Pen­sjons­skatt 2012

Dette blir skatten på pensjoner i 2012.

Bakgrunn og fakta

Se også

Skatteberegning for lønnsmottakere 2012
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning 2012
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2012. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på ABC Penger.

Denne kalkulatoren kan brukes for dem som bare har alderspensjon.

Skatt på alderspensjoner ble endret fra 2011. De fleste skattene beregnes som før. Som nevnt er det bare en satsøkning på trygdeavgiften, og borfall av særfradraget for alder (betydning for skatt på alminnelig inntekt) som har betydning.

Den viktigste forskjellen er at skattebegrensning er erstattet med skattereduksjon. Det samme prinsippet om at alderspensjonister ikke skal betale skatt under et visst pensjonsnivå gjelder fortsatt.

I skattereduksjonsreglene er grensen satt til 165.000 kroner. På dette inntektsnivået skulle en alderspensjonist ha betalt 29.300 kroner i skatt (med 2012-reglene). På akkurat denne inntekten vill skattereduksjonen derfor blitt 29.300 kroner. På pensjonsinntekter under dette vil skattereduksjonen tilsvare den skatten du «egentlig» skulle ha betalt.

Har du høyere pensjonsinntekt enn dette blir reduksjonsbeløpet redusert med 15,3 prosent opp til en pensjonsinntekt på 251.700 kroner. Deretter med 6,0 prosent.

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere (alså 166.000 kroner), blir reduksjonsbeløpet redusert med 15,3 prosent av forskjellen (153 kroner. Reduksjonsbeløpet blir dermed 29.147 kroner.

Bruk av kalkulatoren

Du kan legge inn to personer, hvis dere er gift.

Du kan velge en pensjoneringsgrad på 100 %, 80 %, 60 % ,40 % og 20 %. Du kan også legge inn lønnsinntekt, hvis du kombinerer lønnet arbeid med pensjon.

   
  Person 1   Person 2  
  Pensjoneringsgrad    
  Er du gift eller ugift  
  Pensjonsinntekt     
  Lønnsinntekt    
  Rente og kapitalinntekter    
  Fradrag (ikke minstefradrag)    
  Netto formue    
 
  Skatteberegning: Person 1   Person 2  
  Trygdeavgift    
  Skatt på alminnelig inntekt    
  Toppskatt    
  Formuesskatt    
  Skattebegrensning/Skattereduksjon    
  Sum skatt    
     

Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.

Bakgrunn og fakta

Se også

Skatteberegning for lønnsmottakere 2012
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning 2012
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2012. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på ABC Penger.

Hva kan vi bli bedre på?

Dine synspunkter er viktige i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre Startsiden. Derfor ber vi deg bruke cirka 3 minutter på en kort spørreundersøkelse.

Ja, jeg kan delta
Nei takk

Hilsen oss i Startsiden