- Er man gravid og bekymret, så må man gjerne redusere sin egen mobilbruk, men det er for tidlig å si om det har noen effekt, sier Lars Klæboe ved Statens strålevern. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

- Er man gravid og bekymret, så må man gjerne redusere sin egen mobilbruk, men det er for tidlig å si om det har noen effekt, sier Lars Klæboe ved Statens strålevern. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

– Mo­bil­strå­ling under gra­vi­di­te­ten kan gi ADHD-symptomer

Mus som ble utsatt for mobilstråling under svangerskapet, fikk unger som utviklet ADHD-symptomer. – Gravide bør begrense mobilbruken, mener forsker bak studien.

Musene som ble utsatt for mobilstråling som fostre, var hyperaktive og hadde nedsatt hukommelse. Dette skyldtes endringer i utviklingen av musenes hjerner, ifølge forskere ved Yale University i USA.

Studien, som er publisert i Scientific Reports, skal være den første som dokumenterer en sammenheng mellom mobilstråling i fosterlivet og adferd senere i livet.

- Vi har vist at atferdsproblemer hos mus, som minner om ADHD, er forårsaket av eksponering for mobilstråling i fosterlivet, sier professor Hugh S. Taylor i en pressemelding.

Mobiltelefon over buret

Taylor og kollegene hengte en mobiltelefon over buret til en gruppe gravide mus. Telefonen ga ingen lyd fra seg, men var i aktiv samtalemodus hele tiden under forsøket. En kontrollgruppe ble plassert i et bur med samme forhold, bortsett fra at mobiltelefonen over buret var helt deaktivert.

Forskerne målte så hjerneaktiviteten hos de voksne musene som hadde blitt utsatt for mobilstrålingen i fosterstadiet, samt gjennomførte en rekke adferdstester og psykologiske tester.

Resultatene viste at musene som hadde vært utsatt for strålingen, var mer hyperaktive og hadde dårligere hukommelse enn musene fra mødrene i kontrollgruppa.

- Grunn til å begrense bruken

En mus går kun gravid i 19 dager og ved fødsel er hjernen hos en mus langt mindre utviklet enn hos et menneske, påpeker forskerne bak studien. Men selv om det er vesentlige forskjeller ved svangerskap hos mus og svangerskap hos mennesker, spekulerer forskerne på om det kan være en mulig overføringsverdi til mennesker:

- Økningen i atferdsforstyrrelser hos barn kan delvis skyldes at barnet i fosterstadiet ble utsatt for mobilstråling over tid, sier Taylor i pressemeldingen.

Selv om videre forskning kreves for å forstå mekanismene bak det nye funnet og for eventuelt å kunne fastslå om det finnes en grense for hva som er trygg mobilbruk for gravide, mener professor Taylor at gravide bør begrense mobilbruken.

- Er du bekymret, reduser bruken

- Hvis man er bekymret for dette, så må man gjerne redusere sin egen mobilbruk og gjerne ha mobilen unna kroppen når man bruker den. Men som et føre var-tiltak er det for tidlig å si om det har noe effekt, sier forsker ved Statens strålevern, Lars Klæboe, til ABC Nyheter.

Ifølge Klæboe foreligger det ikke nok forskning på dette området til å trekke sikre konklusjoner ennå, og det finnes derfor ingen norske anbefalinger som går spesifikt på gravides mobilbruk.

Han er kjent med den nye studien og forklarer at strålevernet vurderer det som kommer frem i denne studien i forhold til eksisterende kunnskap, samtidig som de avventer nye studier som eventuelt kan bekrefte dette funnet.

- Hvis vi skal gi anbefalinger for hver enkeltstudie må vi hoppe og sprette hele tiden. Man må ha is i magen og vente på nye studier og sette det som kommer frem i sammenheng med den kunnskapen vi har, sier han og legger til at det foregår veldig mye forskning i forbindelse med mobiltelefoni.

Les også: - ADHD-risiko knyttes til mors gener

Også danske data viste sammenheng

En annen amerikansk studie fra University of California, som ble publisert i 2010, fant en sammenheng mellom mors mobilbruk og økt risiko for adferdsvansker hos barna.

Forskerne hadde da analysert data om 28.000 danske barn og mødrene deres og kom fram til at risikoen for slike problemer var 40 prosent høyere hos barn av mødre som brukte mobiltelefon under svangerskapet.

Men forskerne kunne ut ifra den studien ikke gi noen forklaring på hvorfor det var slik.

Les også:

- De under 20 bør kun sende SMS

 Ingen økt fare for hjernekreft hos barn med mobil

- Kjemikalier kan redusere fruktbarheten

Les flere nyheter.

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter.

Her finner du regler for kommentering.

Tor Strand, redaktør

Kommentarfeltet er lukket for natten (23:00 - 06:00).

Velkommen til debatt i morgen tidlig klokken 06:00.

    Hva kan vi bli bedre på?

    Dine synspunkter er viktige i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre Startsiden. Derfor ber vi deg bruke cirka 3 minutter på en kort spørreundersøkelse.

    Ja, jeg kan delta
    Nei takk

    Hilsen oss i Startsiden