ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true nyheter gravide,helse,Mobil,Vitenskap,Helse,nyheter
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no
- Mobilstråling under graviditeten kan gi ADHD-symptomer Mus som ble utsatt for mobilstråling under svangerskapet, fikk unger som utviklet ADHD-symptomer. – Gravide bør begrense mobilbruken, mener forsker bak studien. http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2012-12/gravidmobil1000.gif
http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2012-12/gravidmobil1000.gif

680 365

- Er man gravid og bekymret, så må man gjerne redusere sin egen mobilbruk, men det er for tidlig å si om det har noen effekt, sier Lars Klæboe ved Statens strålevern. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

- Mobilstråling under graviditeten kan gi ADHD-symptomer

Mus som ble utsatt for mobilstråling under svangerskapet, fikk unger som utviklet ADHD-symptomer. – Gravide bør begrense mobilbruken, mener forsker bak studien.

Musene som ble utsatt for mobilstråling som fostre, var hyperaktive og hadde nedsatt hukommelse. Dette skyldtes endringer i utviklingen av musenes hjerner, ifølge forskere ved Yale University i USA.

Studien, som er publisert i Scientific Reports, skal være den første som dokumenterer en sammenheng mellom mobilstråling i fosterlivet og adferd senere i livet.

- Vi har vist at atferdsproblemer hos mus, som minner om ADHD, er forårsaket av eksponering for mobilstråling i fosterlivet, sier professor Hugh S. Taylor i en pressemelding.

Mobiltelefon over buret

Taylor og kollegene hengte en mobiltelefon over buret til en gruppe gravide mus. Telefonen ga ingen lyd fra seg, men var i aktiv samtalemodus hele tiden under forsøket. En kontrollgruppe ble plassert i et bur med samme forhold, bortsett fra at mobiltelefonen over buret var helt deaktivert.

Forskerne målte så hjerneaktiviteten hos de voksne musene som hadde blitt utsatt for mobilstrålingen i fosterstadiet, samt gjennomførte en rekke adferdstester og psykologiske tester.

Resultatene viste at musene som hadde vært utsatt for strålingen, var mer hyperaktive og hadde dårligere hukommelse enn musene fra mødrene i kontrollgruppa.

- Grunn til å begrense bruken

En mus går kun gravid i 19 dager og ved fødsel er hjernen hos en mus langt mindre utviklet enn hos et menneske, påpeker forskerne bak studien. Men selv om det er vesentlige forskjeller ved svangerskap hos mus og svangerskap hos mennesker, spekulerer forskerne på om det kan være en mulig overføringsverdi til mennesker:

- Økningen i atferdsforstyrrelser hos barn kan delvis skyldes at barnet i fosterstadiet ble utsatt for mobilstråling over tid, sier Taylor i pressemeldingen.

Selv om videre forskning kreves for å forstå mekanismene bak det nye funnet og for eventuelt å kunne fastslå om det finnes en grense for hva som er trygg mobilbruk for gravide, mener professor Taylor at gravide bør begrense mobilbruken.

- Er du bekymret, reduser bruken

- Hvis man er bekymret for dette, så må man gjerne redusere sin egen mobilbruk og gjerne ha mobilen unna kroppen når man bruker den. Men som et føre var-tiltak er det for tidlig å si om det har noe effekt, sier forsker ved Statens strålevern, Lars Klæboe, til ABC Nyheter.

Ifølge Klæboe foreligger det ikke nok forskning på dette området til å trekke sikre konklusjoner ennå, og det finnes derfor ingen norske anbefalinger som går spesifikt på gravides mobilbruk.

Han er kjent med den nye studien og forklarer at strålevernet vurderer det som kommer frem i denne studien i forhold til eksisterende kunnskap, samtidig som de avventer nye studier som eventuelt kan bekrefte dette funnet.

- Hvis vi skal gi anbefalinger for hver enkeltstudie må vi hoppe og sprette hele tiden. Man må ha is i magen og vente på nye studier og sette det som kommer frem i sammenheng med den kunnskapen vi har, sier han og legger til at det foregår veldig mye forskning i forbindelse med mobiltelefoni.

Les også: - ADHD-risiko knyttes til mors gener

Også danske data viste sammenheng

En annen amerikansk studie fra University of California, som ble publisert i 2010, fant en sammenheng mellom mors mobilbruk og økt risiko for adferdsvansker hos barna.

Forskerne hadde da analysert data om 28.000 danske barn og mødrene deres og kom fram til at risikoen for slike problemer var 40 prosent høyere hos barn av mødre som brukte mobiltelefon under svangerskapet.

Men forskerne kunne ut ifra den studien ikke gi noen forklaring på hvorfor det var slik.

Les også:

- De under 20 bør kun sende SMS

 Ingen økt fare for hjernekreft hos barn med mobil

- Kjemikalier kan redusere fruktbarheten

Les flere nyheter.

Lesernes kommentarer

2012-03-19T17:23:24

Ann Karin Sivertsen Ann Karin Sivertsen

19. mars 2012 - 18:23

Den godeste Klæboe...

...vet at stråling er farlig, det har vært forsket på det i alle år, men han lefler om de norske grenseverdiene, at mobilmaster osv. stråler under grenseverdiene som er satt her i Norge! Men hvorfor har vi opp til 10000 ganger høyere grenseverdi enn enkelte andre land, da??? Og hvor mye mer forskning skal han ha tredd nedover hodet, når den eneste forskeren han forstår, er betalt av staten for å stå og si at stråling ikke er farlig? Folk blir syke av stråling, men, neida, det blir husjet vekk med at det er bare innbildning, eller psykiske traumer, eller annen svada. Så da er vel ikke røngtenstråler farlig, heller, da? Eller hva, Klæboe?
2012-03-20T14:52:37

Sissel Halmøy Sissel Halmøy

20. mars 2012 - 15:52

HVOR sikre må vi være??

Med vaksineerfaringer friskt i minnet - som ikke var testet godt nok. Det er svært lite forskning på elektromagnetisk stråling og barn - og enda mindre på stråling og fostere. Er det greit å teste på hele befolkningen inntil vi vet helt sikkert at det er farlig? HVOR sikre må vi være? Må vi være HELT SIKRE på at det er helseskadelig FØR vi tar i bruk føre-var?
Sissel Halmøy
generalsekretær Folkets Strålevern
www.stralevern.no
2012-03-20T16:15:38

Pål Christian Bruseth Pål Christian Bruseth

20. mars 2012 - 17:15

Risiko?

Hvordan er egentlig sammenhengen mellom inntak av vann blant gravide og risikoen for fosteret?
2012-03-20T20:08:51

Dag Gabrielsen Dag Gabrielsen

20. mars 2012 - 21:08

Er litt nysjerrig

på hva du mener med denne?
2012-03-20T20:07:53

Dag Gabrielsen Dag Gabrielsen

20. mars 2012 - 21:07

Lars Klæboe er med i ekspertgruppen

Kan vi da konkludere hva som kommer ut av denne ekspertgruppen?
I så fall har ekspertgruppen ignorert ca 60% av de studiene som er gjort til nå. PowerWatch (England) har kategorisert studier innen dette området. Resultatet er at ca 60% av studiene viser helsemessige funn og "bare" 15% av studiene er av samme oppfatning som blandt andre Lars Klæboe forfekter.
Hvordan Statens strålevern kommer frem til at de fleste studiene ikke viser noen helseskade gjør meg mer og mer forbanna. Tenke seg til at vi skal betale skatt til slike byråkrater som att på til ikke gjør jobben sin.
Her får foreldre barn med ADHD, og man ser fort hvilke utfordringer det kan føre til. En av kildene til denne sykdommen kan skyldes elektromagnetisk stråling (2 studier i denne artikkelen) og så sitter det personer i Statens strålevern og forteller løgner til politikere og befolkning slik at foreldre med ADHD ikke får denne vitale informasjonen. Når dette kommer for en dag vil jeg tro at Statens strålevern ikke står høyt i kurs.