Skatte­be­reg­ning 2012

Her kan du beregne skatten din for skatteåret 2012.

Kalkulatoren kan brukes av lønnsmottagere. Pensjonister har fått endret skattereglene for 2011.

Her finner du kalkulatoren for pensjonsskatten i 2011.

Du trenger på ingen måte bruke alle postene i kalkulatoren for å regne ut skatten. Du kan for eksempel legge inn samleposter på lønn, renteinntekter og sum fradrag.

Du kan også legge inn beregningsgrunnlag for to personer. Også samboere kan legges inn felles. Så lenge de blir lagt inn som ugift og i skatteklasse 1, blir skatten regnet ut separat for disse.

Enkel skattekalkulator
Et annet alternativ er å gå til kalkulatoren som kan brukes bare for lønnsinntekter. Denne kalkulatoren består bare av noen få poster som skal fylles ut.

Her finner du denne kalkulatoren.

Slik bruker du kalkulatoren

Først velger du skatteklasse. Hvis du har rett til Finnmarksfradrag, får du ekstra fradrag, og noe lavere skattesatser. Deretter velger du sivilstand, antall barn og om du har rett til skattebegrensning (dette har pensjonister og uføre).

Deretter legger du inn de aktuelle tallene dine.

Les mer om skattekalkulatoren og skattesystemet i skatteforklaringen.

Dette viser kalkulatoren

Selv om du har valgt skatteklasse, viser kalkulatoren skatten i både klasse 1 og 2 for gifte. Det gjør det svært enkelt for deg å velge korrekt skatteklasse.

Skatteberegningen og andre skattetall finner du nederst i kalkulatoren. Blå celler er felter som blir beregnet, og som du ikke kan endre direkte.

 
  Skatteklasse    
  Rett til Finnmarksfradrag  
  Sivilstand  
  Antall barn under 13 år  
  Antall barn mellom 13 og 18 år  
  Rett til skattebegrensning  
 
  Person 1   Person 2  
  Aldersgruppe    
  FORMUE:  
  Netto formue    
  INNTEKTER:    
  Lønn    
  Uførepensjon    
  Rente- og kapitalinntekter    
  Skattbart utbytte (utover skjermingsfradrag)    
  Øvrig inntekt    
  Næringsinntekter:  
  Personinntekt jord/skog/fiske    
  Personinntekt annen næring     
  Overskudd av næringsvirksomhet    
  Underskudd av næringsvirksomhet    
  Barns inntekter (som er 13 til 16 år):    
  Lønnsinntekt    
  Barnepensjon    
  Sum inntekter    
  FRADRAG:  
  Minstefradrag    
  Sparebeløp innen BSU-ordningen    
  Fagforeningskontingent    
  Pensjonsinnskudd jobb    
  Gjeldsrenter    
  Foreldrefradrag    
  Andre fradrag    
  Særfradrag (helt 19.368, halvt 9.684)    
  Reiseutgifter:  
    - Ant dager hjem/arbeid 1    
     - km tur/retur 1    
    - Ant dager hjem/arbeid 2    
     - km tur/retur 2    
  Besøksreiser i hjemmet    
  Bompenger og fergeutg (over 3.300 kr)    
  Sum reiseutgifter    
  Sum fradrag    
  Alminnelig inntekt    
 
  SKATTEBEREGNING:  
  Skatteberegning:   Person 1     Person 2  
  Trygdeavgift:    
    - lav sats (bl.a. pensjoner)    
    - Mellomsats (bl.a. lønn)    
    - høy sats (bl.a. annen næringsinntekt)    
  Skatt på alm. inntekt:    
    - av dette til kommune og fylke     
    - av dette til fellesskatt    
  Toppskatt    
  Formuesskatt:    
    - av dette til stat    
    - av dette til kommune    
  Andre direkte fradrag:  
  BSU    
  Skattebegrensning    
   
  Sum skatt    
  I prosent av inntekt er dette    
  Trekkprosent 10,5 mnd    
   
  Hvordan fremkommer skatten?  
  Fra arbeids- og næringsinntekter    
  Fra rente og kapitalinntekter    
  Fra fradrag (ikke minstefradrag)    
  Formueskatt    
  BSU og skattebegrensning    
   
  Marginal- og gjennomsnittsskatt:  
  Din marginalskatt på lønnsinntekt    
  Gjennomsnittlig skatt på lønnsinntekt    
   
  Skatteklasse hvis du er gift:  
  Sum skatteklasse 1  
  Skatteklasse 2  
       

Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.

Hva kan vi bli bedre på?

Dine synspunkter er viktige i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre Startsiden. Derfor ber vi deg bruke cirka 3 minutter på en kort spørreundersøkelse.

Ja, jeg kan delta
Nei takk

Hilsen oss i Startsiden