Navi Pillay har gjentatte ganger kritisert de israelske bosetningene og slo senest denne uken fast at de bidrar til voldshandlinger i de okkuperte, palestinske områdene.

Alvorlig hinder

Bosetningene er i strid med Genèvekonvensjonene, som forbyr okkupantmakter å bosette områder som er okkupert.

Les også: Netanyhau hører ikke på Støre - bomber videre i Gaza

Et samlet verdenssamfunn har gjentatte ganger kritisert den israelske regjeringen for å utvide bosetningene, og palestinerne har trukket seg fra videre fredsforhandlinger inntil byggeaktiviteten stanser.

– Den vedvarende bosetningsekspansjon er sterkt medvirkende til at det ikke har lyktes å få i gang forhandlinger mellom israelere og palestinere, og bosetningene er dermed et alvorlig hinder for en fredsløsning, sier Gry Larsen.

– Bør skamme seg

USA har også kritisert bosetningene, men stemte torsdag likevel imot resolusjonen i FNs menneskerettsråd.

– USA har store problemer med dette rådets kritiske holdning til Israel. Slike tiltak bidrar ikke til å fremme en rettferdig og varig fred, sa den amerikanske representanten i rådet.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu går også hardt ut mot FNs menneskerettsråd og kaller resolusjonen «hyklersk».

– Et flertall i dette rådet har en automatisk fiendtlig holdning til Israel og er hyklerske, sier Netanyahu.

FNs menneskerettsråd «bør skamme seg», mener den israelske statsministeren.

Les flere nyheter her

Lesernes kommentarer

2012-03-22T20:14:27

Odd Korsnes Odd Korsnes

22. mars 2012 - 20:14

Bosettinger

Israel gjør aldri noe galt i områdene bosetterne overtar.Overtar er nok kanskje en pen måte å uttrykke seg på,men ifølge dem selv så er det jo alltid deres egne eiendommer og jorder de "får".Derfor gjør de som de vil og det er ikke noe noen kan gjøre med det dessverre.Som det eneste demokratiet i området,så foregår nok allt gjennom en demokratisk prosess der man på forhånd blir enige om hvilke områder som vil gjøre seg bra til og overta.Nethanyahu og de fleste av hans ministre har jo samme oppfatning av folkene som allerede bor der og derfor kastes det ikke for mye tid på å komme til en bestemmelse.De folkene som bor der og har bodd der i generasjoner,er jo ifølge israelske bosettere kun annen rangs borgere uten rettigheter,så hva er problemet med dette, er oppfatningen der.Setter noen seg til motverge, så er det jo bare til å bruke makt og vold for å få dem flyttet.Så hva verdensamfunnet ellers mener om den saken, er knekkende likegyldigt for disse tapre bosetterne som kjemper for å få seg tak over hodet .
2012-03-22T20:17:49

K A Amundsen K A Amundsen

22. mars 2012 - 20:17

feil

"Bosetningene er i strid med Genèvekonvensjonene, som forbyr okkupantmakter å bosette områder som er okkupert."

Genevekonvensjone forbyr tvangsflytting ikke frivillig flytting.

Vestbredden er omdiskutert ikke okkupert, jamfør Oslo avtalene.

"Bosettningene" er i C områdene som er Israels etter Oslo avtalene.

På tide Støre fjernes.
2012-03-22T20:36:45

Kenneth Hovestøl Kenneth Hovestøl

22. mars 2012 - 20:36

Riktig, K A Amundsen!

Og etter min oppfattning er de såkalte palestinerene egentlig vanlige arabere. Og der er flust med araberland å bo i. Men neida, det er viktig å ta så mye av det bittelille landet som jødene har fått, som mulig.

De fleste her i Norge mener sikkert at dette er en omvent Goliat og David kamp. Der det er palestinerne med sine små "pigger" kjemper mot overmakten Israel. Med sin "super" hær.

Men jeg mener at det blir stygge nok sår av mange tusen pigger også. . . . . . Shalom.
2012-03-22T20:42:26

Odd Korsnes Odd Korsnes

22. mars 2012 - 20:42

haha,frivillig flytting

Nei nå fikk jeg meg en god latter,takk KAA,er så fornøyelig å se at alle araberne flytter frivillig fra sine hjem,det kan jo ikke ta lange tiden for å få nye områder for israelerne da.Er jo bare til å skrive brev eller sende mld til dem om"vi overtar ditt hjem neste onsdag,slik at vi kan ha innflyttings fest tilstøtende helg.Takk for samarbeidet med å få deres eiendeler fjernet""fantastiskt at det er så lett,forstår jo ikke hvorfor allt oppstyret da
2012-03-22T20:46:02

K A Amundsen K A Amundsen

22. mars 2012 - 20:46

Kanskje

Kanskje du skal ta på deg brillene og lese engang til.
2012-03-22T20:23:04

Niri Baklid Niri Baklid

22. mars 2012 - 20:23

Bosetterne stjeler vannkilder

og ødelegger palestinernes olivenlunder. De kjører på veger som er forbudt for palestinere. Apartheid?
2012-03-22T21:09:42

K A Amundsen K A Amundsen

22. mars 2012 - 21:09

Niris usanheter

Slik skaffer Israel seg ferskvann

"Desalination, desalinization, or desalinisation refers to any of several processes that remove some amount of salt and other minerals from saline water. More generally, desalination may also refer to the removal of salts and minerals,[1] as in soil desalination.[2]"

http://en.wikipedia.org/wiki/Desalination

I tillegg så renses 93 % av kloakken og 80 % av vannet gjennvinnes og brukes til jordbruksformål.

De såkalte palestinerne fikk kjøre på de samme veiene som andre helt til de fikk den uvanen at de kjørte opp på siden av Israelske biler og begynte å skyte og har intet med apartheid å gjøre.

Olivenlunder, overdrivelser.
2012-03-22T21:10:31

Niri Baklid Niri Baklid

22. mars 2012 - 21:10

Dagbladet 19. mars:

"Israelske bosettere har tatt kontroll over en rekke naturlige vannkilder på Vestbredden, noe som begrenser eller hindrer palestineres tilgang til vann, melder FN i en ny rapport.

Ifølge rapporten, som er produsert av FNs humanitære avdeling OCHA, er minst 30 vannkilder over hele Vestbredden tatt over av bosettere.

I de fleste tilfeller er «palestinere blitt hindret i å kunne benytte seg av vannkildene gjennom skremsel, trusler og vold fra israelske bosettere», heter det i rapporten."
2012-03-22T21:22:40

K A Amundsen K A Amundsen

22. mars 2012 - 21:22

Fra ett FN organ

Fra ett FN organ som er under etterforskning for uredelige raporter.
2012-03-22T21:33:33

Niri Baklid Niri Baklid

22. mars 2012 - 21:33

Det er vel Israel

som etterforsker?
2012-03-22T20:56:02

Øyvind Seltveit Øyvind Seltveit

22. mars 2012 - 20:56

Bosettinger

K A Amundsen,meiner du at palestinerane flyttar frivillig?
Det er klart at dersom dei reiser ifrå hus og heim for å ikkje bli drept eller for å bli offer voldshandlingar av bosetterane,så kan kanskje nokon få det til å sjå ut som at dei reiser frivillig. Det blir vel som det uttrykket me brukar i Norge : frivillig tvang,berre i denne situasjonen handlar det meir om å flykte for å berge livet.
Desom dette landområdet tilhøyrer Israel ifølge Osloavtala,så er det merkeleg at ikkje FN-organet legger dette til grunn derrsom det er signert avtale av begge partar.
2012-03-22T21:01:38

K A Amundsen K A Amundsen

22. mars 2012 - 21:01

Og

Og hvor har jeg skrevet det?

FN legger bare til grunn det som passer de såkalte palestinerne, husk de muslimske landene har flertallet i FN.

En fordel å lese det som er skrevet.
2012-03-22T21:06:17

Niri Baklid Niri Baklid

22. mars 2012 - 21:06

Da så du kanskje

at det bare er USA som støtter Israel?
2012-03-22T21:28:54

K A Amundsen K A Amundsen

22. mars 2012 - 21:28

Har

Har du fått med deg at dette rådet er sykelig opptatt av Israel og driter stort sett i hvordan resten av verden har det.
2012-03-22T21:35:27

Øyvind Seltveit Øyvind Seltveit

22. mars 2012 - 21:35

Bosettinger

K A Amundsen skriver : Bosetningene er i strid med Genèvekonvensjonene, som forbyr okkupantmakter å bosette områder som er okkupert."

Genevekonvensjone forbyr tvangsflytting ikke frivillig flytting.

Her insinuerer du at palestinerane flyttar frivillig.
Poenget er at dersom israelerane har reint mjøl i posen og signerte avtaler på at dette landområdet tilhøyrer Israel,så skulle det vel ikkje vera noko problem om det reiste ein delegasjon ned dit for å sjå korleis forholda var.
2012-03-23T09:02:58

K A Amundsen K A Amundsen

23. mars 2012 - 9:02

enkelt

":Bosetningene er i strid med Genèvekonvensjonene, som forbyr okkupantmakter å bosette områder som er okkupert."

Genevekonvensjone forbyr tvangsflytting ikke frivillig flytting."

Den nederste setningen kommenterer den øverste setningen.

Altså den okkuperende stat kan ikke tvangsflytte deler av sin befolkning til okkupert område, men den konvensjonen forbyr ikke at folk på privat basis flytter til okkupert område.

Jordan tvangsflyttet deler av sin befolkning til WB etter at jødene var drevet ut. noe som var i strid med nevte konvensjon.

Folkeforbundets Palestine mandat som fremdeles er gyldig folkerett gir jødene rett til å bygge å bo på vestbredden.

Oslo avtalene forbyer heller ikke dette.

For ordens skylsd Vestbredden er omdiskutert ikke okkupert. Og ikke glem at Israel og PLO har delt Vestbredden seg i mellom.
2012-03-23T09:09:21

Karl Mikael Ellingsen Karl Mikael Ellingsen

23. mars 2012 - 9:09

Sykelig besettelse

Dette organet, FNs Menneskerettighetsråd, er sykelig opptatte av Israel. Vi kunne for litt siden lese om at dette organ har som fastsatt i deres program å diskutere Israel og deres handlinger. Israel er det eneste land i verden som er gjenstand for noe slikt.

Denne heksejakten på Israel er sykelig og det er kvalmende å stå på sidelinjen å se på.

Etter alle/ uttallige voldshandlinger siden Israels opprettelse, har fortsatt palestinerne en sterk fredspartner i Israel. Dette er et tankekors. Dette viser Israels sanne vilje til å leve i fred med dette folk. Tenk hva den palestinske befolkning hadde kunnet oppnå dersom de bare hadde rakt ut sin hånd i møte med Israels.

Å leve i ufred med Israel er et bevisst valg de palestinske organisasjoner og ledere har tatt. Dette går dessverre, som alltid, verst utover sivilbefolkningen.

At Israel, som det eneste demokrati i regionen- et eksemplarisk et som sådan(men selvsagt med sine motsetninger som alle demokrati har)- er gjenstand for ensidig fordømmelse fra alle kanter, er forferdelig trist. Dette fremmer ikke fred, heller tvert imot.
2012-03-23T09:14:25

Karl Mikael Ellingsen Karl Mikael Ellingsen

23. mars 2012 - 9:14

Like harde mot sine egne

Kan jo også bare nevnes, da det høres ut på enkelte her at Israel raver rundt, etter eget forgodtbefinnede, å kaster ut palestinske familier fra sine hjem. Dette er ikke fakta.

Man kan også nevne at Israel er steinharde mot sine "egne". Det finnes uttallige videoer på Youtube der bosettere blir fjernet fra sine hjem som enten er vedtatt ulovlige eller som en følge av forhandlinger.

Det er ofte bytte eller fragivelse av landområder.
2012-03-23T11:53:54

King kong King Kong

23. mars 2012 - 11:53

slapp av gutter og sveere

De kommer ikke inn der en gang. Den israelsek satsministeren annerkjenner ikke menneskerettsråd etter 62 år har de glemt hva det er?

Sånn blir det når man får knekkebrød i taSTATURET########&#"!!!!
2012-03-23T12:14:49

Karl Mikael Ellingsen Karl Mikael Ellingsen

23. mars 2012 - 12:14

Spiker'n på hodet

Sitat Benjamin Netanyahu:
"Dette er et hyklerisk råd med et automatisk flertall mot Israel. Rådet burde skamme seg. Fram til i dag har det vedtatt 91 resolusjoner, hvorav 39 har handlet om Israel, tre om Syria og én om Iran. Man måtte bare lytte til den syriske representanten snakke om menneskerettigheter på torsdag, for å forstå hvor løsrevet dette er fra virkeligheten", sa Likud-lederen.

- Dette er surrealisme i Salvador Dali- klassen.